Featured-Banner-H---banner-equipment-maintainance

Kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydłużenia dobrych osiągów urządzeń podczas okresów bezczynności

Czasem konieczne jest zatrzymanie urządzenia na dłuższy okres czasu.  Electrolux Professional chce zapewnić wam środki, które pozwolą na przedłużenie okresu użytkowania waszych urządzeń oraz zapewnią, że ich wyniki będą najlepsze, a ponowne użycie w przyszłości – bezpieczne.

Zapobiegaj spadkowi temperatury w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest sprzęt, poniżej punktu oblodzenia: jeśli nie jest to możliwe, upewnij się, że cała woda jest całkowicie spuszczona, aby uniknąć uszkodzeń rurociągów/pojemników. Uważaj także na wysokie temperatury, ponieważ mogą uszkodzić delikatne elementy. Jeśli to możliwe, zapoznaj się z warunkami wymienionymi w instrukcji, aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązania w zakresie gastronomii

UWAGA
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań należy pamiętać o założeniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak: okulary, maski, rękawice, obuwie ochronne, odpowiednia odzież robocza, itp.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem serwisowym Electrolux Professional, który z przyjemnością pomoże.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej – malowane / pokrywane – urządzenia ogólnie

stainless1
 1. Przygotowanie do okresu przestoju:
 • Wyczyścić powierzchnię z kurzu, resztek i smaru. Unikać stosowania detergentów zawierających substancje o właściwościach ściernych, wełny stalowej, szczotek lub stalowych skrobaczek.
 • Po wyczyszczeniu powierzchni, zabezpieczyć wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej w obrębie stołów, powierzchni neutralnych, obszarów przechowywania i przygotowywania cienką warstwą wazeliny, by zachować integralność materiału.
 • Gdy to możliwe, przykryć je folią z tworzywa sztucznego, by zapobiec gromadzeniu się kurzu, upewniwszy się, że nic nie przywiera do powierzchni, by uniknąć korozji szczelinowej.
 1. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:
 • Usunąć warstwę zabezpieczającą z wszystkich powierzchni, a następnie odkazić wszystkie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z artykułami spożywczymi. Uwaga: produkty na bazie chloru mają działanie odkażające, lecz powodują zmiany w warstwie zabezpieczającej stali nierdzewnej i nie należy ich stosować.
 • Zaleca się korzystanie z dedykowanych produktów na bazie nadtlenku wodoru lub czwartorzędowej soli amoniowej. Można też stosować etanol o właściwościach biobójczych.
 • Po odkażaniu dokładnie spłukać wodą, używając mokrej szmatki oraz starannie osuszyć wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej, by uniknąć utleniania.
 • W sytuacji, gdy powierzchnie nie zostały należycie oczyszczone przed okresem przestoju, patrz instrukcje powyżej.
 • Pamiętać o wietrzeniu obiektów podczas tych działań.

Otwarte palniki gazowe – asortyment pieców

gas-open-burners

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Starannie wyczyścić palniki, ruszty palnika i powierzchnie za pomocą mokrej szmatki. Upewnić się, że nie pozostały żadne kłaczki ze szmatki.
 • Starannie wyczyścić końcówkę termopary szczotką o niemetalowym włosiu.
 • Zachować dużą ostrożność, by nie doprowadzić do zablokowania, ani zatkania dyszy gazowych.
 • Wyczyścić i wysuszyć komorę pieca – zostawić uchylone drzwiczki, by wewnątrz mogło krążyć powietrze, o ile nie ma ryzyka dostania się  kurzu, insektów, szkodników, itp. do wnętrza komory.
 • Zamknąć wszystkie zawory gazowe i odciąć dopływ gazu w najbliższym punkcie.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Otworzyć zawory gazowe.
 • Sprawdzić trwałość płomienia (maks., min.) dla każdego palnika.
 • Piece: przed użyciem sprawdzić, czy nie występują szkodniki/robactwo i odpowiednio zareagować.

Powierzchnie gotowania: grill, płyta do pieczenia, płyta do pieczenia na wolnym ogniu, płyta ceramiczna, patelnia

frytop

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • W razie występowania przywierających pozostałości, stopniowo zwiększać temperaturę do możliwego maksimum, by spowodować ich pirolizę. Po zwęgleniu i obniżeniu temperatury elementu, użyć środków odtłuszczających działających w wysokich temperaturach, takich jak środek odtłuszczający C40 (kod 0S1841), działający w temperaturze 175 °C lub niższej, korzystając z miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem.
 • W razie potrzeby użyć skrobaczki: począwszy od najdalszej części powierzchni, przesuwać skrobaczkę do siebie, usuwając przyklejone osady. Uważać, by nie uszkodzić powierzchni.
 • Wyraźnie zabrania się używania zimnej wody lub kostek lodu, gdyż spowodowałoby to szok termiczny i uszkodziło elementy urządzeń do gotowania.
 • Opróżnić i wyczyścić szufladę, misę lub kubeł do zbierania tłuszczu/brudu.
 • W przypadku powierzchni bezpośredniego gotowania (jak płyta do pieczenia, patelnia), po odtłuszczeniu i umyciu powierzchni, nagrzewać je co najmniej przez 5 minut, by je wysuszyć, a następnie wyłączyć grzanie i pokryć je cienką warstwą oleju roślinnego.
 • Gdy to możliwe, unieść płytę i wyczyścić pod spodem.

A. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Urządzenia z grzaniem elektrycznym: ustawić moc/temperaturę na minimalną nastawę na co najmniej 1 godzinę, by zapobiec awarii elektrycznych elementów grzejnych na skutek ewentualnej nagromadzonej wilgoci.
 • Jeśli powierzchnie nie zostały odpowiednio wyczyszczone przy zatrzymaniu urządzenia, najpierw należy wykonać czynności zgodnie z punktem „Przygotowanie do okresu przestoju”.
 • Powierzchnie gotowania nie wymagają odkażenia (sanityzacji) za pomocą środków chemicznych, gdyż temperatura pracy daje ten sam efekt: należy pamiętać o nagrzaniu urządzenia przez kilka minut na maksymalnym ustawieniu mocy przed pierwszym gotowaniem.
 • W przypadku powierzchni bezpośredniego gotowania, ponownie nałożyć warstwę oleju roślinnego.

Frytownice

fryers

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Zawsze spuścić olej ze zbiorników i usunąć go zwyczajowym kanałem recyklingu. Nie zaleca się jego filtrowania do ponownego użytku, szczególnie z powodu stężenia akrylamidu oraz uwalniania ketonu i aldehydu (utlenianie oleju i wchłanianie wilgoci).
 • Napełnić zbiorniki wodą i octem – 10%, a następnie wsypać kilka łyżek sody oczyszczonej; doprowadzić do wrzenia na kilka minut, dla zapewnienia skutecznego czyszczenia. Spust zapewni też odtłuszczenie i wyczyszczenie węży, kurków, kubłów i systemów filtracji oleju.
 • Po wyczyszczeniu, starannie wysuszyć wszystkie powierzchnie.
 • Umyć kosze, demontowane podpory koszy, itp. w zmywarce do naczyń.
 • Na koniec, umieścić kosz(e) w zbiorniku i zakryć pokrywą (gdy jest dostępna).

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Urządzenia z grzaniem elektrycznym: ustawić moc/temperaturę na minimalną nastawę na co najmniej 1 godzinę, by zapobiec awarii elektrycznych elementów grzejnych na skutek ewentualnej nagromadzonej wilgoci.
 • Jeśli olej nie został prawidłowo spuszczony ze zbiorników przed zatrzymaniem, najpierw należy wykonać czynności zgodnie z punktem „Przygotowanie do okresu przestoju”. OSTRZEŻENIE  w przypadku oleju/smaru w postaci stałej (jak olej palmowy): przed opróżnieniem stopić olej, gdyż zwykłe podgrzanie mogłoby spowodować zajęcie się oleju ogniem.
 • Przed przystąpieniem do działania, sprawdzić pod kątem  obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i odpowiednio zareagować.

Bemar, warnik do makaronu i elementy samo-obsługowe:

pasta

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Odczekać, aż zbiorniki i pozostała w nich woda ostygną, a następnie całkowicie je opróżnić. Nie usuwać wody z warnika do makaronu, gdy jest gorąca: brak przestrzegania tego wskazania uszkodzi zbiornik. Usuwać kamień kotłowy za pomocą odpowiedniego produktu (lub gorącego białego octu). Sprawdzić stan i obecność uszczelnień na zatyczkach spustu. Usunąć resztki, następnie wypłukać i osuszyć wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej, a na koniec zabezpieczyć je, zgodnie z punktem „Powierzchnie ze stali nierdzewnej – malowane / pokrywane – urządzenia ogólnie”.
 • Zamknąć zawór na zasilaniu wodą.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Otworzyć zawory za zasilaniu wodą i napełnić zbiorniki przed włączeniem jakiegokolwiek łącznika (brak stosowania się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie zbiornika).
 • Urządzenia z grzaniem elektrycznym: ustawić moc/temperaturę na minimalną nastawę na co najmniej 1 godzinę, by zapobiec awarii elektrycznych elementów grzejnych na skutek ewentualnej nagromadzonej wilgoci.
 • Jeśli woda nie została opróżniona w czasie przygotowania do okresu przestoju, należy stosować się do odpowiednich wskazówek.
 • Przed ponownym uruchomieniem zaleca się przeprowadzenie odkażania (sanityzacji) zgodnie z ustępem „Powierzchnie ze stali nierdzewnej – malowane / pokrywane – urządzenia ogólnie”.

Salamandry

salamander

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Odciąć od zasilania elektrycznego (urządzenia z zasilaniem elektrycznym) lub zasilania gazowego (urządzenia z grzaniem gazowym) w najbliższym punkcie.
 • Wyczyścić tacę i obszar grillowania.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Urządzenia z zasilaniem elektrycznym: ustawić moc/temperaturę na minimalną nastawę na co najmniej 1 godzinę, by zapobiec awarii elektrycznych elementów grzejnych na skutek ewentualnej nagromadzonej wilgoci.
 • Urządzenia z grzaniem gazowym: otworzyć zawór gazowy i sprawdzić trwałość płomienia (przy maks. i min.).

Kotły warzelne

boiling-pan

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Dokładnie wyczyścić naczynie, usuwając tłuszcz i resztki zabrudzeń. W razie potrzeby odkamienić.
 • Wypłukać i osuszyć, a następnie zabezpieczyć powierzchnię naczynia wazeliną i zamknąć pokrywę.
 • Zdemontować kurek spustowy (jeśli jest): dokładnie go wyczyścić i nasmarować smarem spożywczym. 
 • Wyłączyć wszelkie rodzaje zasilania (gaz, elektryczność, woda).

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Przywrócić zasilanie.
 • Dokładnie wyczyścić naczynie, usuwając całą wazelinę, użytą do zabezpieczenia.
 • Jeśli naczynie nie zostało należycie zabezpieczone przy przygotowaniu do okresu przestoju, wymaga dokładnego czyszczenia/odtłuszczania.
 • Sprawdzić działanie kurka spustowego: ponownie go nasmarować, jeśli się klei.
 • Napełnić naczynie wodą: doprowadzić do wrzenia i opróżnić.
 • Sprawdzić, czy widoczne są wycieki wody ze spodu (w takim przypadku potrzebny jest wyspecjalizowany inżynier).

