Du kan ikke ta en bedrifts innovasjonskultur for gitt

Å skape og dyrke en internkultur der ansattes ideer ikke bare ønskes velkommen, men realiseres, krever tid, støtte fra ledelsen og ressurser.

Idag kan ikke en organisasjon bare lene seg på arv og rykte for å opprettholde sin suksess. Mens fordelen av å dyrke fremming av ideer i et selskap hjelper det til å være konkurransedyktig bidrar det også til styrking av de ansatte.

Noen tanker fra Davide Benvenuti, Electrolux Professional’s Innovation Hub Manager, som vi ba om å kaste mer lys over hvordan vi fortsetter å bygge vår innovasjonskultur.

Hvordan arbeider vi med å fremme innovasjonskultur hos Electrolux Professional idag?

Vi satt opp en Innovation Hub for to år siden, med lanseringen av en ny innovasjonsstrategi og en forståelse av hvordan vi måtte opptre som et innovasjonsteam. Deler av dette inkluderer å la ansatte føle seg som en del av prosessen og bli dyktigere til å bruke innovasjonsverktøy.

Vi har en solid innovasjonskultur, takket være våre arv av produkter og tjenester. Men vi vet også at vi må utfordre oss selv kontinuerlig for å forbedre oss, særlig nå for tiden, når endringer skjer enda raskere enn tidligere. Hvis Covid-pandemien har lært oss noe, er det at vi alltid må være på alerten og klare til å reagere og tilpasse oss endringer. For eksempel en idéutfordring vi lanserte på høyden av pandemien første til lanseringen av et nytt produkt – SafeBox Hold. Vi må ha det riktige tankesettet og kulturen for å alltid være klare til å ta i mot nye utfordringer og konstant fornye oss selv.

Hvorfor anser Professional det som viktig å bygge entreprenørskap – ideer fra vanlige ansatte?

Innovasjon er ikke lenger bare en rekke med ensidige, engangsinitiativer drevet av et spesifikt team eller begrenset til en spesifikk avdeling. Hvis bare noen få personer har rett til å komme med nyskapninger vil resultatene være begrenset til deres kunnskap og kreativitet. Det er derfor vi må være åpne og kontinuerlig eksponere oss selv for nye intuisjoner og ideer, for hvis vi ikke bare ønsker å se hva andre har gjort før trenger vi nye perspektiver.

I tillegg er arbeidsstyrken de kombinerte hjernene til virksomheten og ved å oppmuntre dem til å bli mer proaktive vil de føle seg mer styrket. Når du føler at du har en stemme er du mer villig til å bidra, og verdsatte ansatte har et ekstra gir, de gjør virksomheten raskere og mer reaktiv når det kommer til innovasjon.

compressed

Professionals OnE Innovation-plattform ble lansert for å fremme virksomhetens innovasjonskultur – hvordan fungerer det?

Vi kan definere OnE Innovation som et delt sted – en virtuell møteplass – der innovasjon er det sentrale emnet og alle stemmer teller. Det er en programvare utviklet av selskapet Planbox, som har skreddersydd verktøyet på bakgrunn av våre definerte behov.

Alle i virksomheten kan når som helst sende inn en idé eller delta i en spesifikk innovasjonsutfordring. Det flotte er at systemet muliggjør interaksjon mellom enkeltpersoner innen virksomheten og en demoktratisk evalueringsprosess, slik at de beste enheten kan gjøres om til prosjekter.

Systemet aktiverer en rekke andre funksjoner, som et område viet til trender og start-ups for inspirasjon og et magasin var utvalgte ideer tilhørende hver produktkategori og mye mer. Det er en funksjon som sentrer rundt foreslåtte artikler som er på linje med ideen du presenterer – systemet forslår relevant informasjon basert på det bestemte emnet. Det er en superinnovativ funksjon basert på kunstig intelligens som vi snart vil lansere.

Fortell om mer om virksomhetens nyeste globale idéutfordring?

Målet vårt er å sette iverk en global idéutfordring hvert år, i tillegg til mindre teamutfordringer. Vår første idéutfordring som brukte plattformen var bærekraftighetsutfordringen, og det var stor interesse for dette emnet over hele virksomheten.

Vi endte opp med over 100 ideer, som vi snevret ned til ti finalister. Deler av arbeidet til innvasjonsteamet er å veilede ansatte i hvordan de holder en fengslende presentasjon overfor interessenter. I vårt tilfelle var det medlemmer av gruppeledelsen som var like entusiastiske i sin deltakelse og støtte til å sette ressurser bak ideene som vant, slik at vi kan sette det i verk som et innovasjonsprosjekt.

Hva er ditt råd til å dyrke en innovasjonskultur i en virksomhet?

Ikke ta innovasjon for gitt. Det skjer ikke over natten og du må utarbeide en prosess og sette sammen det riktige teamet for å fremme innovasjon, så vel som oppbacking og støtte fra ledelsen.

Vi vet at det ikke er så enkelt å dele ideene dine, særlig hvis det ikke er jobben din. La oss si at du jobber i finans – ingen vil noen gang spørre deg om en produktidé. Så det handler om å holde samtalen i gang, sørge for at ansatte er aktive og oppmerksomme overfor endringer som skjer i verden, og at de føler seg verdsatt og har et trygt sted å dele ideer.

Til sist, endre oppfattelsen av fiasko. Den er for ofte knyttet til et negativt resultat, men når det kommer til innovasjon vil du ønske å mislykkes så snart som mulig, slik at du skal kunne finne den riktige retningen, lære og forbedre deg.

Du kan ikke ta en bedrifts innovasjonskultur for gitt 2023-01-26T12:39:25+00:00 Electrolux Professional