Betingelser og vilkår

VELKOMMEN TIL ELECTROLUX PROFESSIONAL NETTSTED. Les disse vilkårene nøye før du bruker denne websiden. DENNE SIDEN KAN KUN BRUKES FOR INFORMASJONSFORMÅL. Ved å gi samtykke og bruke nettstedet eller laste ned materiell fra nettstedet, godtar du å følge vilkårene og betingelsene (“Vilkår for bruk”) som er angitt i denne kunngjøringen. HVIS DU IKKE godtar å følge disse vilkårene, må du IKKE gi samtykke, bruke eller laste ned materiell fra nettstedet.

Cookies

ELECTROLUX PROFESSIONAL bruker ”cookies” for å forbedre og forenkle ditt besøk på nettstedet. ”Cookie”-filene sendes til din datamaskin og identifiserer deg som unik bruker. De lagrer dine personlige ønskemål og teknisk informasjon. Vi bruker:

a) Permanente ”cookies” (dvs. cookies som ligger igjen i maskinen til du fjerner dem) og
b) Sessions ”cookies” (dvs. cookies som ligger igjen til du slår av nettleseren).

”Cookies” inneholder ikke, eller avslører ikke, noen personopplysninger. Dersom du sender inn personopplysninger via ELECTROLUX PROFESSIONALS nettside kan dog informasjon  kobles til de dataene som ligger lagret i cookies

Tillatelse

Med forbehold om vilkårene i denne avtalen, gir ELECTROLUX PROFESSIONAL deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til tilgang, bruk og visning av dette nettstedet og materialene derpå. Du samtykker i å ikke avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen måte.

ELECTROLUX PROFESSIONAL gir deg fullmakt til å se og laste ned informasjonen (“Materiell”) på nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Denne autorisasjonen er ikke en overføring av tittelen i materialet og kopier av materialet og er underlagt følgende begrensninger: 1) du må beholde, på alle kopier av nedlastede materialer, alle opphavsrettslige merknader og andre merknader som inneholder eiendomsretten; 2) du kan ikke endre materialene på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, utføre eller distribuere eller på annen måte bruke eller formidle det til noe offentlig eller kommersielt formål, og 3) du må ikke overføre materiellet til noen annen person med mindre du gir dem beskjed om, og de samtykker i å akseptere, forpliktelsene som gjelder i henhold til disse vilkårene for bruk. Du samtykker i å overholde alle ytterligere begrensninger som vises på nettstedet, da det kan oppdateres fra tid til annen. Dette nettstedet, inkludert alt materiale, er opphavsrettslig beskyttet og beskyttet av verdensomspennende lover om opphavsrett og traktatbestemmelser. Du samtykker i å overholde alle copyright-lover over hele verden i din bruk av dette nettstedet og for å forhindre uautorisert kopiering av materialet. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt her, gir ELECTROLUX PROFESSIONAL ikke noen uttrykkelig eller underforstått rettighet til deg i henhold til patenter, design, varemerker, opphavsrett eller forretningshemmelighetslovgivning.

Brukerkontoer

Du kan være pålagt å åpne en konto for å kunne få tilgang til visse begrensede deler av nettstedet. I så fall må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon som angitt i det aktuelle registreringsskjemaet. Du må også velge et passord. Du er helt ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen din. Videre er du ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under nevnte konto. Du samtykker i å varsle ELECTROLUX PROFESSIONAL umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. ELECTROLUX PROFESSIONAL er ikke ansvarlig for tap du kan påføres som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din.

Brukergarantier

Du representerer og garanterer at du vil bruke nettstedet i samsvar med denne avtalen inkludert lover og bestemmelser i henhold til denne avtalen og for å overholde alle eksisterende og fremtidige retningslinjer og regler for nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil bruke nettstedet til å: (a) overføre spam eller uønsket kommunikasjon; (b) late som å være ELECTROLUX PROFESSIONAL eller noen andre; (c) endre overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opphavet til innholdet som sendes gjennom nettstedet; (d) misbruke din tilknytning til en person eller enhet; (e) handle på en måte som påvirker andre brukers muligheter til å bruke nettstedet negativt; (f) delta i aktiviteter som bryter gjeldende lov, (g) poste eller overføre noe materiale som krenker eller krenker på noen måte rettighetene til andre eller som er ulovlig, voldelig, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte krenkende eller som inneholder noen reklame eller oppfordring med hensyn til produkter eller tjenester; (h) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere med mindre det er spesifikt godkjent av slike brukere, eller (i) ikke overholde tilbaketrekking av slik autorisasjon som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder det forannevnte, kan du ikke bruke nettstedet. ELECTROLUX PROFESSIONAL skal ikke være juridisk bundet av denne avtalen, og forbeholder seg alle sine juridiske rettigheter i forhold til slik manglende overholdelse.

