ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről (az Ön " személyes adatairól"), mire használjuk, kivel osztjuk meg és, hogy Önt milyen jogok illetik meg ezekkel kapcsolatban.

Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai:

A) Kapcsolattartási adatok - például név, cím, telefonszám, e-mail cím és bejelentkezési információ;

B) Információ a termékek vagy szolgáltatások vásárlásáról - például termék regisztrációs információ, jótállási információ és beiratkozási státusz a szolgáltatásokban;

C) Fogyasztói elégedettségi és visszajelzési adatok - például a fogyasztói elégedettségi és visszajelzési felmérések eredményei;

D) A weboldalunk látogatása során gyűjtött információ - például a sütiken keresztül begyűjtött adatok és más automatikusan gyűjtött adat , amely a weboldalunk látogatásához szükséges, továbbá az olyan információ, amit Ön a weboldalunk látogatásával szolgáltat (például kapcsolattartási űrlapokon keresztül);

E) A készülék azonosítására szolgáló adatok - például PNC szám, sorozatszám, szoftver verzió, MAC cím, modell, szín stb;

F) A készülék használati adatai - például a készüléket, hogyan és mikor használják (gyakoriság és ciklusok)

G) A készülék által létrehozott adatok - például működési adatok, úgy mint a belső szelepek nyitása és zárása, a fűtőkör használata és hatásfoka, a sütő hőmérséklete, a motor ereje, a készülék szoftvere által végzett tevékenység az Ön által választott ciklus/funkció végrehajtása érdekében; hatékonysági adatok, úgy mint a vízfogyasztás, energiafogyasztás; helyzeti adatok, olyan körülményekről, melyek a készülékre hatnak, mint például a környezeti hőmérséklet, páratartalom és vízkeménység.

Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat:

 • Öntől vagy az Ön képviselőjétől a termék megvásárlásakor, a termék regisztrálásakor, a weboldalunk meglátogatásakor, a fiókjának aktiválásakor, a szolgáltatás megrendelésekor, a kampányainkban való részvételkor, a termék értékelésekor vagy az applikáció letöltésekor, használatakor;
 • Kiskereskedőinktől és kereskedőinktől;
 • Harmadik félnek minősülő szolgáltatóktól, beszállítóktól és partnerektől;
 • Nyilvánosan elérhető forrásokból;
 • Közösségi médiából, úgy mint a Facebook, amennyiben Ön a Facebook-ot használja, hogy megkönnyítse a bejelentkezést a weboldalainkra/applikációinkba.

Dönthet úgy, hogy nem oszt meg velünk bizonyos típusú személyes adatokat. Amennyiben így dönt, ez hatással lehet a tájékoztatási képességünkre és hatással lehet az Ön képességére, hogy igénybe vegyen bizonyos készülékeket és/vagy szolgáltatásokat vagy ezek funkcióit és elemeit. Ugyanakkor, eltérő rendelkezés hiányában, az Ön döntése, arról hogy nem oszt meg ilyen információt nem jár jogi következményekkel az Ön számára.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben összekapcsolhatjuk az Ön által megosztott személyes adatokat más online vagy offline összegyűjtött információkkal, beleértve a harmadik személyektől származó információkat, azok használatát és megosztását a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra. Előfordulhat, hogy anonimizáljuk az összegyűjtött információt (ez azt jelenti, hogy az már többé nem társítható Önhöz, ezért többé nem is minősül személyes adatnak).

Miért kezeljük a személyes adatait és mi az adatkezelés jogalapja?

A következő célokra használhatjuk fel a személyes adatait (továbbiakban: " Adatkezelési célok")

Adatkezelési célok

Személyes adat típusa(i)

Jogalap

A fejlesztés, illetve tesztelés elősegítése, a termékeink és szolgáltatásaink javítása és módosítása érdekében

C, E, F és G és afölötti típus

A termék és szolgáltatás fejlesztéséhez fűződő megalapozott érdek.

Amennyiben vállalkozásunk tervezett vagy tényleges újraszervezésére, fúziójára, felvásárlására, eladására, átruházására, engedményezésére, vagy a vállalkozáshoz tartozó üzletrészek, eszközök és üzletágak egészének vagy egy részének átruházására kerül sor.

