Για την καταπολέμηση της επιδημίας, η Electrolux Professional παρέχει λύσεις για μέγιστη υγιεινή στον τομέα υγείας

Ιοί και βακτήρια εξαπλώνονται μέσω του αέρα, με το σάλιο, το αίμα και με άλλους τρόπους. Τα ιατρικά υφάσματα, όπως στολές γιατρών, οι χειρουργικά στολές και τα μολυσματικά υφάσματα στους θαλάμους, ενδέχεται να φέρουν επιβλαβείς ιούς. Ο ενδελεχής καθαρισμός μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο μόλυνσης και να αποτρέψει τη διασταυρούμενη μόλυνση.

 

Πλυντήρια Υγειονομικού Φραγμού Barrier

Η έννοια της  πλύσης χρησιμοποιώντας πλυντήρια υγειονομικού φραγμού Barrier πραγματοποιείτε μέσω του πλυντηρίου Barrier που η κατασκευή του βοηθάει στο να διαχωρίζετε η βρώμικη ζώνη από την καθαρή ζώνη, για την αποφυγή οποιασδήποτε φυσικής επαφής ή επαφής με τον ιματισμό μεταξύ των δύο ζωνών, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση επιβλαβών μικροοργανισμών και η διασταυρούμενη μόλυνση. Ο διαχωρισμός αυτός εφαρμόζεται και παρέχει την ίδια προσέγγιση μέχρι να φθάσει ο καθαρός ιματισμός στο κρεβάτι. Η μεταφορά και η αποθήκευση των λευκών ειδών θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται ότι τα λευκά είδη που χρησιμοποιούνται από ασθενείς και ιατρούς είναι καθαρά, υγιεινά και αποστειρωμένα.

Σε κάθε βήμα της διαδικασίας πλύσης, η χρήση των  πλυντηρίων υγειονομικού φραγμού Barrier  επιτρέπει τη μέγιστη υγιεινή και παρέχει προστασία ασφάλειας για το προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η πρόληψη της εξάπλωσης βακτηρίων και ιών από το πλυντήριο υγειονομικού φραγμού Barrier και η  εξουδετέρωση του ιού με υψηλή θερμοκρασία, είναι μια αποδεδειγμένη λύση πλύσης στον ιατρικό κλάδο.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ανιχνεύσιμη λειτουργία απολύμανσης υψηλής θερμοκρασίας

Υπάρχουν τρία είδη προτύπων απολύμανσης υψηλής θερμοκρασίας: 93 ℃ για ένα λεπτό, 71 ℃ για τρία λεπτά και 65 ℃ για δέκα λεπτά.

Τα πλυντήρια Υγειονομικού Φραγμού Barrier της Electrolux Professional, πληρούν τις απαιτήσεις των τριών προδιαγραφών – προτύπων. Διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά για να διασφαλίσουν την πλήρη απολύμανση και να αποτρέψουν τη διασταυρούμενη μόλυνση:

  • Παρέχονται τυποποιημένες διαδικασίες για τον έλεγχο της διαδικασίας πλύσης και του χρόνου, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα υγιεινής.
  • Παρέχετε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για τον αποτελεσματικό εντοπισμό της διαδικασίας πλύσης και την αποφυγή της παράλειψης ενός από τα καθορισμένα βήματα καθαρισμού.
  • Καταχωρίστε την αναφορά παρακολούθησης της διαδικασίας πλύσης, ελέγξτε αναδρομικά όλες τις διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας μόλυνσης και επιβεβαιώστε ξανά εάν η απολύμανση πραγματοποιείται σύμφωνα με την καθορισμένη θερμοκρασία και χρόνο.

 

HACCP: Συμμορφωθείτε με τους κανόνες RABC

 

Το HACCP είναι μία διεθνής πιστοποιημένη αναγνώριση για τη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια στα τρόφιμα και τα φάρμακα, ενώ το RABC είναι το αντίστοιχο στη βιομηχανία καθαρισμού ιματισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μολυσμένα σεντόνια ή ρούχα μπορούν επίσης να προκαλέσουν μικροβιακή βλάβη και διασταυρούμενη μόλυνση σε τρόφιμα και φάρμακα. Και τα δύο συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι ο ιματισμός και ο ρουχισμός δεν προκαλούν μικροβιακές βλάβες και διασταυρούμενη μόλυνση στην υπηρεσία των τροφίμων και την υγειονομική περίθαλψη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη υγιεινή, είναι σημαντικό να επιλέξετε τα σωστά πλυντήρια και να διασφαλίσετε τον ασφαλή έλεγχο των μικροβιακών, χημικών και φυσικών κινδύνων κατά τη διαδικασία πλύσης.

Για την καταπολέμηση της επιδημίας, η Electrolux Professional παρέχει λύσεις για μέγιστη υγιεινή στον τομέα υγείας 2020-05-20T20:49:31+00:00 Electrolux Professional