Hvis du bryter bruksvilkårene, er du ansvarlig for å betale erstatning for skader forårsaket av ELECTROLUX PROFESSIONAL og tilknyttede selskap som en konsekvens av dine handlinger.

Endringer

ELECTROLUX PROFESSIONAL forbeholder seg retten til, etter eget skjønn å endre, legge til eller fjerne deler av denne avtalen, helt eller delvis, når som helst. Endringer i denne avtalen vil være effektive når varsel om slik endring blir lagt ut på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at noen endring av denne avtalen er lagt ut, vil bli betraktet som aksept av disse endringene.

ELECTROLUX PROFESSIONAL kan avslutte, endre, korrigere eventuelle feil eller mangler på deler av nettstedet, gjøre andre endringer på nettstedet, materiellet og produktene, programmene, tjenestene eller prisene (hvis noen) beskrevet på nettstedet, stanse eller avvikle ethvert aspekt av nettstedet, inkludert tilgjengeligheten av alle funksjoner på nettstedet, når som helst uten varsel. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan også sette begrensninger for visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler eller hele nettstedet uten varsel eller ansvar. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan når som helst si opp autorisasjonen, rettighetene og lisensen gitt ovenfor, og ved slik avslutning skal du øyeblikkelig ødelegge alt materiale.

Anerkjennelse av immaterielle rettigheter

Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, copyright, patenter, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design (enten de er registrert eller uregistrert) på nettstedet er eiet av ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dets lisensgivere. All goodwill og immaterielle rettigheter som oppstår gjennom bruk av slike immaterielle rettigheter som er tildelt ELECTROLUX PROFESSIONAL, skal tilfalle ELECTROLUX PROFESSIONAL.

Dele din informasjonen med Electrolux Professional

Å dele din personlig identifiserbare informasjon gjør det mulig for oss å tilby deg en rekke fordeler. Å bruke din personlige konto eller annen registrering vil gjøre det enklere og mer praktisk for deg å:

  • Registrere kjøpet ditt slik at du kan motta alle fordelene som kjøpet gir deg rett til
  • Be om informasjon som er spesifikk for produktet ditt som interesserer deg
  • Motta personlige meldinger om spesialtilbud og invitasjoner
  • For enklere utsjekk når du kjøper tilbehør og reservedeler til Electrolux Professional på nettet
  • Få varsling og informasjon om arrangementer og kampanjer du registrerte interesse for

Det vil også tillate oss å utføre markeds- og statistisk forskning for å hjelpe oss med å utvikle bedre produkter, forbedre nettstedene våre og bli bedre kjent med våre forbrukere. Du kan velge å dele informasjonen din med oss ​​på en rekke måter online, for eksempel å fylle ut et registreringsskjema for å bli medlem av «Mine sider», bestille service, delta i en konkurranse, delta på et arrangement, registrere et kjøp, kjøpe i nettbutikk eller delta i en kampanje, eller abonnere på et nyhetsbrev.

Vær oppmerksom på at din personlig identifiserbare informasjon vil bli lagret i en sentral Electrolux Professional-database og kan overføres fra hjemlandet til andre Electrolux Professional-selskaper over hele verden, som kan kommunisere med deg om våre produkter eller spesialtilbud. Hvis du ikke ønsker å motta kampanjer, kan du gi oss beskjed ved å ikke godta «samtykke» på registreringsskjemaet.

Informasjonen kan administreres og håndteres av nøye utvalgte parter fra Electrolux Professional. Med unntak av det som er angitt ovenfor, vil denne informasjonen ikke bli sendt til noen tredjepart, bortsett fra når vi har ditt samtykke til det.

Hvis du vil at vi skal slutte å sende personlige tilbud eller informasjon, kan du gi oss beskjed ved å bruke avmeldingsfunksjonene gitt i e-post eller på kontosiden din. Hvis du vil at vi skal fjerne informasjonen din, kan du gi oss beskjed ved å deaktivere kontoen din fullstendig.