Grille / prasy do panini Speedelight High Speed

Speedelight700x700

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Przeprowadzić pełne czyszczenie zgodnie z cotygodniową rutyną, w tym dzienne czyszczenie oraz dodatkowe działania, przeprowadzane raz w tygodniu. Użyć detergentu C41 – kod 0S2292 (który działa w temperaturze 175 °C lub niższej) – zostawić na 1 minutę.
 • Wszystkie części (w tym blat roboczy, szyba, górna płyta, komora pieczenia, osłona dławika i komora wylotowa pary) muszą zostać wyczyszczone i dokładnie odtłuszczone: rozebrać części zgodnie z instrukcją dla użytkownika. Po wyczyszczeniu szyby, zabezpieczyć ją „podkładką silikonową odporną na działanie wysokiej temperatury” (kod 653527).
 • Zdjąć przednie maskownice i wyczyścić / wymienić filtry na wlocie powietrza chłodzącego.
 • Na koniec, zamknąć pokrywę i odłączyć zasilanie.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Otworzyć pokrywę i wyjąć wewnętrzną silikonową podkładkę.
 • Jeśli urządzenie nie było odpowiednio przygotowane do okresu przestoju, najpierw przeprowadzić pełne czyszczenie, zgodnie z cotygodniową rutynową procedurą.
 • Zaleca się wyczyścić powierzchnię gotowania przed wznowieniem operacji gotowania.
 • Włączyć zasilanie i uruchomić urządzenie.

Piece konwekcyjno-parowe (typu kombi) i piece konwekcyjne

ovens

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Przeprowadzić automatyczny cykl czyszczenia komory; następnie wyczyścić uszczelkę drzwiową oraz filtr na wlocie powietrza na przednim panelu.
 • Przeprowadzić czyszczenie komory, usuwając wszelkie pozostałości z obszaru wentylatora: pamiętać o odłączeniu od zasilania elektrycznego przed usunięciem osłony wentylatora.
 • W celu czyszczenia środkiem chemicznym w płynie: zaleca się również przeprowadzić końcowy program lekkiego czyszczenia przy wężach detergentu i płukania, podłączonych do wody: zapewni to wyczyszczenie węży i pomp, zapobiegając krystalizacji substancji chemicznych wewnątrz.
 • Pozostawić drzwi lekko otwarte, chyba że istnieje ryzyko dostania się kurzu, insektów, szkodników, itp. do wnętrza komory.
 • Urządzenia z bojlerem: odkamienić bojler (może to wymagać zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera).
 • Zamknąć zasilanie (wodne lub gazowe).

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Otworzyć zasilanie (wodne lub gazowe).
 • W sytuacji,  gdy piec nie został należycie przygotowany do okresu przestoju, lub gdy drzwi były całkowicie zamknięte, najpierw należy wyczyścić komorę (aby użyć środków chemicznych w płynie, wymagane jest sprawdzenie stanu pomp detergentu i nabłyszczacza przez wyspecjalizowanego inżyniera).
 • Wyczyścić uszczelkę drzwiową oraz filtr na wlocie powietrza na przednim panelu.
 • Sprawdzić, czy następuje automatyczne opróżnianie bojlera.
 • Sprawdzić szczelność uszczelki drzwiowej w trybie parowym, umyć ją w wodzie z mydłem, a następnie opłukać i wysuszyć.
 • Sprawdzić stan uszczelki i szczelność otworów (iluminatorów).
 • Sprawdzić uszczelkę i szczelność sondy rdzeniowej.
 • Wyczyścić filtr na wlocie powietrza na przednim panelu.
 • Wyczyścić syfon spustowy.
 • W każdym przypadku przed przystąpieniem do działania, sprawdzić pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i odpowiednio zareagować.
 • Inne działania wymagające zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera:
  • Sprawdzić szczelność wodnych zaworów elektromagnetycznych.
  • W celu użycia środka chemicznego w płynie, przed przeprowadzeniem pierwszego czyszczenia komory, sprawdzić stan pomp detergentu i nabłyszczacza, testować pompy.
  • Wyjąć i wyczyścić sondy poziomu wody i w razie potrzeby odkamienić.
  • Sprawdzić szczelność zacisków elektrycznych, w tym stycznika mocy.
  • Sprawdzić, czy nie doszło do zakleszczenia wentylatora konwekcji; jeśli tak, wymienić uszczelkę.
  • W urządzeniach gazowych, najpierw wymontować palniki i wyczyścić wnętrze, następnie sprawdzić elektrody zapłonowe i jonizacyjne; w razie potrzeby wymienić.

FRONTALNE (PRZEDNIEGO ZAŁADUNKU) I KAPTUROWE zmywarki do naczyń

hoodtype

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Dokładnie wyczyścić zbiornik mycia, usuwając wszelkie pozostałości, zaskorupiałe osady i nagromadzony tłuszcz (w razie potrzeby odkamienić).
 • Zamknąć zawór wlotowy wody i odłączyć zasilanie sieciowe.
 • Wyczyścić filtry, spust przelewu, ramiona myjące i płuczące.
 • Opróżnić bojler, jeśli jest wyposażony w pompę płukania.
 • Sprawdzić ogólny stan maszyny od zewnątrz.
 • Wyczyścić grzałkę nurkową i w razie potrzeby odkamienić.
 • Sprawdzić ilość detergentu i nabłyszczacza oraz zamknąć zbiorniki (zależnie od urządzenia), by zapobiec wysychaniu detergentu i nabłyszczacza.
 • Wyczyścić węże detergentu i nabłyszczacza.
 • Wyczyścić filtr na wlocie wody oraz sprawdzić węże na wlocie wody i węże spustowe (w razie potrzeby wymienić).
 • Wyczyścić skraplacz (zależnie od urządzenia).
 • Zostawić uchylone drzwi (zmywarki przedniego załadunku) lub kaptur (zmywarki kapturowe), chyba że istnieje ryzyko dostania się do urządzenia kurzu, insektów, szkodników, itp.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Wymienić węże pomp perystaltycznych (może zajść potrzeba zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera).
 • Otworzyć zawór na wlocie wody i włączyć zasilanie sieciowe.
 • Jeśli zmywarka nie została należycie przygotowana do okresu przestoju, najpierw należy odnieść się do powyższych czynności.
 • W każdym przypadku  sprawdzić komorę pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i dokładnie ją wyczyścić.
 • Napełnić, a następnie przeprowadzić kilka cyklów mycia, by usunąć wszelkie pozostałości.
 • Zalać pompy środków do mycia i płukania.
 • Opróżnić, a następnie przywrócić urządzenie do pracy.

Zmywarki do naczyń Z PRZENOŚNIKIEM AUTOMATYCZNYM

rack-type-may-like-box

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Dokładnie wyczyścić zbiorniki, usuwając wszelkie pozostałości, zaskorupiałe osady i nagromadzony tłuszcz; odkamienić.
 • Zamknąć zawór wlotowy wody i odłączyć zasilanie sieciowe.
 • Wyczyścić kurtyny, filtry, spust przelewu, ramiona myjące i płuczące.
 • Wyczyścić grzałki nurkowe i w razie potrzeby odkamienić.
 • Sprawdzić stan węży na wlocie wody pod kątem ewentualnych pęknięć.
 • Wyczyścić skraplacz, jeśli jest.
 • Sprawdzić ilość detergentu i nabłyszczacza oraz zamknąć zbiorniki (zależnie od urządzenia), by zapobiec wysychaniu detergentu i nabłyszczacza.
 • Wypłukać węże detergentu.
 • Pozostawić uchylone drzwi, chyba że istnieje ryzyko dostania się kurzu, insektów, szkodników, itp. do wnętrza urządzenia.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Otworzyć zawór na wlocie wody i włączyć zasilanie sieciowe.
 • Jeśli zmywarka nie została należycie przygotowana do okresu przestoju, najpierw należy odnieść się do powyższych czynności.
 • W każdym przypadku  sprawdzić komorę pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i dokładnie ją wyczyścić.
 • Napełnić, a następnie przeprowadzić kilka cyklów mycia, by usunąć wszelkie pozostałości.
 • Zalać pompy środków do mycia i płukania.
 • Sprawdzić szczelność rur przelewowych i zaworów spustowych.
 • Opróżnić, a następnie przywrócić urządzenie do pracy.
 • Inne działania wymagające zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera:
  • Wymienić węże pomp perystaltycznych.
  • Sprawdzić uszczelnienie i filtry zaworów elektromagnetycznych  na wlocie wody.
  • Sprawdzić szczelność przewodów na stycznikach i podzespołach elektrycznych.
  • Sprawdzić impedancję elementu grzejnego.

Systemy wentylacyjne

ventilation1

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Wyłączyć zasilanie.
 • Wyczyścić okap.
 • Umyć filtry deflektora i pojemniki na tłuszcz; zostawić je na stołach, gotowe do ponownego montażu po otwarciu kuchni

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Wyczyścić okap i ponownie zamontować filtry deflektora i pojemniki na tłuszcz.
 • Włączyć zasilanie.

Uzdatnianie wody

icon save water

Uzdatnianie wody – system odwróconej osmozy

Gdy to możliwe, opróżnić wodę z systemu uzdatniania przed przystąpieniem do kolejnych kroków.

A. Przygotowanie do okresu przestoju

 • Odłączyć zasilanie elektryczne i dopływ wody.
 1. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:
 • Ponownie zamontować filtry wstępne.
 • Aktywować doprowadzanie wody.
 • Zapewnić odkażanie (sanityzację) urządzenia.

Zmiękczacz wody z regeneracją

Gdy to możliwe, opróżnić wodę z systemu uzdatniania przed przystąpieniem do kolejnych kroków.

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Usunąć sól ze skrzynki na solankę.
 • Odłączyć zasilanie elektryczne lub wyłączyć mechaniczny timer regeneracji (gdy jest) i odłączyć zasilanie wodne.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Ponownie napełnić solą.
 • Włączyć lub zresetować timer cyklu regeneracji.
 • Aktywować doprowadzanie wody.

Systemy zmiękczania wody

Gdy to możliwe, opróżnić wodę z systemu uzdatniania przed przystąpieniem do kolejnych kroków.

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Wyłączyć zasilanie wodą.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Wymienić wkłady zmiękczające.
 • Aktywować doprowadzanie wody.

Szybkoschładzarka – zamrażarka szokowa

blast-chillers

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Wyczyścić parownik wodą z mydłem i wypłukać.
 • Wyczyścić skraplacz i wentylatory (to działanie może wymagać zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera).
 • Wyczyścić uszczelkę drzwiową wodą z mydłem, wypłukać i osuszyć.
 • Wyczyścić wnętrze komory i wysuszyć.
 • Wyczyścić tacę na skropliny lub odpływ z syfonem (zależnie od instalacji).
 • Pozostawić lekko otwarte drzwi, by zapobiec powstawaniu przykrych zapachów, chyba że istnieje ryzyko dostania się kurzu, insektów, szkodników, itp. do wnętrza komory.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Jeśli urządzenie nie zostało należycie przygotowane do okresu przestoju, najpierw należy odnieść się do powyższych czynności.
 • W każdym przypadku  sprawdzić komorę pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i dokładnie ją wyczyścić.
 • Inne działania wymagające zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera:
  • Sprawdzić, czy nie doszło do zakleszczenia wentylatora parownika, odblokować go ręcznie, a gdy łożysko jest głośne, wymienić wentylator.
  • Sprawdzić wentylator skraplacza (wymienić, jeśli doszło do zakleszczenia).
  • Przeprowadzić test na zimno i sprawdzić pomiar sond (patrz instrukcja serwisowa sond).

