Bærekrafts-løsninger
som gir langsiktig
verdi for våre kunder over
hele verden

Gode valg
for planeten vår

Electrolux Professional er her for å hjelpe deg å finne en vei til en bærekraftig framtid. Det er mange muligheter til å gi et positivt bidrag ved å velge mer effektivt og energieffektiv utstyr – dette er ikke bare gode nyheter for planeten, men også grunnstammen i forretningene våre. Det er på tide å ta de rette valgene.

Good choices for the planet
A sustainable approach

En bærekraftig
tilnærming

Det er vår misjon å gjøre kundenes arbeidsdager enklere, mer lønnsomme og virkelig bærekraftig – hver dag. Bærekraft er en viktig del av vår strategi, kultur og handlinger.
Vi bruker Sustainable Development Goals (SDGs) som vårt kompass. Hver dag streber vi etter å forbedre manglende bærekraft i våre kunders verdikjede.

Vi fremmer vår forpliktelse til en bærekraftig fremtid gjennom miljø-transparens

Un-Global-Compact
SDG

Klimanøytral innen 2030

Vi har forpliktet oss til å beskytte miljøet og ønsker å overlate en sunn planet til framtidige generasjoner. Det er ikke nok for oss å bare redusere miljøavtrykket vårt, nei, vi ønsker å gå et skritt videre:

Vi støtter FNs 2030 Agenda og de tilhørende “Sustainable Development Goals” (SDG’s) og har forpliktet oss selv til å bli klimanøytrale innen 2030.

SDGs, som vi aktivt støtter.

Tiltak for miljøvern og rimelig og ren energi

Electrolux Professional anerkjenner viktigheten av å gjøre noe for å redusere klimaendringene og støtter målene i Parisavtalen. Vi mener at vi kan bidra gjennom verdikjeden vår ved å utvikle energieffektive produkter og øke energieffektiviteten i operasjonene våre. Vi ønsker også å aktivt støtte overgangen til fornybare og ikke fossile energikilder.

13-climate-action
7-Affordable-and-clean-energy

Våre viktigste tiltak:

 • Utvikling av energieffektive produkter med lavt forbruk
 • Identifikasjon av alternativer til HFC-gasser (fluorkarboner)
 • Effektivt bruk av materialer og ressurser
 • Reduksjon av energiforbruket på fabrikken våre (internt EPS-system)
 • ISO 50001-sertifisering på fabrikkene våre
 • Aktiv støtte ved bytte til fornybar energi
 • Unngå investeringer i anvendelser av fossilt brennstoff

Rent vann og sanitære forhold

Mer enn 40 prosent av verdens befolkning er berørt av vannmangel og prognoser indikerer at dette vil fortsette å øke. Siden et stort antall av produktene våre bruker vann kan Electrolux Professional bidra til å utvikle og tilby vannbesparende produkter. Vi ønsker også til å bidra til å bevare lokale vannressurser ved produksjonsstedene våre – gjennom vannrisikovurderinger og forbedring av vannforbruket.

6-Water-and-sanitation

Våre viktigste tiltak:

 • Utvikling av vanneffektiv produksjon/produksjon med lavt forbruk
 • Vannrisikovurderinger i fabrikkene våre
 • Redusere vannforbruket i våre egne operasjoner,
  (med særlig fokus på land med vannmangel)
 • Styring av vannavløpet, for å kontrollere kvaliteten og destinasjonen

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Siden våre ansatte er den viktigste faktoren for langvarig suksess, er vi kontinuerlig forpliktet til å utvikle et arbeidsmiljø som muliggjør bærekraftig produksjon og der alle ansatte kan yte sitt beste. Vår forpliktelse for helse og sikkerhet går utover samsvaret med reguleringer og lover.

8-Decent-work-and-economic-growht

Våre viktigste tiltak:

 • Program for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Oppmerksomhet overfor brukerergonomi og produktsikkerhet i produktutvikling (inkludert sertifikasjoner fra tredjepart)
 • Nulltoleranse for slaveri, menneskehandel og barnearbeid
 • Overholdelse av ansattes rettigheter (ILO-konvensjoner)
 • Opplæring i etiske retningslinjer
 • Vurderinger av leverandører og innkjøpspraksis

Bærekraftig forbruk og produksjon

For å redusere det økologiske fotavtrykket til produktene og operasjonene våre er et av de viktigste fokusområdene å utvikle bærekraftige produkter for kundene våre. På produksjonsstedene våre fokuserer vi på styring og reduksjon av miljøavtrykket vårt når det kommer til kjemikalier, utslipp og avfall, og på å bruke ressursene effektivt.

12-Responsible-consumption-and-production

Våre viktigste tiltak:

 • Environmental Management System i operasjonene våre (EPS), inkludert tredjeparts sertifiseringer for ISO 14001 (regeloverholdelse, kjemisk styring, avløpsstyring, styring av utslipp og avfall)
 • Miljøteytelse i våre operasjoner (vann, energi, avfall, osv.)
 • Effektiv bruk av materialer
 • Bærekraftighetsrapport
 • Bærekraftige innovasjoner og økt produkteffektivitet
 • Fremme ansattes engasjement
 • Respekt for arbeids- og menneskerettigheter

Likestilling

Electrolux Professional verdsetter mangfold og inkludering og fordømmer diskriminering og trakassering. Vi streber etter å øke andelen kvinnelige ledere på alle nivåer i selskapet.

5-Gender-equality

Våre viktigste tiltak:

 • Tiltak mot diskriminering
 • Aktiv promotering av mangfold og inkludering

SDG 3 – Helse og velvære

Vi tilbyr hygiene- og desinfiseringsløsninger som kan hjelpe til å hindre spredning av infeksjoner og sykdommer. Vi promoterer også helsen og sikkerheten til våre ansatte og arbeider med dem.

SDG 17 – Partnerskap for å oppnå målene

Electrolux Professional har undertegnet UN Global Compact og er involvert i forskjellige partnerskap til støtte for en bærekraftig utvikling. I 2020 undertegnet den administrerende direktøren i Electrolux Professional Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation.

SDG 16 – Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

Electrolux Professional har undertegnet UN Global Compact og har forpliktet seg til de 10 prinsippene for menneskerettigheter, arbeid, antikorrupsjon og miljø.

SDG 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Electrolux Professional er involvert i samarbeid for å bygge bærekraftige samfunn. Vi er overbevist om at våre effektive og varige løsninger innen rammeverket av delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige byer og samfunn.

Bærekraftig
innen vaskeri-
løsninger

Rent og uberørt tøy krever forbruk av vann, energi og vaskemidler. Electrolux Professional bruker teknologi og innovasjon for å bygge ressurseffektive produkter med lav miljøpåvirkning og holder kundene våre i forkant av bedriftens bærekraft.

Ren innovasjon

Electrolux Professional Line 6000 er kulmineringen av 20 års innovasjon med å tilby uanstrengte vaskeriløsninger for kunder samtidig som bærekraften garanteres.

line-6000-wasther

-40% vannforbruk
på vaskemaskiner

Immagine 24

-40% energiforbruk
på tørkeskap

Electrolux Professional_dryer_255_still_005_left_cam_02_edit 1

-60% energiforbruk
på tørketromler

+20% gassinnsparing
på strykeruller

loghi

Sertifisert ekspertise for å gi deg uovertruffen ytelse og resultater hver dag

Bærekraft
innen
storkjøkken

Planetens fremtid er avhengig av vår evne til å skape smarte løsninger som bruker ressursene effektivt. Electrolux Professional-løsninger sikrer at du kan konsentrere deg om virksomheten din, vel vitende om at du gjør alt på den mest bærekraftige måten.

Smart matlaging

SkyLine-SkyDuo-700x593-1-2021

Spar opptil 10% på energi med
Plan-n-Save

Du bestemmer menyen din og ovnen SkyLine bruker sin nye logikk basert på kunstig intelligens for å optimere tilberedningsrekkefølgen.

Elektriske griller HP

Immagine 11


-30 %
energi
forbruk

Flower flame

212L2149_mod


-50 %
gass
forbruk

Induksjon

212L9249_mod


-60 %
energi
forbruk

thermaline Pressure Braising Pan gir flere funksjoner og innsparinger

Immagine 13

-80%
Energisparing

-60%
Tilberedningstid

Vår Rack Type
har de laveste driftskostnadene
på markedet

Immagine 14

-34%
Energisparing

-63%
Vannsparing

Immagine 15

Ansvarlig kjøling

Mindre skadelige gasser
Den nyeste generasjonen av profesjonelle kjøleskap bruker naturlige gasser slik som syklopentan (i isolasjonen) og hydrokarboner (HC), slik som R290 med lav GWP. Hydrokarboner (HC) reduserer miljøpåvirkningene og bidrar til lenger levetid for kompressorene.

Discover More
ICON-R290

Hva vi har oppnådd så langt

Vi har vært i stand til å gjøre betydelige fremskritt på alle områder av bærekraft siden 2015. Men vi har bare én planet, så vi ønsker alltid å bli bedre
minshed
hsb
Bærekraft i Electrolux Professional 2022-05-03T07:16:02+00:00 Electrolux Professional