Ditt tvättbeteende kan påverka miljön – nytt forskningsprojekt ska visa hur


I maj 2018 påbörjades ”The Future of the Laundry” med syftet att kartlägga hur våra tvättbeteenden kan påverka miljön. Projektet drivs av The Research Hub by Electrolux Professional och Chalmers Tekniska Högskola i tvättstudion i HSB Living Lab.
– Tvättbeteende engagerar många, och allt fler börjar ifrågasätta sina invanda tvättmönster, säger Erik Svedberg, doktorand på Chalmers.

Behöver vi verkligen tvätta våra kläder så ofta som vi gör idag? Den frågan ställde sig doktoranden Erik Svedberg när han påbörjade sina doktorandstudier på avdelningen för Miljösystemsanalys på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Från maj 2018 och fem år framåt ska Erik kartlägga människors tvättbeteende, utforska olika aspekter av tvättning och vilken betydelse dessa har för miljön. Till sin hjälp har han det ”levande forskningslabbet” HSB Living Lab, ett modulbaserat flerbostadshus på Chalmers campus i Göteborg, där forskare och studenter bor. Huset är utformat för att forskare ska kunna utföra forskningsstudier och experiment i vardagsmiljö. Här finns bland annat 2000 uppkopplade sensorer som samlar in och analyserar data. Electrolux Professional har byggt upp en modern och annorlunda tvättstuga, som lyfts upp från källaren till entrén och ska agera som en social samlingsplats för de boende. De som valt att delta i projektet har också fått tagga sina kläder med RFID-chip, vilket gör det möjligt att mäta hur ofta ett specifikt plagg tvättas.

Erik Svedberg - doktorand på Chalmers

Erik Svedberg, doktorand på Chalmers

Projektet är fortfarande i sin linda, men målet är att kunna besvara frågeställningar som om miljöpåverkan skiljer sig beroende på om du tvättar i en hushållsmaskin eller använder tvättstuga, varför människor känner ett starkt behov av att tvätta och vilka möjligheter det finns för att förändra beteenden och göra dem mer hållbara.

– Vi håller just nu på att ta fram grunddata och siktar mot publicering i början av nästa år. Något vi däremot redan nu kan fastställa är att forskningsfrågorna om tvättbeteende engagerar många, vilket är väldigt roligt. De flesta av oss är inlärda med ett visst tvättmönster, där vi känner ett behov av att tvätta kläder, även om de bara är använda en gång. Jag hoppas att vi med det här projektet kan få folk att mer aktivt reflektera över sina tvättvanor och i slutändan faktiskt förändra folks beteende. Exempelvis genom att få fler att tvätta smartare, eller minska den stress som många upplever i relation till tvätt och renlighetsnormer, säger Erik Svedberg.

Electrolux Professional är en viktig kugge

Bakom The Future of the Laundry står Electrolux Professional tillsammans med avdelningen Miljösystemsanalys på Chalmers och HSB Living Lab. Via initiativet The Research Hub hjälper Electrolux Professional doktorander att bedriva forskarstudier i en större kontext. Genom bland annat stipendier kan blivande forskarstudenter fördjupa sig inom en rad områden, till exempel inom beteendevetenskap och miljöteknik som Erik Svedberg fokuserar på. Electrolux Professional ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor. De satsar mycket på forskning inom området tvätt och miljö och utvecklar ständigt sina produkter för att minimera dess miljöpåverkan. Viktoria Roos är koordinator för The Research Hub by Electrolux Professional och ser med spänning fram emot vad The Future of the Laundry  kommer att visa.

– Vi ser projektet som väldigt viktigt, att forskning pågår i ett riktigt hus med riktiga människor är unikt och ger oss en bild av hur det kan se ut i det verkliga livet. För oss är samverkan med universitet och andra företag fundamentalt för att hitta nya innovativa lösningar, för ett mer hållbart sätt att leva, avslutar Viktoria Roos.

Läs mer om The Research Hub här.

Om HSB Living Lab

HSB Living Lab (HSB LL) i Göteborg är ett levande forskningslabb och bostadshus, där kommun, näringsliv och forskarvärlden samarbetar för att hitta hållbara lösningar för framtidens boenden. Deltagare i projektet är Göteborgs Stad, Electrolux Professional, tillsammans med en rad andra företag från näringslivet, samt Chalmers Tekniska Högskola. Idag består HSB LL av 29 lägenheter där de boende är studenter, HSB-medlemmar eller forskare. Huset är en flyttbar byggnad med fyra våningar och projektet är världsunikt. Under 10 år ska nya tekniska och arkitektoniska innovationer testas, där fokus ligger på social, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet.

Läs mer om HSB Living Lab här.

HSB Living Lab

Tvättstudion i HSB Living Lab

Ditt tvättbeteende kan påverka miljön – nytt forskningsprojekt ska visa hur 2019-11-19T12:54:16+00:00 Electrolux Professional