Bæredygtige løsninger der giver værdi for vores kunder

Gode valg
for planeten

Electrolux Professional er her for at hjælpe dig med at finde en vej til en bæredygtig fremtid. Der er mange muligheder for at give et positivt bidrag ved at vælge mere effektivt og energibesparende udstyr – det er ikke kun gode nyheder for planeten, men også for din virksomheds bundlinje. Det er på tide at træffe de rigtige valg.

En bæredygtig
tilgang

Det er vores mission at gøre vores kunders arbejdsliv lettere, mere profitabelt – og virkelig bæredygtigt hver eneste dag. Bæredygtighed er en central del af vores strategi, kultur og virksomhed.
Vi bruger Sustainable Development Goals (SDG’er) som kompas. Hver dag stræber vi efter at forbedre bæredygtigheden i vores kunders værdikæde.

Vi fremmer vores forpligtelse til en bæredygtig fremtid gennem miljøgennemsigtighed

Klimaneutral inden 2030

Vi er forpligtede til at beskytte miljøet, og vi ønsker at efterlade en sund planet til de næste generationer. Der er ikke nok for os bare at reducere vores miljøpåvirkning – nej, vi ønsker at gå et skridt videre:

Vi støtter FN’s 2030 Plan og de tilhørende “Verdensmål for bæredygtig udvikling” (SDG’er), og vi har forpligtet os til at blive klimaneutrale inden 2030.

Verdensmål for bæredygtig udvikling som vi støtter aktivt.

Mål for miljøbeskyttelse & billig og grøn energi

Electrolux Professional anerkender vigtigheden af at handle for at afhjælpe klimaforandringerne og støtter ambitionerne i Paris-aftalen. Vi mener, at vi kan bidrage i vores værdikæde ved at udvikle energieffektive produkter og øge energieffektiviteten i vores fabrikker. Vi ønsker også aktivt at støtte skiftet til vedvarende og ikke-fossile energikilder.

Vores vigtigste mål:

 • Udvikling af energieffektive produkter med lavt forbrug
 • Identifikation af alternativer til HFC-gasser (fluorcarboner)
 • Effektiv udnyttelse af materialer og ressourcer
 • Reduktion af energiforbruget på vores fabrikker (internt EPS-system)
 • ISO 50001 certificering af vores fabrikker
 • Aktiv støtte til skiftet til vedvarende energi
 • Undgå investering i produkter der anvender fossile brændstoffer

Rent vand og hygiejnefaciliteter

Mere end 40 procent af verdens befolkning er påvirket af vandmangel, og forudsigelserne indikerer, at dette tal vil stige. Da en stor del af vores produkter bruger vand, kan Electrolux Professional bidrage ved at udvikle og tilbyde vandbesparende produkter. Vi ønsker ligeledes at bidrage til bevarelsen af lokale vandressourcer ved vores fabrikker – gennem risikovurdering vedrørende vand og ved at forbedre vandforbruget.

Vores vigtigste mål:

 • Udvikling af vandeffektive produkter med lavt forbrug
 • Risikovurdering for vand i vores egne fabrikker
 • Reduktion af vandforbrug i vores egne fabrikker,
  (med særligt fokus på lande med vandproblemer)
 • Styring af vandudledning for at kontrollere kvalitet og destination

Værdigt arbejde og økonomisk vækst

Da vores medarbejdere er den vigtigste faktor for langsigtet succes, er vi konstant forpligtet til at udvikle et arbejdsmiljø, der muliggør bæredygtig ydelse, og hvor alle medarbejdere kan yde deres bedste. Vores forpligtelse til sundhed og sikkerhed går videre end overholdelse af reglementer og lovgivning.

Vores vigtigste mål:

 • Program for arbejdsmæssig sundhed og sikkerhed
 • Opmærksomhed på brugerergonomi og produktsikkerhed i produktudviklingen (inklusive tredjeparts certificeringer)
 • Nultolerance overfor slaveri, menneskesmugling og børnearbejde
 • Overholdelse af arbejdstagerrettigheder (ILO-konventioner)
 • Oplæring i adfærdskodeks
 • Vurdering af leverandører og indkøbspraksis

Bæredygtigt forbrug og produktion

For at kunne reducere det økologiske klimaaftryk efter vores produkter og vores fabrikker er der primært fokus på udviklingen af bæredygtige produkter til vores kunder. På vores produktionssteder fokuserer vi på styring og reduktion af vores miljøpåvirkning i forbindelse med kemikalier, emissioner og affald samt på effektiv anvendelse af ressourcerne.

