Skicka in ditt förslag till 100% Cirkulärt, programmet för en hållbar restaurangvärld

Nu öppnar ansökningen till hållbarhetspriset och innovationsprogarmmet 100% Cirkulärt som Electrolux Professional för tredje året i rad är stolt samarbetspartner till. Via programmet kan restauranger, barer, bagerier och caféer nominera sina hållbara idéer med syfte att ställa om verksamheten till den cirkulära ekonomin. Vinnarna i tävlingen premieras med sex månaders innovationsstöd för att förverkliga idén.

Arbetar du inom restaurang, bar, bageri eller café och har du en idé som kan göra branschen mer cirkulär och hållbar? Då ska du skicka in ditt förslag till hållbarhetspriset 100% Cirkulärt 2022 där du har chans att vinna sex månaders innovationsstöd och coaching för att förverkliga din idé.

100% Cirkulärt är ett innovationsprogram som under sex månader aktivt uppmärksammar och stöttar förnyelseprojekt från idé till verklighet. Lärdomarna från projekten följs sedan upp och sprids i syfte att inspirera hela restaurangbranschen till nytänkande och omställning till den cirkulära ekonomin. Vinnarna utses i tre kategorier; Innovation, Helhetsgrepp inom hållbarhet och Gästupplevelse.

Electrolux Professional anslöt till programmet under 2020 och bidrar med expertkompetens i programmets advisory board där Viktoria Roos, ledare för öppen innovation på Electrolux Professional, sitter med.

Tävling 100% Cirkulärt
100% Cirkulärt

För att ha en chans att vinna hållbarhetspriset måste idén vara relevant för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vara skalbar, mätbar och ha potential att få effekt och sprida sig samt påverka både restaurangvärlden, konsumentvärderingar och matsystemet i stort.

Kriterier för att få priset är att idén ska:

 • … bidra till att resurser tas tillvara på ett bättre sätt.
 • … kunna växa i storlek.
 • … kunna bli lönsam.
 • … göra konkret, mätbar, nytta.
 • … ha potential att spridas och på så sätt påverka fler restauranger och andra delar av matsystemet.

Beskriv idén med maximalt 3 000 tecken (cirka en A4-sida), gärna med hjälp av följande frågor:

 • Vad handlar idén om, vem riktar den sig till och varför behövs den?
 • Hur beskrivs idéns vision och målbild?
 • Vad är hållbart med idén?
 • Har idén potential att spridas och involvera andra i branschen?
 • Vilkas medverkan behövs och vad krävs för att idén ska förverkligas?
 • Är resultaten mätbara?
 • När kan idén vara förverkligad?
 • På vilket sätt kommer restaurangvärlden bli mer hållbar och cirkulär om idén förverkligas fullt ut?

 

Skicka in ditt bidrag direkt till circular@whiteguide.com så snart som möjligt med kontaktinformation till de som står bakom idén. Ansökan är öppen fram till den 1 oktober 2022.

För mer information besök White Guide’s hemsida

Om 100% Cirkulärt

100% Cirkulärt är ett innovationsprogram som aktivt uppmärksammar, stöttar och coachar förnyelseprojekt från idé till verklighet inom sex månader. Lärdomarna från projekten följs upp och sprids i syfte att inspirera fler restauranger till nytänkande och omställning till den cirkulära ekonomin. Programmet utvecklas av White Guide, Stockholm Gas och Electrolux Professional i samarbete med Ideon Innovation, RISE Sveriges forskningsinstitut och Restaurangakademien. www.whiteguide.com

Skicka in ditt förslag till 100% Cirkulärt, programmet för en hållbar restaurangvärld 2022-08-25T13:57:38+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter