Electrolux Professional samarbetar med ledande kedjor i ett unikt initiativ för cirkulär ekonomi

I samarbete med flera multinationella varumärken, inklusive Coca-Cola och Max Burgers i Sverige, inleder Electrolux Professional en unik satsning inom cirkulär ekonomi. Syftet är att tillsammans minska det globala beroendet av engångsplastprodukter inom restaurang- och besöksnäringen.

I centrum för satsningen står ett nytt och hygieniskt disk- och torksystem som Electrolux Professional har utvecklat. Den nya lösningen, vid namn HeroDry, kommer att hjälpa företag som säljer mat och dryck i Sverige att återanvända dessa; oavsett om gästen ätit på plats eller om förpackningen använts vid takeaway och leveransbeställningar.

HeroDry, som nu testas av MAX Burgers, är en energieffektiv, extern tork som snabbt och hygieniskt kan torka återanvändningsbara förpackningar med upp till 60 % mindre energi om man väljer eco-program*. I tillägg till detta utvecklar Electrolux Professional även en automatiserad disklösning för att stödja uppskalningen av en “cirkulär ekonomi” för retur- och återanvändningsbara förpackningar.

Till grund för samarbetet ligger det växande antal av internationella direktiv som syftar till en obligatorisk minskning av icke-återvinningsbart avfall. Detta inkluderar EU-direktivet 2019/904, som kräver att EU:s medlemsländer genomför åtgärder för att minska förbrukningen av vissa engångsplastprodukter där det inte finns något återanvändningsbart alternativ.

Fabio Paganin, Category Director Warewashing på Electrolux Professional, berättar: ”Electrolux Professional är engagerade i att utveckla hållbara och innovativa lösningar för att underlätta ett större utnyttjande av återanvändningsbara förpackningslösningar för aktörer inom besöksnäringen. Genom att arbeta med globala partners som Coca-Cola i Sverige och Max Burgers tror vi på att minska mängden avfall samtidigt som en enastående kundupplevelse kan bibehållas.”

*Internt test utfört i Electrolux Professional F&U laboratorium. Jämförelse mellan standard och eco-program med fabriksinställningar för HeroDry.

För mer information, vänligen kontakta Cristina Zuliani, Head of Marketing Food Europe

E-mail: cristina.zuliani@electroluxprofessional.com

Electrolux Professional samarbetar med ledande kedjor i ett unikt initiativ för cirkulär ekonomi 2023-04-20T08:24:24+01:00 Electrolux Professional