Vores vigtigste mål:

 • Miljømæssigt styringssystem på vores fabrikker (EPS), inklusive tredjeparts certificeringer til ISO 14001 (overholdelse af regler, styring af kemikalier, styring af spildevand, styring af emissioner og affaldsstyring)
 • Miljømæssig ydelse på vores fabrikker (vand, energi, affald osv.)
 • Effektiv udnyttelse af materialer
 • Bæredygtighedsrapport
 • Bæredygtige fornyelser og øget produkteffektivitet
 • Fremelske medarbejderengagement
 • Respekt for arbejdsrettigheder og menneskerettigheder

Ligestilling mellem kønnene

Electrolux Professional værdsætter ​​Diversitet & Inklusion og fordømmer diskrimination og chikane. Vi stræber efter at øge andelen af kvindelige ledere på alle niveauer i virksomheden.

Vores vigtigste mål:

 • Anti-diskriminationstiltag
 • Aktivt fremme af diversitet og inklusion

SDG 3 – Sundhed og velbefindende

Vi tilbyder hygiejne- og desinfektionsløsninger, der kan hjælpe til med at hindre spredningen af infektioner og sygdomme. Vi fremmer ligeledes sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere og arbejder med dem.

SDG 17 – Partnerskaber for at nå målene

Electrolux Professional er underskriver af FN’s Global Compact og er involveret i forskellige partnerskaber til støtte af bæredygtig udvikling. I 2020 underskrev den administrerende direktør for Electrolux Professional dokumentet Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation.

SDG 16 – Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner

Electrolux Professional er underskriver af FN’s Global Compact og har forpligtet sig i forhold til dets 10 principper om menneskerettigheder, arbejde, antikorruption og miljøet.

SDG 11 – Bæredygtige byer og samfund

Electrolux Professional er involveret i samarbejder om opbygningen af bæredygtige samfund. Vi er overbeviste om, at vores effektive og holdbare løsninger inden for rammerne af deleøkonomien kan bidrage til mere bæredygtige byer og samfund.

Bæredygtige
vaskeriløsninger

Uberørt linned kræver forbrug af vand, energi og vaskemidler. Electrolux Professional bruger teknologi og innovation til at bygge ressourceeffektive produkter med en lav miljøpåvirkning og holde kunderne på forkant med virksomhedens bæredygtighed.

Ren innovation

Electrolux Professionals Line 6000 er kulminationen på 20 års innovation, der har givet
markedets bedste vaskeriløsninger og sikret bæredygtighed.

40% lavere vandforbrug
i vaskemaskiner

40% lavere energiforbrug
for tørreskab

60% lavere enrgiforbrug
for tørretumblere

20% gasbesparelser
på strygeruller

Certificeret ekspertise for at give dig uforlignelige ydelser og resultater hver eneste dag

Bæredygtige storkøkken løsninger

Planetens fremtid afhænger af vores evne til at skabe smarte løsninger, der bruger ressourcer effektivt. Electrolux Professionals løsninger sikrer, at du kan koncentrere dig om din virksomhed, velvidende at du gør alt på den mest bæredygtige måde.

Smart tilberedning

Spar op til 10% på energien med
Plan-n-Save

Du bestemmer menuen, og SkyLine Combi Oven kommer med sin nye logik baseret på kunstig intelligens for at optimere tilberedningsordren.

Elektriske grill HP

30% lavere
energi-
forbrug

Flower flame gasbrændere

50% lavere
gas-
forbrug

Induktion

60% lavere
energi-
forbrug

Braiseringsgryden thermaline Pressure Braising Pan giver multifunktionalitet og besparelser

80%
energibesparelse

60% kortere
tilberedningstid

Vores kurvetype
har de laveste løbende
omkostninger i branchen

34%
energibesparelse

63%
vandbesparelse

Ansvarlig køling

Mindre skadelige gasser
Den nyeste generation af professionelle køleskabe anvender naturlige gasser såsom cyclopentan (i isoleringen) og hydrocarboner (HC) såsom R290 med lavt globalt opvarmningspotentiale. Hydrocarboner (HC) reducerer miljøpåvirkningen og bidrager til et længere liv til kompressorerne.

Se mere

Hvad vi har opnået så langt

Vi har været i stand til at gøre betydelige fremskridt på alle områder af bæredygtighed siden 2015. Men vi har kun én planet, så vi ønsker altid at blive bedre.
Se mere
Se mere
Bæredygtighed 2022-05-18T09:11:56+00:00 Electrolux Professional