Vær oppmerksom på at din personlige identifiserbare informasjon gitt for nettbutikkordrer eller serviceforespørsel, med mindre du også oppretter en konto eller abonnerer på kampanjer, bare vil bli brukt til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Informasjon gitt av deg

All personlig identifiserbar informasjon du kan gi til ELECTROLUX PROFESSIONAL via dette nettstedet, er beskyttet av gjeldende lover.

Du bør imidlertid ikke sende konfidensiell eller proprietær informasjon til ELECTROLUX PROFESSIONAL via nettstedet. Du samtykker i at all informasjon eller materiale som du eller enkeltpersoner som handler på dine vegne gir til ELECTROLUX PROFESSIONAL ikke vil bli ansett som konfidensiell eller proprietær. Ved å gi all slik informasjon eller materiale til ELECTROLUX PROFESSIONAL, overfører du og overfører til Immobilol PROFESSIONAL fullstendig immaterielle rettigheter i og til slik informasjon og materiale, og ELECTROLUX PROFESSIONAL er dermed fritt til å bruke, reprodusere, vise, offentlig utføre, overføre, distribuere, endre tilordne, og lisensiere slik informasjon og materiale, og du samtykker videre i at ELECTROLUX PROFESSIONAL er fritt til å bruke ideer, konsepter eller kunnskap som du eller enkeltpersoner som handler på dine vegne gir til ELECTROLUX PROFESSIONAL. Du garanterer videre at du ikke skal gi informasjon eller materiale til ELECTROLUX PROFESSIONAL som er ærekrenkende, truende, uanstendig, trakasserende eller på annen måte ulovlig i henhold til hvilken som helst gjeldende lov, eller som inneholder proprietært materiale til en annen. ELECTROLUX PROFESSIONAL forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne all informasjon gitt av deg fra nettstedet.

Sikkerhet

Du kan ikke: (a) bruke noen enhet eller programvare som kan forstyrre driften av nettstedet; eller (b) iverksette tiltak som pålegger infrastrukturen til nettstedet en uforholdsmessig stor eller urimelig belastning (for eksempel å sende masseutsendelser/emails – “spamming”), eller (c) forstyrre eller ødelegge programvaren til nettstedet eller funksjonaliteten derav. Dette inkluderer å plassere materiale på nettstedet, som er infisert med virus, trojanske hester, tidsbomber eller andre elementer som kan skade eller forstyrre programmeringsstrukturen på nettstedet.

Tredjeparts nettsteder

ELECTROLUX PROFESSIONAL forplikter seg ikke til å overvåke eller gjennomgå tredjeparts nettstedsinnhold og ei heller er ELECTROLUX PROFESSIONAL ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til slike tredjeparts nettsteder. Videre kan ELECTROLUX PROFESSIONAL gi koblinger på dette til nettsteder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse nettstedene, vil du forlate dette nettstedet. Hvis du besøker et tilknyttet nettsted, gjør du det på egen risiko, og det er ditt ansvar å ta alle beskyttelsestiltak for å beskytte mot virus eller andre ødeleggende elementer. ELECTROLUX PROFESSIONAL gir ingen garantier eller representasjoner angående koblede nettsteder eller informasjonen som vises der, eller om noen av produktene eller tjenestene som er beskrevet der. Koblinger innebærer ikke at ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dette nettstedet sponser, støtter, er tilknyttet eller assosiert med, eller er lovlig autorisert til å bruke noe varemerke, handelsnavn, logo eller copyright symbol som vises i eller er tilgjengelig gjennom koblingene, eller at et hvilket som helst koblet nettsted er autorisert til å bruke noe varemerke, handelsnavn, logo eller copyright symbol for ELECTROLUX PROFESSIONAL eller noen av dets datterselskaper.