Urządzenia chłodnicze (szafy, lady, stoły, wystawy, zamrażarki, chłodnie)

refrigeration

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

  • Opróżnić z żywności i pozostałej zawartości.
  • Przeprowadzić ręczne rozmrażanie na sterowniku, jeśli jest.
  • Wyczyścić skraplacz i wentylatory (to działanie może wymagać zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera)
  • Sprawdzić przepływ powietrza na parowniku; jeśli jest zabrudzony, wyczyścić go wodą z mydłem i wypłukać.
  • Wyczyścić wnętrze oraz uszczelkę drzwi / szuflady wodą z mydłem, wypłukać i osuszyć.
  • Wyczyścić tacę na skropliny lub odpływ z syfonem (zależnie od instalacji).
  • Upewnić się, że system zabezpieczenia (zwolnienia) drzwi (jeśli jest) działa prawidłowo.
  • Pozostawić lekko otwarte drzwi/szuflady, by zapobiec powstawaniu przykrych zapachów, chyba że istnieje ryzyko dostania się kurzu, insektów, szkodników, itp. do wnętrza komory.

ZAMRAŻARKI: zależnie od długości okresu przestoju, możliwe jest pozostawienie żywności wewnątrz urządzenia i włączonego zasilania; później, żywność będzie nadal nadawała się do spożycia, jeśli okres przechowywania nie przekroczy okresu przydatności do spożycia.

 • Upewnić się, że żywność jest przechowywana na półkach, z przerwami pomiędzy półkami.
 • Upewnić się, że nic nie zostaje na podstawie/podłodze urządzenia.
 • Upewnić się, że wszystkie artykuły spożywcze posiadają odpowiednie etykiety z okresem przydatności do spożycia

CHŁODNIE: usunąć wszystkie zapasy

 • Wyczyścić od wewnątrz (podłoga, ściany, półki, uszczelki drzwiowe)
 • Zdjąć i wyczyścić wszystkie kurtyny drzwi i położyć je na płask na półkach.
 • Zostawić otwarte drzwi: w razie potrzeby użyć kartonu, by zapobiec  automatycznemu zamknięciu drzwi.
 • Inne działania wymagające zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera:
 • Odłączyć zespół skraplacza.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Jeśli urządzenie nie zostało należycie przygotowane do okresu przestoju, najpierw należy odnieść się do powyższych czynności.
 • W każdym przypadku  sprawdzić komorę pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i dokładnie ją wyczyścić.
 • Przywrócić agregat chłodniczy do pracy, sprawdzić spadek temperatury i prawidłową regulację (tylko jako nastawa -18 °C – ujemna i 2 °C – dodatnia).
 • Sprawdzić kalibrację sond regulacyjnych za pomocą skalibrowanego termometru.
 • Gdy pozostawiono działające ZAMRAŻARKI z żywnością w środku: starannie sprawdzić daty przydatności do spożycia, usuwając produkty po upływie daty ważności.
 • Ponownie założyć kurtyny drzwiowe w CHŁODNIACH.
 • Upewnić się, że system zabezpieczenia (zwolnienia) drzwi (jeśli jest) działa prawidłowo.
 • Inne działania wymagające zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera:
  • Sprawdzić, czy nie doszło do zakleszczenia wentylatora parownika, odblokować go ręcznie, a gdy łożysko jest głośne, wymienić wentylator.
  • Sprawdzić wentylator skraplacza (wymienić, jeśli doszło do zakleszczenia).
  • Przeprowadzić test na zimno i sprawdzić pomiar sond (patrz instrukcja serwisowa sond).
  • Dla CHŁODNI:
   • Ponownie podłączyć zespół skraplacza.
   • Sprawdzić i wymienić uszkodzoną baterię.

Kostkarka do lodu

ice-maker

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Usunąć lód z pojemnika do przechowywania. W przypadku dozownika lodu, trzymać przycisk wciśnięty, dopóki lód nie będzie już dozowany.
 • Opróżnić wewnętrzne komory z wody (może być wymagane zaangażowanie wyspecjalizowanego inżyniera).
 • Odciąć zasilanie wodne i zasilanie elektryczne.
 • Odczekać, aż lodownik zostanie opróżniony z całej wody, wlać pełny kubek roztworu odkażającego do spustu urządzenia lub do pojemnika do przechowywania. Wytrzeć wnętrze pojemnika do przechowywania za pomocą chusteczek/szmatek odkażających. Starannie osuszyć wszystkie powierzchnie.
 • Wyjąć filtr wody z obsady i usunąć z niego całą wodę; ponownie zamocować po opróżnieniu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Aktywować zasilanie wodne i zasilanie elektryczne.
 • Odczekać, aż urządzenie będzie opróżniać się z wody przez co najmniej 2 minuty, w celu wyczyszczenia wewnętrznego obiegu i przygotowania gotowych do użycia kostek lodu.

Krajalnice do warzyw, miksery, blendery, obieraczki, itp.

vegetable-cutter

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Odłączyć urządzenie od zasilania;
 • Gdy to możliwe, zdemontować i wyczyścić ostrza (UWAGA: OSTRE), tarcze, misy, trzepaczki, kosze samowyładowcze (zbiorniki) i akcesoria, a następnie spłukać pod wodą z kranu. Upewnić się, że usunięto wszelkie przywierające resztki.
 • Po czyszczeniu wytrzeć i zabezpieczyć metale środkiem smarnym, przeznaczonym do kontaktu z żywnością.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Usunąć zabezpieczający smar przeznaczony do kontaktu z żywnością i ponownie zmontować wszystkie części.
 • Inne działania wymagające zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera:
  • Sprawdzić szczelność uszczelek wałów napędowych.
  • Sprawdzić stan i napięcie pasów.
  • W razie potrzeby nasmarować wewnętrzne części.

