Tři způsoby, jak mohou nové chladicí plyny, šetrné k životnímu prostředí, podpořit vaše podnikání

Zvolte šetrnější variantu své profesionální kuchyně s ohledem na životní prostředí a využijte řadu dalších výhod.

Více jak 30 let se svět snaží o postupné ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu. K vytváření skleníkového efektu nejvíce přispívá fluorovaný plyn (F-plyn), který se většinou skládá z fluorovaných uhlovodíků (HFC), používaných mimo jné v chlazení a klimatizaci.

Evropská unie si stanovila za cíl snížit emise HFC do roku 2030 o dvě třetiny, což je součástí úkolu dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Je to ušlechtilý cíl, který ovlivní několik průmyslových odvětví, protože začnou nahrazovat starší chladicí zařízení novějšími verzemi, které používají přírodní chladicí plyny.

Například v pohostinství představují chladicí zařízení v profesionální kuchyni 40 % celkové spotřeby energie. Malá změna tedy může významně změnit vaši uhlíkovou stopu, pomůže firmě stát se ekologičtější a udělat něco pro planetu, ale zároveň šetřit náklady na energii.

Electrolux Professional byl na špici ve vývoji produktů využívajících ekologicky šetrná chladiva, pracoval na alternativách zemního plynu již v roce 2014, kdy byla poprvé vyhlášena směrnice EU. A nyní má kolekci 18 různých produktových řad, od chladicích a mrazicích skříní a stolů až po rozmrazovací skříně a šokery, které všechny používají přírodní chladicí plyny.

Převratné změny

Problém s HFC a F-plyny spočívá v tom, že se jedná o plyny, které se silně podílejí na vytváření skleníkového efektu, mohou unikat a hromatit se v naší atmosféře, což přispívá ke změně klimatu.

Electrolux Professional vyřazuje škodlivá chladiva R134A a R404A a nahrazuje je plyny šetrnými k životnímu prostředí, jako jsou R290, R600a a CO2. Všechno jsou to přírodní a ekologická chladiva šetrná k životnímu prostředí a snižující agresivní účinek, který měly dříve používané HFC plyny na naši planetu. Zejména CO2 je nehořlavý a netoxický a poskytuje stejnou účinnost vaší chladničky díky optimalizované konstrukci chladicí jednotky.

Zde jsou tři způsoby, jak chladicí zařízení nové generace pomáhají podporovat udržitelnost, podporují enviromentální cíle a řeší problém změny klimatu.

1 – Nižší uhlíková stopa

Klíčovou výhodou používání ekologického plynu oproti F-plynům je skutečnost, že mají menší dopad na životní prostředí. Jde o důležitou a zásadní změnu, která může mít velký dopad a pomůže gastronomickým provozům stát se ekologičtějšími.

Řada ekologických produktů Electrolux Professional využívá především CO2, R290 propan a R600a isobutan.

R290 je čistý a ekologický a byl označen Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA – Environmental Protection Agency) jako nejlepší možnost chlazení plynem šetrným k životnímu prostředí díky své vysoké účinnosti a úsporám energie spolu s ekologickým dopadem.

Všechny tyto „zelené“ plyny šetrné k životnímu prostředí mají jeden z nejnižších potenciálů globálního oteplování (GWP). R290 a R600a mají potenciál GWP pouze 3 jednotky a CO2 má dokonce ještě nižší hodnotu jedna. Pro srovnání dříve používaný plyn HFC R134A má potenciál GWP 1430.

Toto je měření, které se zabývá vlivem plynu na globální oteplování. Ukazuje číslo, které porovnává hmotnost plynu a emise CO2 z něj uvolňované.

S ohledem na to může být matoucí, proč používáme CO2 jako jedno z našich alternativních chladiv. Důvodem je, že plyny jsou při použití recyklovány, čímž se zabrání tomu, aby jakékoliv chladivo zůstalo v atmosféře.

2 – Zvýšená účinnost

Tyto přírodní „zelené“ plyny nejenže pomáhají společnostem být šetrnější k životnímu prostředí, ale jsou také neuvěřitelně účinné jako chladivo a nabízejí lepší provozní výkon. Ve skutečnosti mají tyto přírodní „zelené“ plyny chladicí účinek čtyřikrát větší než plyny HCF.
Díky použití zemních plynů byly optimalizovýny a přepracovány chladicí okruhy u inovativních produktů. To uživatelům poskytuje celkově lepší výkon a zároveň snižuje spotřebu energie chladicího systému.

Při zkoumání nejlepších ekologických plynů pro použití ve svých chladicích zařízeních Electrolux Professional také využil příležitost upgradovat systémy tak, aby jeho chladiva fungovala co nejefektivněji a optimalizovala účinnost.

3 – Netoxický

Jednou z největších výhod plynu CO2 je, že není hořlavý, díky čemuž je použití chladiva bezpečnější než jiné plyny HFC.

Oba plyny R290 i R600a jsou přírodní a ekologické. Při správném použití jsou zcela bezpečné, takže obavy z hořlavosti jsou zbytečné.
Společnost Electrolux Professional proto vylepšila ve spolupráci s odborníky třetích stran systémy svých produktů. Elektrické obvody používané v chladicích systémech jsou navrženy tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku požáru nebo výbuchu.

Electrolux Professional navíc výrazně snížil možné úniky chladiva téměř k nule a každý produkt je na konci životnosti z 95 % recyklovatelný. To znamená, že i po ukončení používání produktu si můžete být jisti, že jeho likvidace nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Chladiva můžete používat s důvěrou a vědomím, že se jedná o plyny šetrné k životnímu prostředí a že nejsou škodlivé pro vás ani pro planetu.

Správný směr

Udržitelnost a péče o planetu je odpovědností, kterou všichni sdílíme a firmy a společnosti stále více pracují na zlepšení své uhlíkové stopy.

S výrobky, které používají ekologické chladicí plyny, má vaše firma možnost provést malou změnu, která má významný vliv na životní prostředí.

Tyto přírodní plyny mají i další výhody, jako třeba zvýšení účinnosti, což znamená nižší účty za energii. Jsou netoxické, takže si můžete být jisti, že chladiva v zařízeních Electrolux Professional jsou udržitelná po celou dobu jejich životního cyklu.

Tři způsoby, jak mohou nové chladicí plyny, šetrné k životnímu prostředí, podpořit vaše podnikání 2022-01-31T18:25:12+00:00 Electrolux Professional