Electrolux Professional välkomnar den europeiska energimärkningen för professionell kyla

Electrolux Professional välkomnar den europeiska energimärkningen för professionell kyla

Den första obligatoriska energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbänkar som säljs över hela Europa är effektiv sedan juli 2016. Den är avsedd att driva på energieffektivare och miljövänligare lösningar, samt ge en korrekt och jämförbar klassificering baserad på energiförbrukning och förmågan att effektivt verka under olika förhållanden.

Detta är en milstolpe i den professionella industrin. Skalan är baserad på kriterier som är helt annorlunda än de som används för energiförbrukning av hushållsapparater.

Varför är energimärkning så viktigt?

Objektiv energimärkning kan verkligen göra skillnad när det kommer till att medvetet välja kyl- eller frysskåp (energiförbrukning, nettovolym, arbetsvillkor). Vi förväntar oss att den nya energimärkningen kommer att leda till en uppgradering av kylmaskinparken i professionella kök vilket också leder till effektivare kylförvaring, mindre svinn och högre kostnadsbesparingar (upp till 8090kr/år för frysar och 2940kr/år för kylskåp*).

Vad är energimärkningen och hur fungerar det?

Vad är den europeiska energimärkningen?

Detta är ett verktyg som utvecklats för att ge slutanvändarna tydlig och objektiv information om

  • energiförbrukning
  • nettovolym
  • prestanda

Hur fungerar detta?

Energimärkning för kyl- och frysskåp trädde i kraft den 1 juli 2016 och är obligatorisk i hela EU. Från och med då, måste alla professionella kylskåp ha en energimärkning som visar hur effektiv modellen är. All utrustning som säljs efter detta datum måste ha energiklass G eller högre i skalan för energieffektivitet.

Vilka är fördelarna med energimärkningen?

Genom att tydligt jämföra produkter innan beslut fattas, kan man välja skåp som är bäst lämpat för ens företag och samtidigt är miljövänligare.

Etiketten ger information om:

  • Den årliga energiförbrukningen, vilket gör att du lättare kan räkna ut din energiräkning
  • Skåpets nettovolym, vilket hjälper storkök att planera hur många och vilken typ av skåp som behövs för ditt specifika kök
  • Villkor för ett kylskåp eller frys för att fungera korrekt (nivå 3, 4 eller 5 – där 5 representerar de tuffa villkor hos ett professionellt kök, 40°C omgivningstemperatur och 40% luftfuktighet)

Detta skulle kunna jämföras med energibesparingar på upp till 8090/år för en frys och 2940kr/år för ett kylskåp, och även minska mängden matavfall, då maten bevaras ordentligt.

Varför fokus på kyla?

Kylutrustning arbetar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Detta har en enorm inverkan på den mängd energi som används av ett professionellt kök. Så att välja de mest energieffektiva skåpen är avgörande för att både minska miljöpåverkan och även spara pengar på driftskostnader.

Hur skiljer sig den nya professionella energimärkningen från den för hushållsprodukter?

Professionell utrustning och hushållsutrustning testas under helt olika förutsättningar: för professionella produkter återskapas användningen och miljön från ett professionellt kök, med täta dörröppningar, ett fyllt skåp och omgivningstemperaturer på upp till 40°C; för hushållsutrustningen är skåpet tomt, dörren stängd hela tiden och med en omgivningstemperatur på bara 25°C.

Hur har Electrolux Professional förberett sig för den nya lagstiftningen?

Vi har välkomnat energimärkningsdirektivet genom att optimera våra produkter, både för energieffektivitet och prestanda. Den senaste generationen av ecostore skåp uppfyller kraven för den högsta effektivitetsklassen och är en del av en ny serie skåp som använder mindre energi med mer kapacitet – vilket erbjuder företag maximal avkastning på sin investering.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Electrolux Professional välkomnar den europeiska energimärkningen för professionell kyla 2017-04-20T10:40:30+00:00 Electrolux Professional