A, B, C, D, E, F és G afölötti típus

Vállalkozásunk tervezett vagy tényleges újraszervezésnek, fúziójának, felvásárlásának, eladásának, átruházásának, engedményezésének elősegítése és/vagy azok engedélyezéséhez fűződő jogi érdek vagy a vállalkozáshoz tartozó üzletrészek, eszközök és üzletágak egészének vagy egy részének átruházásának elősegítéséhez és/vagy azok engedélyezéséhez fűződő megalapozott érdek.

Hogy marketingközleményeket küldhessünk Önnek

Az Ön kapcsolattartási adatai (A és B típus)

Az Ön beleegyezése vagy a termékeink és szolgáltatásaink értékesítéséhez fűződő megalapozott érdek.

A készülékek/szolgáltatások leírásának megfelelő működésének biztosítása

A, E, F, és G és afölötti típus

A szerződés teljesítése.

Az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások biztosítása

A, C, D, E, F, és G és afölötti típus

A szerződés teljesítése .

Adminisztratív jellegű értesítések az Ön részére, úgy mint az Ön által használt készülékekhez, szolgáltatásokhoz, vagy fiókhoz kapcsolódó felhasználói útmutatóval/termékbiztonsággal kapcsolatos értesítések

A, B, E, F és G és afölötti típus

A szerződés teljesítése.

Hibaelhárítási és javítási célok

A, E, F és G és afölötti Típus

A szerződés teljesítése

Hogy kommunikálhassunk Önnel az Ön által használt termékről, szolgáltatásról vagy fiókról és más hasonló vevőszolgálati tevékenységekről

A, B, C, D, E, F, és G és afölötti típus

A szerződés teljesítése vagy egyéb megalapozott érdek, mint például, hogy értesíthessük Önt a termékekkel, szolgáltatásokkal, fiókokkal kapcsolatos tudnivalókról.

Belső üzleti célok, a biztonságot, elemzési auditot és a belső operatív tevékenységünket is beleértve

A, B, C, D, E, F, és G és afölötti típus

A belső üzleti célok elősegítéséhez és engedélyezéséhez fűződő megalapozott érdek.

Hogy kiértékelhessük visszajelzéseit a termékeinkről és szolgáltatásinkról

A és C és afölötti típus

A termékeink fejlesztéséhez fűződő megalapozott érdek.

Weboldalaink és alkalmazásaink kezelése és működtetése, beleértve az online regisztrációt is

A, B, C, D, E, F, és G és afölötti típus

A szerződés teljesítése vagy egyéb jogos érdek, mint például a felhasználói élmény javítása

Az Ön hozzájárulása

Azokban az esetekben, ahol az adatkezelési tevékenységhez az Ön hozzájárulása szükséges, Ön mindenkor jogosult a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az olyan adatkezelés jogszerűségét, amely az Ön hozzájárulásán alapult, annak visszavonása előtt.

Általunk megosztott információk

A fenti kezelési célok érdekében hozzáférhetővé tehetjük vagy megoszthatjuk az Ön személyes adatait:

 • Jogszabályi előírások alapján, jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében és/vagy közigazgatási és kormányzati szervek kéréseire
 • Az Electrolux Professional cégcsoporton belüli cégekkel;
 • A számunkra szolgáltatásokat és eszközöket nyújtó szolgáltatókkal és beszállítókkal, valamint partnereinkkel;
 • Harmadik felekkel egy tervezett vagy tényleges újraszervezés, fúzió, felvásárlás, eladás, közös vállalkozás alapítása, átruházás vagy üzletág, eszközök és üzletrészek egészében vagy részében történő átruházása esetén;
 • Általunk meghatározott jogok és kötelezettségek végrehajtása érdekében; vagy
 • A saját jogaink védelme érdekében.

Személyes adatok harmadik féllel történő megosztása esetén az Electrolux Professional megköveteli a harmadik féltől, hogy az ön személyes adatait minden jogi, szabályozási és szerződéses kötelezettségnek, illetve az Electrolux Professional által adott további utasításoknak megfelelően kezeljék.

Az Ön választása a reklámokkal és adatokkal kapcsolatban

Önnek választási lehetősége van személyes adatainak marketing és hasonló célokból általunk való felhasználását és megosztását illetőleg. Az Electrolux Professional az Ön hozzájárulásával küldhet Önnek eszközökről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról szóló információkat. Az értesítés többféle csatornán történhet: e-mailen, telefonon, SMS-ben, postai úton vagy közösségi médián keresztül. Célunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek, így az értesítéseket az Ön preferenciáira és a begyűjtött adatokra tekintettel alakítjuk.

