Ammattikeittiön työnkulku työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi

Ihmiskeskeinen ammattikeittiön suunnittelu on erittäin tärkeää laadun, ajankäytön, kustannussäästöjen ja talouden kannalta. Ammattikeittiölaitteiden suunnittelun keskittyessä entistä enemmän työterveyteen ja työturvallisuuteen, on aika tarkastella keittiön työnkulkua eräänä tapana saavuttaa asianmukainen työntekijöiden turvallisuus ja asiakkaiden terveyden suojelu.

Kuinka ammattikeittiön työnkulun suunnittelu vaikuttaa terveyteen ja turvallisuuteen?

Ammattikeittiön työnkulkua suunniteltaessa tarvitaan syvällistä keittiölaitteiden ja ihmisiin liittyvien prosessien ja materiaalien tuntemusta. Jos keittiölaitteet on suunniteltu toimimaan jouhevasti vuorovaikutuksessa käyttäjien ja toistensa kanssa, työnkulusta muodostuu tehokas. Suunnittelijoiden on oltava hyvin perillä keittiölaitteista ja niiden käyttömenettelyistä, jotta he voivat yhdistää käyttötapoja, toimenpiteitä ja tavoitteita parhaan mahdollisen työnkulun saavuttamiseksi.

Kattavalla alan kokemuksellamme voimme tarjota täydellisen ratkaisun ammattikeittiöille, tukien niiden haluamaa työnkulun suunnittelua laajalla valikoimalla tuotteita ja syvällisellä asiantuntemuksella keittiöihin liittyvistä asioista.

Ammattikeittiöiden tarjoaman ruuan täytyy olla aina puhdasta terveysriskien välttämiseksi. Siksi on tärkeää käyttää oikeita laitteita ja olla täysin perillä menettelyistä, työnkulun suunnittelusta ja keittiön tilankäytöstä.

Sama koskee turvallisuutta, jossa yksittäisten keittiölaitteiden valinta on vieläkin tärkeämpää. Olennainen tekijä on kuitenkin keittiölaitteiden sijoittelu, tilojen järjestely ja menettelyjen toteuttaminen.

Kuinka suunnitellaan turvallisempia keittiöitä?

Turvallisuushaasteet

Turvallisuutta tehostavassa ammattikeittiön työnkulun suunnittelussa tulisi luoda loukkaantumisia estävä ympäristö. Siihen tarvitaan huolellinen riskiarviointi kaikkien mahdollisten materiaalien ja henkilöstön liikkumisessa mahdollisesti esiintyvien riskien tunnistamiseksi. Riskejä pitää sitten hallita hankkimalla kaikkein sopivimmat keittiölaitteet ja varusteet sekä järjestelemällä ne oikein, tai sitten muokataan keittiön nykyistä työnkulkua.

Oikeiden laitteiden valinta

Monet loukkaantumiset keittiössä johtuvat yksinkertaisten keittiövarusteiden käytöstä, esimerkiksi ruuan esivalmistuksessa henkilöstö koskee veitsiin ja muihin teräviin keittiövälineisiin, lasiin, käsikäyttöisiin sähkölaitteisiin ja kuumiin nesteisiin.

Ruuanvalmistuksessa käytettävät keittiölaitteet ja varusteet tulee suunnitella ergonomiseksi ja muotoilla oikeasta materiaalista. Niiden tulee olla modulaarisia, oikeita toimintoja sisältäviä, helppokäyttöisiä, helposti pestäviä ja myrkyttömiä.

Ruuanvalmistuksen tuotevalikoimamme on täysin ergonominen, ei sisällä BPA:ta ja on suunniteltu täysin turvalliseksi ja helpoksi puhdistaa.

Työntekijöiden tehtävät on suunniteltava selkeästi

Kuinka voidaan varmistaa keittiön pohjapiirustuksen olevan turvalliseksi suunniteltu? Hyvin suunniteltu ammattikeittiön työnkulku jättää tarpeeksi tilaa jokaiselle prosessille, myös ahtaimmissakin paikoissa. Vieläkin tärkeämpää on huomioida tehtävä-laite-tila-yhdistelmä: vuorovaikutusten tulee olla mahdollisimman sujuvia, koska työntekijöiden epäluonnolliset liikkeet lisäävät onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä täydellä teholla toimivan ammattikeittiön vilkkaassa ja hektisessä ympäristössä.