Odpływ kuchenny

drain

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

  • Wyczyścić  wyloty ze zlewu.
  • Wyczyścić wpusty połogowe z syfonem.
  • Wyczyścić wewnętrzne pompy spustowe.
  • Wyczyścić „łapacze tłuszczu” i „zespoły do usuwania tłuszczu”.
  • Upewnić się, że wszystkie syfony są szczelne i jest w nich czysta woda.
  • Usunąć wszystkie odpady z obiektu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Usunąć wszelkie pozostałości po środkach przeciw szkodnikom.
 • Spłukać wodę przez wszystkie odpływy.

Rozwiązania w zakresie napojów

UWAGA
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań należy pamiętać o założeniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak: okulary, maski, rękawice, obuwie ochronne, odpowiednia odzież robocza, itp.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem serwisowym Electrolux Professional, który z przyjemnością pomoże.

W pełni automatyczne ekspresy do kawy

espresso-machines

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

Przystąpić do dokładnego czyszczenia całego obiegu dystrybucji kawy za pomocą odpowiednich tabletek do czyszczenia oraz obiegu mleka za pomocą detergentu RINZA o kodzie 0UN125.

 • Wyczyścić dziobki, wyloty parowe i STEAMAIR®.
 • Opróżnić szufladę na zmieloną kawę.
 • Wyłączyć ekspres i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 • Wyłączyć zasilanie wodą.
 • Starannie osuszyć wszystkie powierzchnie.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Wyczyścić i usunąć pozostałości ziaren lub proszku czekoladowego z pojemników na ziarna: (najlepiej je odkurzyć).
 • Ponownie załadować z nowego opakowania. Nie używać otwartego opakowania.
 • Jeśli w twojej sieci wodnej jest wkład filtra, konieczna jest jego wymiana, jeśli woda nie krążyła w obiegu przez ostatnie 4 tygodnie; skontaktować się z obsługą klienta w celu interwencji.
 • Aktywować doprowadzenie wody.
 • Ponownie podłączyć maszynę do zasilania.
 • Włączyć zasilanie i odczekać, aż skończy się grzanie.
 • Wyjąć szufladę i włożyć ją z powrotem na miejsce, a następnie potwierdzić wciskając „YES” [=TAK] przez 3 sekundy => płukanie rozpoczyna się automatycznie. Powtórzyć tą czynność przynajmniej 2 razy i sprawdzić, czy woda przepływa przez dziobek (dziobki).
 • Zrobić kilka kaw, sprawdzając, czy spod ekspresu nie ma wycieków.
 • Sprawdzić działanie wylotów pary i gorącej wody.

Tradycyjne ekspresy do kawy (kolbowe)

traditional-espresso-machine

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Przystąpić do dokładnego czyszczenia grup za pomocą tabletek do czyszczenia i odpowiedniego detergentu, by wyczyścić kolby, wyloty pary i STEAMAIR®.
 • Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 • Wyłączyć zasilanie wodą.
 • Powoli włączyć parę i zostawić włączoną (zachować ostrożność, by uniknąć oparzeń).
 • Starannie osuszyć wszystkie powierzchnie.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Opróżnić młynki z kawy, jeśli nie zostało to zrobione podczas wyłączenia i wyczyścić pojemniki na ziarna.
 • Ponownie załadować z nowego opakowania.
 • Jeśli w twojej sieci zasilającej jest wkład filtra, konieczna jest jego wymiana, jeśli woda nie krążyła w obiegu przez ostatnie 4 tygodnie; skontaktować się z obsługą klienta w celu interwencji.
 • Aktywować doprowadzenie wody.
 • Zamknąć kurki parowe, jeśli są.
 • Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
 • Włączyć zasilanie urządzenia:
  • Jeśli są 2 pozycje (0 i 1): ustawić na 1.
  • Jeśli są 3 pozycje (0, 1 i 2): ustawić na 1 i poczekać na napełnienie maszyny (słychać, jak pompa pracuje), a następnie, gdy pompa się zatrzyma (poziom wody OK), ustawić łącznik na 2, by uruchomić grzanie.
 • Przepuścić wodę przez wszystkie grupy, by sprawdzić, czy nie są zablokowane.
 • Jeśli woda dopłynie do wszystkich grup, powtórzyć tą czynność 5 do 10 razy, by wymienić na nową wodę w bojlerach.
 • Sprawdzić ciśnienie w 2 obiegach:
  • Obieg pary: pomiędzy 0,8 a 1,2 bar.
  • Obieg kawy: pomiędzy 8 i 10 bar przy przygotowaniu kawy.
 • Przeprowadzić test pary i gorącej wody.
 • Sprawdzić, czy pod maszyną nie ma wycieków.

Chłodziarka

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Przystąpić do dokładnego czyszczenia grup za pomocą tabletek do czyszczenia i odpowiedniego detergentu, by wyczyścić kolby, wyloty pary i STEAMAIR®.
 • Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 • Wyłączyć zasilanie wodą.
 • Powoli włączyć parę i zostawić włączoną (zachować ostrożność, by uniknąć oparzeń).
 • Starannie osuszyć wszystkie powierzchnie.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Sprawdzić czystość chłodziarki i włączyć ją.
 • Po minimum 15 minutach, ponownie nalać uprzednio schłodzonego mleka.
 • Sprawdzić produkty mleczne kilka razy (Cappuccino, Latte, itp.).
 • Sprawdzić, czy na dziobku i pod maszyną nie ma wycieków.

Zaparzacz do kawy

brewer

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 • Zdjąć dolny panel.
 • Spuścić wodę z rurki spustowej, wyjmując zatyczkę.
 • Odłączyć urządzenie od sieci wodnej.
 • Wyczyścić i wysuszyć wszystkie części zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Urządzenie wymaga podłączenia do sieci wodnej.
 • Aktywować zasilanie wodne.
 • Podłączyć urządzenie do zasilania.
 • Włączyć zasilanie urządzenia.

