OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA

Želimo Vam pružiti informacije o tome koje podatke o Vama (Vaše “ osobne podatke”) prikupljamo, za što ih koristimo, s kime ih dijelimo te koja su Vaša prava.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo:

A) Kontakt podaci – poput imena, adrese, telefonskog broja, e-mail adrese, i podataka za prijavu;

B) Podaci o Vašoj kupnji proizvoda ili usluga – poput podataka o registraciji proizvoda, podataka o garanciji i statusu započinjanja korištenja usluga;

C) Podaci o zadovoljstvu potrošača i povratnim informacijama – poput rezultata anketa o zadovoljstvu potrošača i povratnim informacijama;

D) Podaci prikupljeni prilikom Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici poput podataka prikupljenih kroz upotrebu kolačića i drugih automatski prikupljenih podataka koji omogućuju korištenje našim internetskim stranicama, ili podaci koje nam pružate kada posjećujete naše internetske stranice (poput onih pruženih kroz obrasce za kontakt itd.);

E) Podaci koji identificiraju uređaj – poput PNC broja, serijskog broja, verzije softvera, MAC adrese, modela, boje itd.;

F) Podaci o korištenju uređaja – poput toga kako i kada je uređaj korišten (učestalost i koji ciklusi)

G) Podaci generirani od strane samog uređaja – poput operativnih podataka npr. otvaranje i zatvaranje unutarnjih ventila, korištenje i učinkovitost sustava grijanja, temperatura pećnice, snaga motora, aktivnosti upravljane od strane softvera uređaja kako bi se omogućio ciklus/funkcija koju ste odabrali; podaci o učinkovitosti npr. potrošnja vode, potrošnja energije; podaci o okruženju npr. uvjeti okruženja uređaja poput temperature okruženja, vlažnosti zraka, tvrdoće vode.

Kako prikupljamo osobne podatke:

 • od Vas ili Vaših zastupnika kada kupujete proizvod, registrirate svoj proizvod, posjećujete našu internetsku stranicu, aktivirate svoj račun, naručujete uslugu, sudjelujete u našim kampanjama, dajete ocjenu proizvoda ili preuzimate i koristite aplikaciju;
 • od naših maloprodajnih trgovaca i dobavljača;
 • od naših trećih pružatelja usluga, dobavljača i partnera;
 • iz javno dostupnih izvora;
 • preko društvenih mreža, npr. Facebook-a ako odaberete koristiti Facebook kako biste olakšali prijavu na naše internetske stranice / aplikacije.

Možete odlučiti ne pružiti nam određene vrste osobnih podataka. Ukoliko tako odlučite, to može utjecati na našu mogućnost da Vam pružimo, i Vašu mogućnost korištenja, određenih uređaja i/ili usluga ili njihove funkcionalnosti i značajke. Međutim, osim ako nije drugačije određeno, Vaš odabir da ne pružite te informacije neće dovesti do pravnih posljedica po Vas.

Također smo ovlašteni kombinirati osobne podatke koje nam pružite s drugim podacima koje prikupimo putem interneta ili izvan njega u mjeri u kojoj je to dozvoljeno primjenjivim propisima, uključujući podatke pružene od trećih strana, te ih koristiti ili podijeliti u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka. Podatke koje prikupimo možemo anonimizirati (što znači da se oni više neće moći povezati s Vama te time više neće biti smatrani osobnim podacima).

Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke i pravni temelj za obradu

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe (skupno “Svrhe obrade”):

Svrhe obrade

Vrsta(e) osobnih podataka

Pravna osnova

Radi pomaganja u razvoju, testiranju, poboljšanju i modifikaciji naših proizvoda i usluga

Vrste C, E, F i G gore

Zakoniti interes radi poboljšanja i modifikacije naših proizvoda i usluga.

U slučaju planirane ili stvarne reorganizacije, spajanja, preuzimanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili bilo kojim dijelom našeg poduzeća, imovine i dionica

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Zakoniti interes radi olakšavanja i/ili omogućavanja planirane ili stvarne reorganizacije, spajanja, preuzimanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili dijelom našeg poduzeća, imovine i dionica.