SkyLine Cook and Chill -keittiölaitteiden ergonominen muotoilu on erinomainen esimerkki tehtävä-laite-tila-yhdistelmästä: uuni, tehojäähdytyslaite ja käyttäjä toimivat luonnollisessa vuorovaikutuksessa pienessä tilassa ja hyödyntäen ihmiselle luonnollisia liikkeitä.

Kuinka suunnitellaan terveellisempiä keittiöitä?

Jätä tarpeeksi tilaa huolelliseen puhdistukseen

Jos puhdistaminen voidaan tehdä ilman haittaavia esteitä, pesu ja puhdistus nopeutuvat ja tarkkuus paranee. Se alentaa kustannuksia keittiössä, ja mikä vielä tärkeämpää, se parantaa keittiössä työskentelyn terveellisyyttä. Saumattomasti keskenään toimivien ja helposti puhdistettavien keittiölaitteiden valinta on yhtä tärkeää: jos laitteet hankitaan eri toimittajilta, voi joskus olla hankalaa sovittaa ne toimimaan yhdessä samassa keittiössä. Kykenemme toimittamaan täydellisen valikoiman keittiölaitteita ammattikeittiöiden tarpeisiin, jolloin keittiön pohjapiirustus voidaan suunnitella virheettömäksi.

Vaaralliset alueet on pidettävä erillään

Pääosa ristikontaminaatiosta tapahtuu vältettävissä olevan elintarvikkeen ja kontaminaation lähteen välillä, eli henkilökunta ei pese käsiään raakojen elintarvikkeiden käsittelyn jälkeen tai raakaa ja kypsennettyä ruokaa ei pidetä erillään. Henkilöstön ja materiaalin kulku tulee suunnitella näiden mahdollisuuksien vähentämistä ajatellen. Se tarkoittaa esimerkiksi tarjoilu- ja säilytysalueiden pitämistä kokonaan erillään muusta osasta keittiötä ja kemikaalien ja puhdistustuotteiden säilyttämistä erillään ruuanvalmistusalueilta (eikä koskaan niiden alueiden yläpuolisissa kaapeissa).

Elintarviketurvallisuuden kannalta olennaiset keittiölaitteet pidetään virtojen keskipisteessä

Tehojäähdytyslaitteet ovat keskeisiä laitteita ruuan säilyvyyden kannalta. Ne tulee sijoittaa siten, että liikkeen sujuvuus ja lyhyet siirtymät toteutuvat. Uunit tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle tehojäähdytyslaitteita, jolloin käyttäjän suorittama liikematka lyhenee. Näin ruoka ei jää jäähdytyslaitteen ulkopuolelle alttiiksi bakteereille ja muille kontaminaation lähteille. Jäähdytyslaitteen tulee jäähdyttää/pakastaa ruoka tehokkaasti varmistaen ruoan turvallisuuden ja myös toimia saumattomassa vuorovaikutuksessa uunin kanssa, varmistaen prosessin nopeuden ja hygieenisyyden.

Laiteratkaisut

SkyLine-tehojäähdytyslaitteemme on suunniteltu vähentämään elintarvikehävikkiä ja parantamaan elintarviketurvallisuutta luokkansa parhaalla jäähdytysajalla sekä toimimaan täydellisessä vuorovaikutuksessa SkyLine-uunien kanssa ergonomian ja laiteiden välisen tiedonkulun kannalta.

Terveys ja turvallisuus on tätä nykyä vakiintunut erääksi ammattikeittiön suorituskyvyn mittariksi, ollen lähes yhtä tärkeä kuin ruuan maku ja laatu sekä taloudellisuus.

Tutustu Cook & Chill ratkaisuihimme
Ammattikeittiön työnkulku työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi 2019-06-03T09:00:18+00:00 Electrolux Professional