Dozowniki zimnych napojów

bubblers

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Opróżnić misy z produktów.
 • Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 • Rozebrać urządzenie.
 • Wyczyścić części (misa, wirnik, zawory, uchwyty i uszczelki) roztworem odkażającym i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu, zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Wyczyścić części (misa, wirnik, zawory, uchwyty i uszczelki).
 • Podłączyć do zasilania.
 • Napełnić wstępne wymieszanym płynami.
 • Włączyć urządzenie.

Dozownik gorącej wody

hotwater

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 • Zdjąć dolny panel.
 • Spuścić wodę z rurki spustowej, wyjmując zatyczkę.
 • Odłączyć od sieci wodnej.
 • Wyczyścić i wysuszyć części zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Podłączyć urządzenie do sieci wodnej.
 • Włączyć przepływ wody.
 • Podłączyć urządzenie do zasilania.
 • Włączyć zasilanie urządzenia

Zaparzacz do kawy metodą „Pour over”

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Odczekać, aż ostygnie.
 • Umieścić w zlewie.
 • Obrócić do góry nogami, by wylać wodę.
 • Wyczyścić i wysuszyć części zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
 • Napełnić wodą zgodnie z instrukcją.

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Uruchomić młynek i pozwolić mu pracować, aż skończą się ziarna.
 • Odłączyć od zasilania.
 • Wyczyścić i wysuszyć części zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić urządzenie w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Ponownie nasypać ziarna.
 • Podłączyć do zasilania.

Ekspres przelewowy z młynkiem (Grind & brew)

grindandbrew

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Odłączyć urządzenie od zasilania.
 • Zdjąć dolny panel.
 • Spuścić wodę z rurki spustowej, wyjmując zatyczkę.
 • Odłączyć od sieci wodnej.
 • Usunąć ziarna z pojemnika.
 • Wyczyścić i wysuszyć części zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków. Umieścić urządzenie w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Podłączyć urządzenie do sieci wodnej.
 • Włączyć przepływ wody.
 • Podłączyć urządzenie do zasilania.
 • Włączyć zasilanie urządzenia.
 • Ponownie napełnić pojemnik ziarnami.

Automaty do granity/slush; Automaty do mrożonych kremów/śmietanki; Automaty do miękkich lodów

granita

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

W celu prawidłowego przygotowania urządzenia do dłuższego zatrzymania, ważne jest jego odpowiednie przechowywanie, z zastosowaniem następujących procedur:

 • Odłączyć całe zasilanie od urządzenia.
 • Zdemontować, umyć i odkazić wszystkie części, mające kontakt z mieszanką, zgodnie z opisem w instrukcji.
 • Wyczyścić też panele zewnętrzne, skraplacz i jego filtr, jeśli jest.
 • Ponownie zmontować wszystkie te części uważając, by je właściwie nasmarować, zgodnie z opisem w instrukcji.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków.
 • Umieścić maszynę w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

Zawsze, gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu po czyszczeniu i odkażaniu (sanityzacji), należy przeprowadzić niżej opisane procedury w zakresie sanityzacji zaraz przed uruchomieniem urządzenia.

 • Zdjąć główną pokrywę i pomocniczą przezroczystą pokrywę.
 • Wlać roztwór odkażający (2% podchloryn sodu) do misy, starannie stosując się do zaleceń producenta.
 • Po ponownym nałożeniu głównej pokrywy, włączyć urządzenie i pozwolić, by ślimak się obracał w pozostawionym roztworze odkażającym przez czas określony przez producenta.

Gorące napoje/Czekolada

chocolate

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

W celu prawidłowego przygotowania urządzenia do dłuższego zatrzymania, ważne jest jego odpowiednie przechowywanie, z zastosowaniem następujących procedur:

 • Odłączyć całe zasilanie od urządzenia.
 • Zdemontować, umyć i odkazić wszystkie części, mające kontakt z mieszanką, zgodnie z opisem w instrukcji.
 • Wyczyści też panele zewnętrzne, skraplacz i jego filtr, jeśli jest.
 • Ponownie zmontować wszystkie te części uważając, by je właściwie nasmarować, zgodnie z opisem w instrukcji.
 • Przykryć urządzenie, by zabezpieczyć je przed kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne, lub innych odpowiednich środków.
 • Umieścić urządzenie w suchym miejscu.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

Zawsze, gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu po czyszczeniu i odkażaniu (sanityzacji), należy przeprowadzić niżej opisane procedury w zakresie sanityzacji zaraz przed uruchomieniem urządzenia.

 • Zdjąć główną pokrywę i pomocniczą przezroczystą pokrywę.
 • Wlać roztwór odkażający (2% podchloryn sodu) do misy, starannie stosując się do zaleceń producenta.
 • Po ponownym nałożeniu głównej pokrywy, włączyć urządzenie i pozwolić, by ślimak się obracał w pozostawionym roztworze odkażającym przez czas określony przez producenta.

WAŻNE

Nie zostawiać środka do odkażania wewnątrz misy na dłużej niż 15 minut.

 • Opróżnić ją z roztworu, aż będzie całkiem pusta, otwierając nurnik. Otworzyć i zamknąć nurnik przynajmniej 10 razy podczas opróżniania, by odkazić też obszar wylotowy produktu.
 • Dokładnie wypłukać, powtarzając te czynności z użyciem czystej wody zamiast roztworu do odkażania.
 • Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.

Rozwiązania w zakresie pralnictwa

UWAGA
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań należy pamiętać o założeniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak: okulary, maski, rękawice, obuwie ochronne, odpowiednia odzież robocza, itp.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem serwisowym Electrolux Professional, który z przyjemnością pomoże.