Kako bismo Vam slali marketinške materijale

Vaši kontakt podaci (vrsta A i B gore)

Privola ili zakoniti interes radi promidžbe naših proizvoda i usluga.

Radi omogućavanja funkcionalnosti u skladu s opisom uređaja/usluge

Vrste A, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Kako bismo Vam pružili proizvode i usluge koje ste zatražili

Vrste A, C, D, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Kako bismo Vam pružili administrativne obavijesti poput korisničkog priručnika/obavijesti o sigurnosti proizvoda u vezi s Vašim uređajem, uslugom ili računom

Vrste A, B, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Radi otkrivanja i popravljanja smetnji

Vrste A, E, F i G gore

Izvršenje ugovora

Kako bismo komunicirali s Vama u vezi Vašeg proizvoda, usluga ili računa i sličnih aktivnosti korisničke podrške

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Izvršenje ugovora ili druge zakonite svrhe, poput toga da Vas informiramo o proizvodima, uslugama ili računu.

Radi internih poslovnih svrha, uključujući sigurnost, analize, reviziju te za naše temeljne operativne aktivnosti

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Zakoniti interes radi olakšavanja I omogućavanja ostvarivanja naših internih poslovnih svrha.

Radi procjene Vaših povratnih informacija kada ocjenjujete i komentirate naše proizvode ili usluge

Vrste A, C gore

Zakoniti interes unaprjeđenja naših proizvoda.

Radi vođenja i upravljanja našim internetskim stranicama i aplikacijama, uključujući Internet (online) registraciju

Vrste A, B, C, D, E, F i G gore

Izvršenje ugovora ili drugi zakoniti interesi poput poboljšanja korisničkog iskustva.

Vaša privola

Kada je aktivnost obrade temeljena na Vašoj privoli, imate pravo povući svoju privolu u bilo koje doba. Povlačenje Vaše privole neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade temeljene na Vašoj privoli prije povlačenja.

Informacije koje dijelimo

U gore navedene Svrhe obrade možemo dijeliti ili otkrivati Vaše osobne podatke:

 • kako to zahtijeva zakon, radi poštivanja pravnih postupaka i/ili odgovaranja na zahtjeve državnih tijela i tijela javne vlasti;
 • s društvima unutar grupe Electrolux Professional;
 • s pružateljima usluga i dobavljačima kojima je povjereno pružanje usluga i uređaja u naše ime, kao i s našim partnerima;
 • s trećom stranom u slučaju planirane ili stvarne reorganizacije, spajanja, preuzimanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili dijelom našeg poduzeća, imovine I dionica;
 • radi primjene naših općih uvjeta; ili
 • radi zaštite naših prava.

Kada se osobni podaci dijele s trećom stranom, Electrolux Professional zahtijeva da ta treća strana pristane štititi i rukovati Vašim osobnim podacima u skladu sa svim zakonskim, regulatornim i ugovornim obvezama ili drugim uputama koje im mi pružimo.

Vaši izbori glede marketinga i informacija

Imate pravo na određene izbore u pogledu toga kako koristimo Vaše osobne podatke za marketing i slične svrhe. Uz Vašu privoli, Electrolux Professional Vam može slati informacije o uređajima, uslugama, događajima i promocijama. Komunikacija može biti poslana putem različitih kanala: e-maila, telefona, SMS-a, pošte, društvenih mreža. Željeli bismo Vam pružiti najbolje iskustvo te zbog toga komunikacija može biti prilagođena prikupljenim podacima i Vašim postavkama.

