Electrolux Professional deltar i samarbetsprojekt för att minska utsläpp av mikroplast


I juni 2018 startade forskningsprojektet MinShed med syftet att kartlägga utsläpp av mikroplast från textilindustrin. Projektet pågår i tre år och är ett samarbete mellan företag, lärosäten och forskningsinstitut. Ett av de deltagande företagen är Electrolux Professional och initiativet The Research Hub.
– Det är ett otroligt viktigt projekt där målet för vår del är att titta på lösningar i tvättprocessen som kan bidra till minskade utsläpp, säger Anette Johansson, tvättprocessexpert på The Research Hub by Electrolux Professional.

Forskning har fastställt att mikroplast är ett växande problem för miljön och utsläppen av dessa kontaminerar våra hav i allt större utsträckning. Det som däremot inte är helt känt är hur mikroplast egentligen kommer ut i naturen och vilken roll tvättprocessen av textilier spelar i sammanhanget. Därför startade Rise Research Institute of Sweden projektet MinShed, finansierat av forskningsrådet FORMAS. Projektet syftar till att sammanföra textilindustrin med forskningsinstitut, universitet och andra företag för att kartlägga utsläppen och komma fram till olika innovativa lösningar på problemet. Målet är att öka kunskapen inom textilindustrin för att i framtiden kunna designa kläder som inte släpper ifrån sig mikroplast, samt undersöka potentiella lösningar i tvättprocessen för att förhindra utsläpp. Utöver Electrolux Professional deltar bland annat företag och universitet såsom Filippa K, Fjällräven, H&M, Ikea, Chalmers Tekniska Högskola och Textilhögskolan i Borås. Anette Johansson arbetar på Electrolux Professionals utvecklingsavdelning och berättar att hennes främsta uppgift är att kartlägga tvättprocessens roll.

Anette Johansson

Anette Johansson, tvättprocessexpert på The Research Hub by Electrolux Professional.

– Projektet består av en rad olika delar, där textilindustrin främst tittar på vilka material som släpper ifrån sig mikroplast och vi försöker hitta lösningar i tvättprocessen för att dels förhindra att fibrerna släpper, men också hitta sätt att i så fall filtrera bort partiklarna innan de når våra hav. Även om forskningen hittills visar att själva tvättprocessen är en förhållandevis liten del i det stora hela, vill vi göra det vi kan för att minska utsläppen, säger Anette Johansson.

 

The Research Hub och HSB Living Lab

Eftersom Electrolux Professional ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsfrågor är projektet med mikroplaster viktigt för företaget. De satsar mycket på forskning inom området tvätt och miljö och utvecklar ständigt sina produkter för att minimera miljöpåverkan. Via initiativet The Research Hub by Electrolux Professional bedrivs forskning i samverkan med universitet, forskningsinstitut och företag i en större kontext. Till projektet MinShed har en rad akademiska arbeten från studenter och forskarstudenter på The Research Hubs partneruniversitet redovisats, med målet att tillföra nya infallsvinklar och analyser för att verifiera resultat. Dessutom bedrivs en del av forskningen på det levande forskningslabbet HSB Living Lab på Chalmers campus i Göteborg.

– Utsläppen av mikroplast är ett väldigt komplext ämne som vi måste angripa från flera håll. Sedan projektet startade har vi hunnit lära oss mycket samtidigt som vi även hittat en del utmaningar. Målet är framför allt att vi ska få mer kunskap om mikroplast för att kunna kartlägga potentiella lösningar, avslutar Anette Johansson.

Läs mer om MinShed här.

Läs mer om The Research Hub här.

 

Om HSB Living Lab

HSB Living Lab (HSB LL) i Göteborg är ett levande forskningslabb och bostadshus, där kommun, näringsliv och forskarvärlden samarbetar för att hitta hållbara lösningar för framtidens boenden. Deltagare i projektet är Göteborgs Stad, Electrolux Professional, tillsammans med en rad andra företag från näringslivet, samt Chalmers Tekniska Högskola. Idag består HSB LL av 29 lägenheter där de boende är studenter, HSB-medlemmar eller forskare. Huset är en flyttbar byggnad med fyra våningar och projektet är världsunikt. Under 10 år ska nya tekniska och arkitektoniska innovationer testas, där fokus ligger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs mer om HSB Living Lab här.

Electrolux Professional deltar i samarbetsprojekt för att minska utsläpp av mikroplast 2020-01-09T12:34:35+01:00 Electrolux Professional

Nyhetsbrev professionell tvätt – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter

Nyhetsbrev professionellt kök – anmäl dig!

Subscribe to our Newsletter