Πλυντήρια Υγειονομικού Φραγμού Barrier: Πώς να επιλέξετε ένα βιομηχανικό πλυντήριο σε επιχειρήσεις με υψηλούς κινδύνους μόλυνσης

Πολλές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μια επαγγελματική υπηρεσία πλύσης ιματισμού ως μια δευτερογενές επιχείρησηκαι μερικές από αυτές απαιτούν την χρήση πλυντηρίων Barrier. Όταν η μόλυνση, και οι διασταυρούμενες λοιμώξεις ή η εκ νέου μόλυνση απαιτούν συμμόρφωση κατά των κανόνων καθώς και της κοινής λογικής, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο είδος βιομηχανικού πλυντηρίου και στεγνωτηρίου που ονομάζεται πλυντήριο υγειονομικού φραγμού. Όπως υποδηλώνει η ονομασία, τα Πλυντήρια Υγειονομικού ΦραγμούBarrierπερικλείονται από επένδυση ή τοίχο έτσι ώστε να είναι ο μόνος σύνδεσμος μεταξύ δύο εντελώς ξεχωριστών δωματίων – χώρων. Με αυτόν τον τρόπο, τα καθαρά ρούχα δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με τα λερωμένα ρούχα γιατί τα ρούχα φορτώνονται απευθείας στον κάδο στην “ακάθαρτη” πλευρά και εκφορτώνονται στην άλλη πλευρά: ένα καθαρό, ξεχωριστό δωμάτιο.

 

Ποιες λειτουργίες είναι σημαντικές στα Πλυντήρια Barrier;

Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των επιχειρήσεων που εμπλέκονται. Τα πλυντήρια υγειονομικού φραγμού χρησιμοποιούνται κυρίως σε:

-Νοσοκομεία
-Μονάδες φροντίδας (γηροκομεία, οίκοι ευγηρίας, εγκαταστάσεις για εξαρτώμενους ή μακροχρόνιους ασθενείς)
-Φυλακές και αναμορφωτήρια
-Εργοστάσια παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών υλών
-Εργαστήρια καλλυντικών
-Εγκαταστάσεις κατασκευής / επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών
-Πυρηνικές εγκαταστάσεις
-Μεταλλευτική βιομηχανία
-Ειδικές λειτουργίες (πυρόσβεση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης)

Σε μερικές από αυτές, ο κύριος κίνδυνος που μπορεί να αποτρέψει ένα πλυντήριο υγειονομικού φραγμού είναι η διασταυρούμενη μόλυνση: λειτουργούν ως μέσο μόλυνσης και ελέγχου της νόσου σε νοσοκομεία, εγκαταστάσεις φροντίδας, σωφρονιστικά ιδρύματα και πολλά άλλα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος προέρχεται από τις ταυτόχρονες πτυχές ενός μεγάλου αριθμού ατόμων που μοιράζονται τους ίδιους χώρους και από την υψηλή πιθανότητα ότι ορισμένοι από αυτούς είναι φορείς ασθένειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελάχιστη απαίτηση είναι ότι δεν πρέπει να είναι δυνατόν να ανοίξουν ταυτόχρονα οι πόρτες του πλυντηρίου υγειονομικού φραγμού στην φόρτωση και στην εκφόρτωση.

Σε ορισμένες άλλες εφαρμογές, όπως η βιομηχανία ηλεκτρονικών, όπου η διαδικασία πλύσης είναι πολύ επιθετική, το πλυντήριο υγειονομικού φραγμού πρέπει επίσης να διαθέτει ειδικά υλικά ανθεκτικά στη χρησιμοποιούμενη διαδικασία.

Πλυντήρια Υγειονομικού Φραγμού Barrier: Πόσα ρούχα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ανά πάσα στιγμή;

 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους πρόληψης της μόλυνσης είναι να πλύνετε και να απολυμαίνετε τον μολυσμένο ιματισμό, όσο το δυνατόν γρηγορότερα: όσο ταχύτερη είναι η απόδοση, τόσο καλύτερα το αποτέλεσμα. Αυτό το ζήτημα συνδέεται με το μέγεθος του πλυντηρίου υγειονομικού φραγμού, αλλά εξαρτάται και από:

  • την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία πλύσης: η διαχείριση του κύκλου είναι θεμελιώδης για την παροχή γρήγορων λειτουργιών χωρίς να διακυβεύεται το αποτέλεσμα καθαρισμού
  • την εργονομία του πλυντηρίου υγειονομικού φραγμού: τα φιλικά προς το χρήστη βιομηχανικά πλυντήρια είναι ταχύτερα ως προς τον προγραμματισμό, την φόρτωση και την εκφόρτωση, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν περισσότερους κύκλους, πιο γρήγορα
  • τις απαιτήσεις συντήρησης: περισσότερος ιματισμός μπορεί να πλυθεί σε ένα πλυντήριο υγειονομικού φραγμού ελάχιστης συντήρησης που λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με ταχεία συντήρηση

Πλυντήριο Υγειονομικού Φραγμού Barrier: εγγυάται την υγιεινή;

Όταν διακυβεύονται διαδικασίες για τον έλεγχο της μόλυνσης και την πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι να εξασφαλιστεί εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Οι αισθητήρες και τα συστήματα ελέγχου ρουτίνας είναι τα βασικά μέσα, διότι εξασφαλίζουν τον έλεγχο της διαδικασίας απολύμανσης. Ο αυτοματισμός είναι επίσης σημαντικός: παρακάμπτεται για να αποφευχθεί η αποκοπή των κύκλων πλύσης, εξασφαλίζοντας ότι ο ιματισμός που έχει εκφορτωθεί από το πλυντήριο υγειονομικού φραγμού έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία απολύμανσης.

 

Εύκολη εγκατάσταση

Για να λειτουργήσει όπως πρέπει, το πλυντήριο υγειονομικού φραγμού πρέπει να τοποθετηθεί σωστά και η εγκατάσταση πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη. Ένα συμπαγές πλυντήριο είναι πιο κατάλληλο επειδή είναι ευκολότερο να τοποθετηθεί το μηχάνημα και να απομονωθούν ικανοποιητικά οι δύο χώροι.

 

Πλυντήρια Υγειονομικού Φραγμού Barrier: Πώς να επιλέξετε ένα βιομηχανικό πλυντήριο σε επιχειρήσεις με υψηλούς κινδύνους μόλυνσης 2019-09-02T14:01:54+00:00 Electrolux Professional