Nov asortiman uređaja koji mogu pružiti najbolju kvalitetu i higijenu te istovremeno biti u rangu svake profesionalne kuhinje.

Uređaji za vakuumsko pakiranje i zatvaranje

Vakuumsko pakiranje je metoda pakiranja kojom se prije zatvaranja iz paketa izvuče sav zrak. Uklanja se kisik za produženje trajanja hrane.

Samostojeći i stolni uređaji za vakuumsko pakiranje od 10 do 60 m3/h (100 do 800 obroka dnevno). Svi su modeli u skladu s HACCP propisima.

  • Digitalna kontrolna ploča koju je lako programirati jamči optimalan vakuumski pritisak i vrijeme potrebno za zatvaranje.
  • Modeli prethodno namješteni za priključak na inertni plin za pakiranje pokvarljive hrane.
  • Najviše razina higijene i lakoća čišćenja zahvaljujući spremniku s pritiskom sa zaobljenim rubovima.
  • Lampica upozorenja signalizira bilo kakav kvar u procesu vakuumskog pakiranja i zaustavlja rad prije nego se proizvodi toplinski zatvore te na taj način omogućava njihovu ponovnu upotrebu.

Pronađite idealan paket za svoje poslovanje!

Otkrijte što naši uređaji za vakuumsko pakiranje mogu učiniti za vaše poslovanje!

Uređaji za vakuumsko pakiranje i zatvaranje 2017-05-03T07:08:23+00:00 Electrolux Professional

11 Products