Miten kestävillä ratkaisuilla saadaan lisäarvoa liiketoiminnalle?

Sitoudu yhteiseen ympäristöömme kestävämmillä ratkaisuilla.

Global Sustainability Study 2021  -tutkimuksen mukaan kestävyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä ostopäätöstekijöitä 60 prosentille kuluttajista maailmanlaajuisesti.  Tämä Deloitten viimeisimmän tutkimuksen tukema tilasto osoittaa, että joka kolmas kuluttaja on lopettanut tiettyjen merkkien tai tuotteiden ostamisen eettisten tai kestävyysnäkökohtien vuoksi.

Luvut kuvastavat sitä, kuinka ympäristötietoiset kuluttajat painostavat yrityksiä luomaan innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka suojaavat sekä ihmisiä että planeettaa. Ja yritykset vastaavat kutsuun työskentelemällä kohti nollapäästöjä ja muita ympäristötavoitteita.

Tien löytäminen kestävään tulevaisuuteen ei ole vain vastuullista, vaan se tuo myös etuja yrityksellesi, parantaa mainettasi ja kannattavuuttasi, alentaa kustannuksia ja mahdollistaa myös lisätuotannon.

Electrolux Professional on vahvasti sitoutunut rakentamaan vihreämpää tulevaisuutta. Tavoitteemme on olla hiilineutraali yritys vuoteen 2030 mennessä ja noudatamme YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta kehittääksemme energiatehokkaita laitteita ja ratkaisuja. Näin toimien edesautamme asiakkaitamme harjoittamaan kestävää liiketoimintaa, vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja pitämään huolta työtekijöistään.

Luonnonvarojemme suojeleminen

Luonnonvaramme ovat rajalliset ja arvokkaat, ja terveen ekosysteemin ylläpitäminen edellyttää pitämään tasapainossa sen, mitä otamme planeetalta ja mitä annamme takaisin.

Innovatiiviset teknologiat voivat auttaa vähentämään ammattilaitteidesi veden- ja energiankulutusta, mikä vähentää huomattavasti fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta.

Electrolux Professional on sitoutunut suunnittelemaan vesi- ja energiatehokkaita laitteita, jotka auttavat säästämään luonnonvaroja ja suojelemaan ympäristöä – tarjoten samalla lyömättömän korkean suorituskyvyn.

Esimerkiksi induktiolietemme energiatehokkuus on 90 prosenttia, mikä vähentää kulutusta 60 prosenttia perinteisiin sähköliesiin verrattuna. Investoimalla Line 6000 -mallistomme pesukoneisiin voit puolestaan vähentää vedenkulutusta 40 prosenttia ja malliston automaattisten annostelujärjestelmien ansiosta voit myös vähentää käyttökustannuksia 40 prosenttia.

Osoitamme samaa omistautumista kestävälle kehitykselle ja vastuullisuudelle omassa päivittäisessä toiminnassamme ja prosesseissamme kiinnittämällä erityistä huomiota jätteen minimoimiseen ja varmistamalla, että kaikki Euroopan suurimmat tuotantolaitoksemme käyttävät vain uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä.

Voimme yhdessä sitoutua pitkällä aikavälillä ympäristön luonnonvarojen suojelemiseen vähentämällä veden ja energian kulutusta, ja tämä kestävä lähestymistapa tuo etuja paitsi ympäristölle, myös kukkarollesi.

Kiertotalouden omaksuminen

Kiertotalouden keskiössä ovat vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys, joilla pyritään pidentämään tuotteiden elinkaarta ja minimoimaan jätteen määrä. Sitoutumalla kiertotalouteen voit merkittävästi parantaa yrityksesi ympäristövaikutuksia ja auttaa luomaan vihreämpää tulevaisuutta kaikille.

On olemassa monia yksinkertaisia tapoja vähentää tarpeetonta jätettä yritykselläsi tai työpaikallasi. Se voi olla niinkin yksinkertaista kuin valojen sammuttaminen, kun niitä ei käytetä, varaston tarkka valvonta sekä laitteiden ja materiaalien tehokas käyttö. Tai jäteveden käyttö kasvien kasteluun ja uudelleenkäytettävien ruokailuvälineiden käyttö kertakäyttöisten sijaan.

Nämä pieniltä tuntuvat toimenpiteet voivat yhdessä vähentää merkittävästi yrityksesi ympäristöjalanjälkeä sekä alentaa kustannuksia.

Ihmisiä ja ympäristöä varten

Kyse ei ole vain planeettamme hyvinvoinnista. YK:n SDG 3 kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu hyvän terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen kaikille, ja ihmisten asettaminen etusijalle on aina ollut Electrolux Professionalin tärkein prioriteetti. Valmistamme erittäin huolellisesti ja ergonomisesti suunniteltuja, käyttäjäystävällisiä laitteita, jotka suojaavat työntekijöidesi terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ravintola- ja hotellialalla työskentelemiseen kuuluu paljon elimistöä rasittavia ja toistuvia liikkeitä, kuten kurkottamista ja taivuttamista. Huonosti suunnitellut tuotteet ja laitteet voivat aiheuttaa pitkäaikaisia ja vakaviakin kiputiloja ja vammoja käyttäjille.

Ergonomia-asiantuntijamme ovat perehtyneet ihmisten ja laitteiden väliseen vuorovaikutukseen varmistaakseen, että laitteemme tekevät tarvittavista toiminnoista mahdollisimman sujuvia ja stressittömiä. Haluamme varmistaa, että työntekijäsi työskentelevät turvallisessa, hyvinvointia ja terveyttä tukevassa sekä motivoivassa ympäristössä. Tällä voi olla merkittäväkin vaikutus yrityksesi tuottavuuteen ja lopulta myös tulokseen.

Sitoumuksemme

Innovatiivisten ja kestävien liiketoimintaratkaisujen kehittäminen on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Siihen on vaikuttanut paitsi alati kasvava tarve suojella elinympäristöämme ilmastonmuutoksen pahenevilta vaikutuksilta, myös muuttunut tapa, jolla kuluttajat suhtautuvat ympäristövaikutuksiinsa.

Global Sustainability Study -tutkimuksessa todettiin, että yli kolmasosa kuluttajista on halukas maksamaan enemmän kestävistä tuotemerkeistä ja hiilineutraaleista tuotteista, joten sitoutuminen positiivisempaan panokseen planeettamme hyväksi on paras liiketoimintapäätös, jonka voit tehdä juuri nyt.

Ottamalla käyttöön kestävän liiketoimintamallin parannat brändisi imagoa ja mainetta, alennat liiketoimintakustannuksia, lisäät tuottavuutta ja vähennät ympäristövaikutuksiasi puhtaamman ja vihreämmän tulevaisuuden puolesta.

Me Electrolux Professionalilla olemme äärimmäisen ylpeitä sitoumuksestamme ​​tulla hiilineutraaliksi yritykseksi vuoteen 2030 mennessä, jatkuvasta sitoutumisestamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä omistautumisestamme paremman tulevaisuuden luomiseksi tuleville sukupolville. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen!

Miten kestävillä ratkaisuilla saadaan lisäarvoa liiketoiminnalle? 2022-04-19T06:52:24+00:00 Electrolux Professional