Därför är livsmedelsforskning viktig i framtagningen av storköksutrustning

Via The Research Hub by Electrolux Professional finns flera livsmedelsforskare aktiva inom området livsmedelsteknik. Men vad är egentligen en livsmedelsforskare och varför är det viktigt för ett bolag som utvecklar och säljer storköksutrustning att ägna sig åt livsmedelsvetenskaplig forskning? För att förklara detta ska du få bekanta dig med en av våra doktorander, Giulia Romano, vinnare av Electrolux Professionals forskarutbildningsstipendium.

Livsmedelsförändring sker under tillagning

Giulia gick doktorandprogrammet Food and Human Health på universitetet i Udine, Italien, med primärutveckling på Electrolux Professional.

Livsmedelsforskare är ett yrke som traditionellt sett har förknippats med industriell bearbetning av livsmedel. Men faktum är att de flesta fenomen som är relaterade till livsmedelsförändring och kvalitet också sker i köket under tillagningen av maten. Nödvändigheten av att testa olika matlagningsprodukter och matlagningsförhållanden gör att livsmedelsforskare är viktiga även för företag som Electrolux Professional, där de arbetar i nära samarbete med både kockar och ingenjörer.

Innan Giulia kom till Electrolux Professional var hon under två år forskningsassistent vid universitetet i Udine. Där arbetade hon med flera olika ämnen relaterade till livsmedelsvetenskap så som produktformulering, karakterisering av nya ingredienser, deras ersättingsförmåga och de möjliga fördelarna med ny teknisk process, både i laboratorium och på kontoret. Tack vare denna erfarenhet lyckades hon förvärva viktiga forsknings- och arbetsmetoder som hon sedan använde sig av som forskarstuderande.

Identifierar de bästa tillagningsförhållandena

Giulias forskningsprojekt handlar om optimering av tillagning. När man tillagar mat sker olika modifieringar av de livsmedel som tillagas, det kan exempelvis handla om fysiska eller näringsmässiga förändingar. Vissa av dessa förändringar är önskade och har gynnsamma effekter på vår hälsa, men det kan också ske modifieringar av maten som ger oönskade effekter och som gör maten direkt olämplig att äta. Mot bakgrund av detta undersöker Giulia hur vi kan identifiera de absolut bästa tillagningsförhållandena som kan maximera de önskade effekterna och samtidigt begränsa de skadliga så mycket som möjligt. Till stöd för sin forskning använder hon bland annat avancerade mätverktyg samt kontroll- och övervakningssensorer. Forskningen är en viktig del i syftet att utveckla ugnar och andra storköksprodukter som är mer intuitiva och som kan svara på ett mer riktat sätt gentemot användarens behov. Giulias forskning sker bland annat i det professionella experimentköket som finns på Institutionen för Livsmedelsteknik på universitetet i Udine. Här arbetar även andra forskare och studenter med att utveckla och optimera livsmedelsprodukter och deras produktionsprocesser.

Livsmedelsforskare

Giulia Romano, doktorand och vinnare av Electrolux Professionals forskarutbildningsstipendium.

Experimentkök

Professionella experimentköket på Institutionen för Livsmedelsteknik, univeristetet i Udine, Italien.

Tillagning

Genom forskning kan ugnar och andra storköksprodukter utvecklas till att bli mer intuitiva och svara på ett mer riktat sätt gentemot användarens behov.

Om The Research Hub

The Research Hub fungerar som Electroux Professionals länk mellan näringslivet och forskarvärlden och invigdes officiellt 2016. Via ett flertal partneruniversitet kan The Research Hub erbjuda doktorandstipendier i Pordenone (Italien) och Ljungby (Sverige). Fram till 2020 har akademin involverat 20 doktorander från åtta av partneruniversiteten i Europa samt samarbete med externa forskningscentra, professorer och studenter.

Därför är livsmedelsforskning viktig i framtagningen av storköksutrustning 2020-11-24T10:33:07+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter