ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi vil gerne oplyse dig om, hvilke oplysninger vi indhenter om dig (dine " personoplysninger"), og hvad vi bruger dem til, med hvem vi deler dem, og hvilke rettigheder du har.

De personoplysninger, som vi indhenter, inddeles i følgende kategorier:

A) Kontakt oplysninger - som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og login-oplysninger;

B) Oplysninger om dine køb af produkter og serviceydelser – som fx registreringsoplysninger om produktet, garantioplysninger og tilmeldingsstatus ved serviceydelser;

C) Kundetilfredshed og feedbackoplysninger – som fx resultaterne i kundetilfredsheds- og feedbackundersøgelser;

D) Oplysninger der indhentes, når du besøger vores hjemmeside – som fx de data, der indhentes gennem cookies og andre automatisk indhentet oplysninger, så vi kan stille vores hjemmesider til din rådighed, eller de oplysninger, du giver os, når du besøger vores hjemmesider (ved at udfylde kontaktformularer m.v.);

E) Oplysninger til identifikation af apparatet – som fx PNC-nummer, serienummer, software-version, MAC-adresse, model, farve m.v.;

F) Apparatets brugsoplysninger – som fx hvordan og hvornår apparatet bruges (hyppighed og hvilke perioder)

G) Oplysninger som apparatet selv genererer - som fx driftsoplysninger vedrørende åbning og lukning af interne ventiler, varmekreds-brug og -ydelse, ovntemperaturer, motoreffekt, aktiviteter drevet af apparatets software med henblik på at yde den cyklus/funktion, du har valgt; ydelsesdata, fx vandforbrug, energiforbrug; situationsoplysninger, fx de forhold apparatet er omgivet af, fx omgivelsestemperaturer, luftfugtighed, vandhårdhed.

Sådan indhenter vi personoplysninger:

 • fra dig og din repræsentant, når du køber dit produkt, registrerer dit produkt, besøger vores hjemmeside, aktiverer din konto, bestiller en serviceydelse, deltager i vores kampagner, opretter en produktanmeldelse eller downloader og bruger en applikation;
 • fra vores detailhandlere og forhandlere;
 • fra vores tredjeparts serviceudbydere, leverandører og partnere;
 • fra offentligt tilgængelige kilder;
 • fra de sociale medier, fx Facebook, hvis du vælger at bruge Facebook til at logge ind på vores hjemmesider/apps.

Du kan vælge ikke at afgive visse typer personoplysninger til os. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at dette kan påvirke vores mulighed for at levere og din mulighed for at bruge visse apparater og/eller serviceydelser eller deres funktionaliteter og faciliteter. Medmindre andet er anført, vil det imidlertid ikke få juridiske følger for dig, hvis du vælger ikke afgive sådanne oplysninger.

Vi må også kombinere de personoplysninger, du afgiver til os, med andre oplysninger, der er indhentet online eller offline i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, herunder oplysninger fra tredjepart, og bruge eller dele dem til de formål, der er beskrevet i denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger. Vi må anonymisere de oplysninger, vi indhenter (dvs. at de ikke længere kan forbindes med dig og således ikke længere udgør personoplysninger).

Hvorfor vi behandler dine personoplysninger og retsgrundlaget for denne behandling

Vi kan bruge dine personoplysninger til følgende formål (samlet benævnt " Databehandlingsformål"):

Databehandlingsformål

Personoplysninger - type(r)

Retsgrundlag

Til hjælp med udvikling, afprøvning, forbedring og ændring af vores produkter og serviceydelser

Type C, E, F og G nævnt ovenfor

Berettiget interesse i at forbedre og ændre vores produkter og serviceydelser.

I tilfælde af en påtænkt eller konkret omorganisering, fusion, opkøb, salg, joint venture, overdragelse eller anden disponering af alle eller dele af vores forretning, aktiver og aktier.

