Omezení EU a Spojeného království týkající se specifického dopadu plastů na jedno použití na maloobchodníky, řetězce a restaurace rychlého občerstvení (QSR)

Evropská unie (EU) uzákonila nové předpisy k řešení problému jednorázových plastů, jejichž cílem je minimalizovat plastový odpad a podporovat udržitelnost. Tato pravidla mají důsledky pro maloobchodníky, řetězce a restaurace rychlého občerstvení, které působí v zemích EU. Pojďme si prostudovat podrobnosti nových předpisů EU o plastech na jedno použití, zvážit směrnici o plastech ve Spojeném království a posoudit, jak mohou tyto předpisy ovlivnit řetězce a restaurace rychlého občerstvení. Kromě toho si projdeme některá řešení šitá na míru řetězcům a restauracím rychlého občerstvení, které se snaží snížit míru své závislosti na jednorázových plastech.

Co říkají nová nařízení EU o plastech na jedno použití

Nedávno zavedená nařízení EU o plastech na jedno použití mají za cíl řešit dopady na životní prostředí spojené s konkrétními plastovými výrobky. Směrnice zakazuje prodej nebo distribuci různých předmětů, včetně plastových příborů, tácků, slámek, míchadel, balónkových tyčinek a vatových tyčinek v rámci EU. Směrnice dále stanovuje cíle pro snížení spotřeby dalších plastů na jedno použití, jako jsou nápojové kelímky a nádobky na potraviny. Tato legislativa podporuje přijetí udržitelnějších alternativ, recyklaci a zdůrazňuje význam rozšířené odpovědnosti výrobce.   Vidíme, že evropské země zaujímají k přijetí této politiky odlišné postoje, ale evidentně s týmiž střednědobými/dlouhodobými cíli.

Jaké jsou předpisy týkající se plastů ve Spojeném království?

Ve Spojeném království je směrnice o plastech v souladu s předpisy EU týkajícími se plastů na jedno použití. Po svém odchodu z EU přijalo Spojené království podobná opatření k omezení a snížení spotřeby jednorázových plastů. Tato směrnice je součástí závazku Spojeného království řešit problém plastového odpadu a přejít k udržitelnější ekonomice. V současné době se zákaz ve Spojeném království vztahuje konkrétně na polystyrenové kelímky a víčka. Je však pravděpodobné, že firmy, zejména ty s větším zastoupením v Evropě, svůj provoz upraví v naději, že se Spojené království této širší legislativě v pozdější fázi přizpůsobí.

Jak by tato nová pravidla mohla ovlivnit řetězce a restaurace rychlého občerstvení?

Nedávno zavedená nařízení EU o jednorázových plastech by mohla mít zásadní dopad na řetězce a restaurace rychlého občerstvení působící v této oblasti. Mnohá z těchto zařízení jsou na jednorázových plastech v podobě obalového materiálu, příborů a slámek silně závislá. Kvůli zákazu těchto předmětů budou muset podniky hledat alternativy, které jsou udržitelnější a v souladu s předpisy. Toto by mohlo vyžadovat přepracování obalů, získávání ekologických materiálů a investice do nového vybavení nebo infrastruktury.

Tyto předpisy navíc představují příležitost pro řetězce a restaurace rychlého občerstvení zlepšit své iniciativy v oblasti udržitelnosti a oslovit spotřebitele, kteří dbají na životní prostředí. Aktivním přijetím a prosazováním udržitelných postupů se tyto podniky mohou stát lídry v oboru a přilákat zákazníky, kteří upřednostňují ekologicky šetrná řešení.

Některá řešení na míru šitá řetězcům a restauracím rychlého občerstvení pro minimalizaci používání plastů

Aby řetězce a restaurace rychlého občerstvení snížily závislost na jednorázových plastech a dodržovaly nové předpisy, mohou zvážit několik řešení:

  • Udržitelné obaly: Přechod na biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné obalové materiály pocházející z obnovitelných zdrojů může významně snížit dopad na životní prostředí.
  • Možnosti opětovného použití: Zavedení opakovatelně použitelných alternativ, jako jsou znovu plnitelné kelímky nebo nádoby, vede zákazníky ke snížení závislosti na plastech na jedno použití. K využívání opakovatelně použitelných alternativ může dále motivovat nabízení stimulů, jako jsou slevy nebo věrnostní odměny.
  • Spolupráce s dodavateli: Partnerství s dodavateli za účelem identifikace udržitelnějších obalových řešení může hrát významnou roli. Povzbuzování dodavatelů k tomu, aby používali minimální nebo recyklovatelné obaly, a společné hledání alternativ může vést k pozitivním změnám v celém dodavatelském řetězci.
  •  Inovace v podnikání: Zaručení, že je vaše firma vybavena pro zefektivnění provozu, je zásadní. Toho lze dosáhnout pořízením spotřebičů, které usnadňují mytí a schnutí opakovatelně použitelných kelímků.
    Electrolux Professional HeroDry od Electrolux Professional, kombinace podpultové myčky nádobí a myčky s digestoří se speciálním systémem sušení, umožňuje personálu minimalizovat dobu manipulace. Toto kompaktní řešení pomáhá zkrátit čas strávený mytím a zajišťuje čisté a suché předměty pro dalšího zákazníka. HeroDry umožňuje sušení až 750 opakovatelně použitelných kelímků za hodinu při teplotě 50 °C, čímž odpadá potřeba dodatečného sušení.

Zavedením těchto řešení mohou řetězce a restaurace rychlého občerstvení nejen vyhovět novým předpisům EU a Spojeného království, ale též demonstrovat svůj závazek vůči odpovědnosti za životní prostředí. Přijetí udržitelnosti může přilákat ekologicky uvědomělé spotřebitele, posílit loajalitu vůči značce a přispět k udržitelnější budoucnosti.

Omezení EU a Spojeného království týkající se specifického dopadu plastů na jedno použití na maloobchodníky, řetězce a restaurace rychlého občerstvení (QSR) 2024-05-20T10:43:57+00:00 Electrolux Professional