Amennyiben jogszabály előírja, kérni fogjuk az Ön előzetes hozzájárulását. Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a reklámokról szóló értesítésekkel kapcsolatban, ennek keretében az üzeneteken belüli leiratkozási útmutatót követve vagy az online fiókján belül a reklámokkal kapcsolatos preferenciái frissítésével leiratkozhat az értesítésekről.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván reklámokról szóló értesítést kapni, a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célokra -mint például az Önnel fennálló szerződéses viszony részeként adminisztrációs vagy tranzakciós célokra,vagy jogszabályi előírás alapján - továbbra is felhasználhatóak.

Az Ön jogai az EU/EGT szabályozás alapján

Amennyiben Ön az EU/EGT területén tartózkodik, vagy amennyiben az ön személyes adatai kezelését, olyan, az Electrolux Professional Csoporthoz tartozó társaság végzi, amely az EU/EGT területén fejti ki tevékenységét, úgy Ön a következőkre jogosult:

A. Kérvényezheti a személyes adataihoz történő hozzáférést;

B. Személyes adatainak helyesbítésére;

C. Kérvényezheti a személyes adatainak törlését;

D. Korlátozhatja személyes adatainak kezelését;

E. Kérvényezheti hogy az Ön személyes adatai olyan formában kerüljenek rögzítésre, amely átruházható Önre vagy más szervezetekre (hordozhatóság);

F. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen; és

G. Panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti szervnél.

Fenti jogainak gyakorlására, vagy azokkal kapcsolatos kérdések feltevésére írásban, telefonon, vagy e-mail keresztül van lehetőség.

Kérem vegye figyelembe, hogy fenti jogainak gyakorlása hatással lehet arra, hogy bizonyos eszközöket, funkciókat vagy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek.

Az Ön személyes adatainak biztonsága

Az Electrolux Professional az Ön személyes adatainak védelme érdekében meg fogja tenni az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, beleértve a szolgáltatóink, üzlettársaink és szaktanácsadóink megfelelő eljárásra kötelezését.

Az Ön személyes adatainak tárolása

Az Ön személyes adatait jogszabályok vagy bármely szerződés által meghatározott ideig tároljuk. Jogi követelmény hiányában személyes adatait az adatgyűjtés céljához/céljaihoz szükséges ideig tároljuk.

Nemzetközi adattovábbítás

Világszinten működő cégként, az Ön személyes adatait az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén vagy más helyszíneken tárolhatjuk, ahol a mi vagy a szolgáltatóink és beszállítóink megtalálhatóak vagy szerverekkel rendelkeznek.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra továbbíthatunk adatokat az Electrolux Professional Csoporton belül működő cégeknek vagy általunk megbízott nemzetközi harmadik fél szolgáltatóknak és beszállítóknak.

Különös információ az EU/EGT állampolgárai számára a nemzetközi adattovábbítással kapcsolatban

Az Ön információi továbbításra kerülhetnek az EU/EGT területén kívüli olyan országba, amely nem nyújt egyenértékű adatvédelmet az EU-val/EGT-vel. Az irányadó jogszabályoknak megfelelő védelmet és biztonságot nyújtunk az ilyen, határon átnyúló adattovábbítások esetén, beleértve az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Kikötéseket, az Etikai Kódexet és/vagy a Kötelező Vállalati Szabályokat. Az alábbi címen kérhet a fenti dokumentumokból másolatot.

Elérhetőségeink

A személyes adatainak kezelője az Electrolux Professional AB és/vagy az Electrolux Professional Csoporthoz tartozó helyi szervezet.

Amennyiben Ön gyakorolni kívánja az adataival kapcsolatos jogait vagy amennyiben bármilyen más kérdése van az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük küldje el kérését e-mailben a privacy@electroluxprofessional.com címre.

Tájékoztatásul, az Adatvédelmi Biztos kapcsolattartási címe:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat frissítése

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot frissíthetjük. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos változások azok nyilvánosságra hozatalának időpontjában, vagy jogszabályi előírás alapján más napon lépnek hatályba.

Utolsó frissítés: 2020. március 2.

Reset cookies preferences
Data Privacy Statement 2018-05-24T10:27:41+00:00 Electrolux Professional