Type A, B, C, D, E, F og G som nævnt ovenfor

Berettiget interesse i at lette og/eller muliggøre den påtænkte eller konkrete omorganisering, fusion, opkøb, salg, joint venture, overdragelse eller anden disponering af alle eller dele af vores forretning, aktiver og aktier.

Fremsende markedsføringsmateriale til dig.

Dine kontaktoplysninger (type A og B som nævnt ovenfor)

Samtykke til eller berettiget interesse i at markedsføre vores produkter og serviceydelser.

At aktivere funktionaliteten i overensstemmelse med beskrivelsen af apparatet / serviceydelsen

Type A, E, F og G ovenfor.

Kontraktopfyldelse

At levere de produkter og serviceydelser, du har anmodet om

Type A, C, D, E, F og G som nævnt ovenfor

Kontraktopfyldelse

At give dig de administrative meddelelser, som fx brugervejledning/produktsikkerheds-information, der vedrører dit apparat, din serviceydelse eller din konto.

Type A, B, E, F og G som nævnt ovenfor

Kontraktopfyldelse

Med henblik på fejlfinding og reparation

Type A, E, F og G ovenfor.

Kontraktopfyldelse

At kommunikere med dig om dit produkt, din serviceydelse eller konto og lignende kundeservice-relaterede aktiviteter

Type A, B, C, D, E, F og G som nævnt ovenfor

Kontraktopfyldelse eller andet berettiget formål, som fx at holde dig ajour med produkter, serviceydelser eller konto

Interne forretningsformål, herunder sikkerhed, analyser, revision og vores vigtigste driftsaktiviteter.

Type A, B, C, D, E, F og G som nævnt ovenfor

Berettiget interesse til at lette disse og gøre os i stand til opfylde vores interne forretningsmål.

At evaluere din feedback, når du vurderer og anmelder vores produkter eller serviceydelser

Type A, C som nævnt ovenfor

Berettiget interesse i at forbedre vores produkter.

At administrere og køre vores hjemmesider og applikationer, herunder online-registrering

Type A, B, C, D, E, F og G som nævnt ovenfor

Kontraktopfyldelse eller anden berettiget interesse, som fx at forbedre brugeroplevelsen.

Dit samtykke

Når behandlingsaktiviteten er baseret på dit samtykke, er du også berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil imidlertid ikke påvirke lovligheden ved en eventuel behandling, der er foretaget på baggrund af dit samtykke, før du trak det tilbage.

Videregivelse af oplysninger

Til de ovenfor fastsatte Databehandlingsformål kan vi dele eller videregive dine personoplysninger:

 • Hvis det følger af lovgivningen med henblik på opfyldelse af retsskridt og/eller besvarelse af anmodninger afgivet af offentlig og statslig myndighed;
 • Med/Til andre selskaber i Electrolux Professional-koncernen;
 • Med/Til serviceudbydere og leverandører, som vi har tillid til i forbindelse med levering af serviceydelser ogapparater på vore vegne såvel som med/til vores partnere;
 • Med/Til tredjepart i tilfælde af en påtænkt eller konkret omorganisering, fusion, opkøb, salg, joint venture, overdragelse eller anden disponering af alle eller dele af vores forretning, aktiver og aktier;
 • For at styrke vores vilkår og betingelser; eller
 • For at at beskytte vores rettigheder.

Når der deles personoplysninger med en tredjepart, kræver Electrolux Professional, at denne tredjepart indvilliger i at beskytte og håndtere dine personoplysninger i henhold til alle retlige, lovgivningsmæssige og kontraktmæssige forpligtelser eller øvrige instrukser, som vi giver dem.

Dine valg vedrørende markedsføringsmateriale og oplysninger

Du har visse valg for så vidt angår vores brug og deling af dine personoplysninger til markedsføring og lignende formål. Med forbehold af dit samtykke kan Electrolux Professional sende dig oplysninger om apparater, serviceydelser, arrangementer og salgsfremstød. Disse meddelelser kan sendes til dig via forskellige kanaler: E-mail, telefon, sms, post, sociale netværk. Vi vil gerne give dig den bedste oplevelse, hvorfor vi skræddersyr vores meddelelser til dig på baggrund af de oplysninger, vi har indhentet og dine præferencer.