Pralki
Z PRZEDNIM ZAŁADUNKIEM I TYPU BARIEROWEGO

washers

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Sprawdzić ilość detergentu i środka do płukania oraz zamknąć zbiorniki (zależnie od urządzenia), by zapobiec wysychaniu detergentu i środka do płukania. (jeśli dotyczy)
 • Wyłączyć zasilanie systemu dozowania. Wyjąć węże detergentu i środka do płukania z maszyny i wyczyścić je przy użyciu odpowiedniego płynu. (jeśli dotyczy)
 • Wyczyścić pudełko na detergent z osadów detergentu i środka do płukania. Wyczyścić też syfony na środki w płynie.
 • Przeprowadzić program płukania z pustym bębnem (bez dodatku detergentu), aby wypłukać komorę bębna.
 • Dokładnie wyczyścić wewnętrzny bęben, usuwając wszelkie pozostałości i osady wapienne (w razie potrzeby odkamienić).
 • Wyczyścić uszczelkę drzwiową z kłaczków, pozostałości, itp.
 • Zamknąć wszystkie zawory na wlocie wody oraz odłączyć węże doprowadzające wodę do urządzenia.
 • Odłączyć maszynę od zasilania sieciowego.
 • Wyczyścić filtry na wlocie wody oraz sprawdzić węże na wlocie wody (w razie potrzeby wymienić). Ponownie podłączyć węże wodne.
 • Wyczyścić wąż spustowy i zawór spustowy.
 • Sprawdzić ogólny stan maszyny od zewnątrz i wyczyścić zewnętrzne powierzchnie mokrą szmatką.
 • Pozostawić uchylone drzwi bębna oraz pokrywy pudełek na detergenty, chyba że istnieje ryzyko dostania się kurzu, insektów, szkodników, itp. do urządzenia.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Jeśli pralka nie została należycie przygotowana do okresu przestoju, najpierw należy odnieść się do powyższych czynności.
 • W każdym przypadku  sprawdzić komorę bębna pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i starannie ją wyczyścić.
 • Zwrócić się do miejscowego przedstawiciela serwisowego Electrolux Professional: zasugeruje on, czy dostępny jest zestaw odświeżający dla twojego urządzenia. Zestaw ten zawiera uszczelki drzwiowe, tłumiki drgań i pojemniki na detergent. Wymiana tych części, gdy to potrzebne, pomoże ci wydłużyć okres użytkowania urządzenia oraz zapewnić dobre warunki w pralni.
 • Wymienić węże pomp perystaltycznych (jeśli dotyczy, może zajść potrzeba zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera).
 • Ponownie podłączyć węże wlotowe wody, a maszynę do zasilania sieciowego.
 • Otworzyć zawór na wlocie wody i włączyć zasilanie sieciowe.
 • Przeprowadzić program płukania z pustym bębnem (bez dodatku detergentu), aby wypłukać komorę bębna z wszelkich pozostałości.
 • Zalać pompy środka do mycia i płukania, a następnie przywrócić maszynę do pracy.

Suszarki bębnowe

dryers

A. Przygotowanie do okresu przestoju:

 • Odciąć dopływ gazu w najbliższym punkcie (jeśli jest).
 • Zamknąć zawór parowy. Opróżnić skroploną parę z ogrzewacza (jeśli dotyczy).
 • Odłączyć maszynę od zasilania.
 • Dokładnie wyczyścić wnętrze bębna, usuwając wszelkie pozostałości, kłaczki i osady wapienne (w razie potrzeby odkamienić).
 • Wyczyścić wszystkie filtry kłaczków, zgodnie z opisem w instrukcji i sprawdzić ich stan (w razie potrzeby wymienić).
 • Dla modelów wyposażonych w pompę ciepła:
  • Sprawdzić i wyczyścić spust kondensatu.
  • (Wymaga to zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera) wyczyścić i sprawdzić stan specjalnego filtra kłaczków. W razie potrzeby wymienić.
  • (Wymaga to zaangażowania wyspecjalizowanego inżyniera) wyczyścić skraplacz, panel  dyfuzora i ogólnie zespół pompy ciepła.
 • Sprawdzić i wyczyścić uszczelkę drzwiową.
 • Sprawdzić ogólny stan maszyny od zewnątrz i wyczyścić zewnętrzne powierzchnie mokrą szmatką.
 • Pozostawić uchylone drzwi bębna, chyba że istnieje ryzyko dostania się kurzu, insektów, szkodników, itp. do wnętrza urządzenia.

B. Ponowne przygotowanie do pracy po okresie przestoju:

 • Jeśli suszarka nie została należycie przygotowana do okresu przestoju, najpierw należy odnieść się do powyższych czynności.
 • W każdym przypadku  sprawdzić komorę bębna pod kątem obecności kurzu, insektów, szkodników, itp. i starannie ją wyczyścić.
 • Zwrócić się do miejscowego przedstawiciela serwisowego Electrolux Professional: zasugeruje on, czy dostępny jest zestaw odświeżający dla twojego urządzenia. Zestawy te zawierają uszczelki drzwiowe, rolki wsporcze i filtry kłaczków. Wymiana tych części, gdy to potrzebne, pomoże ci wydłużyć okres użytkowania urządzenia oraz zapewnić dobre warunki w pralni.
 • Ponownie podłączyć maszynę do zasilania sieciowego.
 • Otworzyć dopływ gazu i sprawdzić pod kątem wycieków (jeśli dotyczy).
 • Otworzyć zawór parowy (jeśli dotyczy).
 • Przeprowadzić program suszenia z pustym bębnem i sprawdzić, czy maszyna pracuje właściwie, a następnie przywrócić ją do pracy.
Przewodnik dotyczący ochrony i konserwacji sprzętu 2020-04-15T09:37:35+00:00 Electrolux Professional