 Eksterne lenker til nettstedet

Alle lenker til nettstedet må godkjennes skriftlig av ELECTROLUX PROFESSIONAL, bortsett fra at ELECTROLUX PROFESSIONAL samtykker til lenker der: (i) lenken er en tekstbeskyttet lenke som bare inneholder navnet “ELECTROLUX PROFESSIONAL” og ikke inneholder noen av ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dets lisensgiveres proprietære varemerker; (ii) koblingen “peker” bare til www.electroluxprofessional.com og ikke til underliggende sider; (iii) lenken, når den er aktivert av en bruker, viser denne siden på fullskjerm i et fullt operert- og navigerbart nettleservindu og ikke innenfor en “ramme” på det lenket nettstedet; og (iv) utseendet, posisjonen og andre aspekter av koblingen kan verken skape det falske utseendet som en enhet eller dens aktiviteter eller produkter er assosiert med eller sponset av ELECTROLUX PROFESSIONAL eller være til skade for eller utvanning av goodwill knyttet til navn og varemerker for ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dets tilknyttede selskaper. ELECTROLUX PROFESSIONAL forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle dette samtykket til å koble seg etter eget skjønn

Utelukkelse av underforståtte garantier

Selv om det er ivaretatt å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet, påtar ELECTROLUX PROFESSIONAL seg derfor ikke noe ansvar. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL. ELECTROLUX PROFESSIONAL GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHET AV MATERIALENE ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN RÅD, MENING, UTSLAG ELLER ANNEN INFORMASJON DISTRIBUERT GJENNOM STEDET. ALT INNHOLD LEVERES “SOM ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. ELECTROLUX PROFESSIONAL ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERER UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER PASSERING FOR ET SÆRLIG FORMÅL, IKKE BESKRIVELSE AV HENHOLD ELLER HENVISNING ELEKTROLUX PROFESSIONAL GARANTERER IKKE ELLER GJØR NOE REPRESENTASJONER OM SIKKERHETEN PÅ DETTE NETTSTEDET. DU GODKJENNER ALLE OPPLYSNINGER SOM KAN GJENTAS. ELECTROLUX PROFESSIONAL GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER TJENESTER SOM GJER DETTE NETTSTEDET TILGJENGELIGE ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONER SENDT AV ELECTROLUX PROFESSIONAL ER UTEN FRA VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE elementer. ALLE SLIKE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER UNNTAKES Bortsett fra i det omfanget som loven forbyder deres utelukkelse.

Ansvarsbegrensning

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL ELECTROLUX PROFESSIONAL BÆRE ANSVAR FOR NOE DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE, PUNITIVE, SPESIELLE ELLER Tilfeldige skader (INKLUDERENDE, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV FORRETNING, KONTRAKT, INNKOMST, DATA, OPPLYSNINGER ELLER UTSLAGENDE INTERESSE) ELLER I forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller innholdet eller utenfor eller i forbindelse med denne avtalen, selv om profesjonell profesjonell elektronikk er blitt anbefalt om muligheten for slike skader. I TILLEGG TIL VILKÅRENE SOM ER SETT FOR HERINEN, SKAL IKKE EVENTUELL ELECTROLUX PROFESSIONAL ANSVARLIG FOR NOE FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE MANGLER PÅ DETTE NETTSTEDET.

Plikt til å avbøte tap

Uten at det berører utelatelser som er angitt her, skal du ta alle rimelige skritt for å avbøte tapet ditt som oppstår i forhold til ethvert krav eller handling (enten det er for uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet), som du kan sette mot ELECTROLUX PROFESSIONAL.

Merknader

Alle henvisninger til “skriving”, “merknader” og “varsling” og alle relaterte uttrykk skal dekke elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post) forutsatt at den parten som er avhengig av kommunikasjonen, beholder akseptabelt bevis for at kommunikasjonen var sendt og mottatt.

Tidsramme og delbarhet

Enhver handling som du måtte ha med hensyn til din bruk av nettstedet, må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller handlingsårsaken oppstår. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner en bestemmelse i avtalen eller deler av denne, som ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen håndheves i størst mulig grad tillatt for å påvirke intensjonen til avtalen, og resten av denne avtalen skal fortsett med full styrke og virkning.

Tilgang fra territorier og steder utenfor Sverige

ELECTROLUX PROFESSIONAL gir ingen garanti for at materialet på denne siden er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder utenfor Sverige, og tilgang til dem fra territorier der innholdet deres er ulovlig er forbudt. Hvis du går inn på dette nettstedet fra steder utenfor Sverige, er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover.

Gjeldende lov

Din bruk av dette nettstedet og disse bruksvilkårene skal styres av lovene i Kongeriket Sverige, uten å gi effekt til dets lovkonflikter.

Brukervilkår 2020-08-19T12:49:34+00:00 Electrolux Professional