I det omfang at loven kræver det, vil vi indhente dit forudgående samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale til enhver tid. Du kan for eksempel afmelde at modtage beskeder ved at følge den relevante vejledning, der findes i beskeden, eller du kan logge ind på din online-konto for at opdatere dine præference for modtagelse af markedsføringsmateriale.

Hvis du vælger ikke at modtage meddelelser om markedsføring, kan dine personoplysninger dog stadig blive brugt til de andre formål, der er beskrevet i denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger, som fx meddelelser til administrative eller transaktionsmæssige formål som en del af det kontraktforhold vi har med dig, eller i det omfang loven kræver det.

Dine rettighed i henhold til EU/EØS-ret

Hvis du er bosiddende i EU/EØS, eller hvis dine personoplysninger i øvrigt behandles af en enhed under Electrolux Professional.koncernen inden for EU/EØS, har du følgende rettigheder:

A. Ret til indsigt i dine personoplysninger;

B. Ret til at få berigtiget dine personoplysninger;

C. Ret til at få slettet dine personoplysninger;

D. Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger;

E. Ret til at dine personoplysninger udleveres i et format, der kan overføres til dig eller en anden organisation (portabilitet);

F. Ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger; og

G. Indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse rettigheder, eller hvis du gerne vil udøve nogle af disse rettigheder, kan det ske skriftligt, pr. telefon eller e-mail.

Bemærk venligst, at hvis du udøver disse rettigheder kan det påvirke vores evne til at levere visse apparater, funktionaliteter eller serviceydelser til dig.

Sikkerhed i forbindelse med dine personoplysninger

Electrolux Professional vil træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder stille krav til vores serviceudbydere, samarbejdspartnere eller professionelle rådgivere om at anvende hensigtsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er påkrævet ved lov eller i henhold til eventuel kontrakt. Hvis der ikke er noget lovkrav, opbevarer vi kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt til det formål, for hvilke de blev indhentet.

Internationale overførsler

Vi er en global virksomhed og kan derfor opbevare dine personoplysninger i den Europæiske Union (EU) eller i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller andre steder, hvor vi eller vores serviceudbydere og leverandører har adresse eller opstillet servere.

Vi kan overføre dine oplysninger inden for Electrolux Professional-koncernen mellem selskaber eller overføre oplysninger til vores internationale tredjeparts-serviceudbydere og -leverandører, som handler på vore vegne til de formål, der er beskrevet i denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger.

Speciel information til borgere i EU/EØS i forbindelse med internationale overførelser

Dine oplysninger kan blive overført til et land uden for EU/EØS, som måske ikke yder samme niveau for databeskyttelse som i EU/EØS. Vi foranlediger passende sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger ved sådanne overførsler på tværs af grænser i henhold til gældende lov, herunder Anvendelse af Standardkontraktbestemmelserne godkendt af EU-kommissionen, Adfærdskodeks og/eller Bindende Koncernregler. Du kan altid anmode om at få en kopi af disse ved at kontakte os på adressen nedenfor.

Sådan kontakter du os

Electrolux Professional AB og/eller den lokale enhed under Electrolux Professionel-koncernen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, eller hvis du har spørgsmål i øvrigt vedrørende denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger, bedes du henvende dig viae-mail til privacy@electroluxprofessional.com.

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger er:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Opdatering af denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger

Der kan ske opdatering af denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger. Eventuelle ændringer til denne Erklæring om Beskyttelse af Personoplysninger vil træde i kraft på den dato, hvor disse offentliggøres, eller i øvrigt i henhold til gældende lov.

Senest opdateret: 2020-03-02

Data Privacy Statement 2020-10-15T10:18:13+00:00 Electrolux Professional