Kada to zahtijeva zakon, pribavit ćemo Vašu prethodnu privolu. Vašu privolu za marketing možete povući u bilo koje doba. Na primjer, možete se odjaviti od primanja poruka na način da slijedite upute za odjavu sadržane unutar poruke ili posjetite svoj internetski račun i ažurirate Vaše postavke za marketinške usluge.Ako odaberete da ne želite primati marketinške materijale, Vaši osobni podaci i dalje mogu biti korišteni u druge svrhe opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka, poput uspostave komunikacije s Vama u administrativne ili transakcijske svrhe kao dio našeg ugovornog odnosa ili gdje je to traži zakon.

Vaša prava prema EU/EGP pravu

Ako se nalazite na području EU/EGP, ili ako su Vaši osobni podaci obrađivani od strane entiteta koji propada grupi Electrolux Professional i koji se nalazi na području EU/EGP, imate sljedeća prava:

A. zatražiti pristup Vašim osobnim podacima;

B. pravo na ispravak Vaših osobnih podataka;

C. zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka;

D. ograničiti obradu Vaših osobnih podataka;

E. zatražiti da se Vaši osobni podaci nalaze u obliku koji može biti prenesen Vama ili drugoj organizaciji (prenosivost);

F. pravo prigovora obradi Vaših osobnih podataka; i

G. pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovih prava ili biste željeli ostvariti bilo koje od ovih prava, možete to učiniti pisanim putem, putem telefona ili e-maila.

Molimo uvažite da ostvarivanje navedenih prava može utjecati na našu mogućnost da Vam pružimo određene uređaje, funkcionalnosti ili usluge.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Electrolux Professional poduzet će prikladne tehničke i organizacijske mjere u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka, uključujući to da ćemo zahtijevati od naših pružatelja usluga, poslovnih partnera ili profesionalnih savjetnika da koriste prikladne mjere radi zaštite Vaših osobnih podataka.

Pohrana Vaših osobnih podataka

Pohranjivat ćemo Vaše osobne podatke onoliko dugo koliko to traži zakon ili koliko je predviđeno bilo kojim ugovorom. Ako ne postoji zakonski razlog, zadržat ćemo informacije o Vama samo onoliko koliko je potrebno za svrhu/e za koje su prikupljeni.

Međunarodni prijenosi

Kao globalno društvo, možemo pohranjivati Vaše osobne podatke u Europskoj Uniji (EU) ili u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili na drugim lokacijama gdje se mi ili naši pružatelji usluga i dobavljači nalazimo ili imamo servere.

Možemo prenositi Vaše podatke između društava grupe Electrolux Professional ili prenositi podatke našim međunarodnim trećim pružateljima usluga i dobavljačima koji djeluju u naše ime, u svrhe opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

Posebne informacije građanima EU/EGP u pogledu međunarodnih prijenosa

Vaši podaci mogu biti preneseni u zemlju izvan EU/EGP koja ne pruža razinu zaštite podataka jednaku onoj u EU/EGP. Pri takvim prekograničnim prijenosima osiguravamo prikladne mjere zaštite kao što ih predviđa zakon, uključujući Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Europske komisije, Kodeks ponašanja i/ili Obvezujuća korporativna pravila. Možete zatražiti primjerak ovih dokumenata tako da nas kontaktirate na niže navedenu adresu.

Kako nas kontaktirati

Odgovorni Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Electrolux Professional AB i/ili lokalni entitet koji pripada grupi Electrolux Professional.

Ukoliko želite ostvariti svoja prava kao ispitanik ili imate bilo kakva druga pitanja u svezi ove Obavijesti o zaštiti podataka, molimo pošaljite svoj zahtjev e-poštom na adresu privacy@electroluxprofessional.com .

Za Vašu informaciju, kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka su:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Dopune ove Obavijesti o privatnosti podataka

Ovlašteni smo dopuniti ovu Obavijest o zaštiti podataka. Bilo koje izmjene ove Obavijesti o zaštiti podataka proizvodit će učinak od dana kada su objavljene, ili kako je drugačije predviđeno zakonom.

Zadnji put dopunjeno: 2. ožujka 2020.

Reset cookies preferences
Data Privacy Statement 2018-05-24T10:35:52+00:00 Electrolux Professional