Koja je prava dodana vrijednost originalnih dijelova i koje prednosti donose vašem poslovanju?

U Electrolux Professionalu ne pristajemo na ništa manje od najviše kvalitete za naše je kupce i to je razlog zbog kojeg provjeravamo je li svaki dio naše opreme ispitan i u skladu s dugim radnim vijekom koji je predviđen dizajnom svih naših proizvoda.
No, može se dogoditi da se dijelovi trebaju zamijeniti zbog trošenja nastalog upotrebom.
U tim okolnostima, znate li dobavlja li serviser originalne dijelove ili zamjenske kopije? Rezervni dio može izgledati isto, ali za upotrebu u našoj opremi odobreni su samo originalni rezervni dijelovi.
Objasnit ćemo neke od prednosti zbog kojih inzistiramo na upotrebi originalnih rezervnih dijelova i neke od razloga zašto se ne bi smjela koristiti zamjenska i neodobrena oprema.

1) VEĆA SIGURNOST

Ne samo za zaposlenike, već i za operatere i za sam proizvod. Rezervni dijelovi proizvođača originalne opreme (OEM) ispitani su u specijaliziranim laboratorijima sa specifičnim dijelom opreme kako bi osigurali siguran rad, čime se osiguravaju i početna investicija i zdravlje i sigurnost vaših zaposlenika koji će koristiti opremu.

2) CERTIFICIRANA POUZDANOST I UČINKOVITOST

Vaša je profesionalna oprema dizajnirana za bude postojana, da radi s najvećom učinkovitošću i da traje niz godina u stalnoj upotrebi, ali bez pretjeranog trošenja energije i sredstava te bez nepotrebnih troškova. Takva pouzdanost proizlazi samo iz originalnih rezervnih dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala – zahvaljujući svojoj izdržljivoj prirodi – osiguravaju da oprema pravilno radi kao isplativo i visokoučinkovito rješenje i da nesumnjivo ima pozitivan učinak na vaše poslovanje.

3) PRODUŽENI ŽIVOTNI VIJEK

Profesionalna je oprema kamen temeljac svih poslova u ugostiteljstvu i zdravstvu i stoga je njezino održavanje i maksimiziranje radnog učinka ključno za postizanje isplativog poslovanja. Pravi originalni rezervni dijelovi osiguravaju da oprema radi točno kako bi trebala duže vrijeme, smanjujući rizik da se dogodi neplanirani kvar i kasniji učinak koji to može imati na vaše poslovanje.

4) ZAJAMČENA ZAŠTITA JAMSTVA

Korištenje neoriginalnih rezervnih dijelova može poništiti jamstvo proizvođača opreme, tako da oprema možda neće biti pokrivena budućim zahtjevima za odštetu. Nadalje, kao kupac ne možete tražiti povrat troškova za rezervni dio u sklopu jamstva jer ti neoriginalni dijelovi neće biti pokriveni jamstvom. Stoga, inzistiranje na originalnim rezervnim dijelovima, dodatnoj opremi i potrošnim materijalima omogućava valjanost vašeg jamstva i pokriva vas za eventualne buduće zahtjeve za odštetu.

5) MANJI UKUPNI TROŠAK

Neoriginalni rezervni dijelovi mogu imati niže „prvotne“ troškove. Tako možete imati kratkoročnu korist, ali ona ne uključuje ukupne troškove kasnijeg posjedovanja opreme. Neoriginalni rezervni dijelovi mogu imati utjecaj na učinkovitost opreme i njezin rad, a time rastu i skriveni troškovi koji se mogu pojaviti u dugoročnom razdoblju. Originalni rezervni dijelovi provjereno su odgovarajući i dobro rade, čime se izbjegavaju dodatni kvarovi, povećava potencijal za dugotrajniji rad, smanjuju prekidi u radu i gubici poslovanja te se smanjuju dodatni troškovi popravka.

Stoga, originalni rezervni dijelovi mogu povećati povrat ulaganja tijekom dužeg radnog vijeka, utjecati na povećanu vrijednost i veći profit za vaše poslovanje.

S druge strane, originalni rezervni dijelovi provjereno su odgovarajući i dobro rade u pripadajućim uređajima čime se izbjegavaju dodatni kvarovi, povećava potencijal za dugotrajniji rad, smanjuju prekidi u radu i osigurava neprekidno poslovanje.
Stoga, originalni rezervni dijelovi mogu povećati povrat ulaganja, omogućujući vam da imate više vrijednosti tijekom godina.

ZAKLJUČAK

Sigurnost, pouzdanost, dugovječnost, zaštita jamstva i niži troškovi vlasništva – sve zajedno povećava vrijednosti vašeg poslovanja.

Budite sigurni, inzistirajte na originalnim pouzdanim dijelovima za svoju opremu. Zašto pristati na išta manje?

Koja je prava dodana vrijednost originalnih dijelova i koje prednosti donose vašem poslovanju? 2022-02-22T11:34:00+00:00 Electrolux Professional