HACCP w działalności pralniczej – dlaczego tak ważny jest wybór odpowiedniej przemysłowej pralnico-wirówki

HACCP to system zarządzania bezpieczeństwem, stworzony dla przemysłu spożywczego. HACCP ma również znaczeniew działalności pralniczej, ponieważ zanieczyszczona bielizna lub odzież może stwarzać zagrożenie w wielu sytuacjach, zarówno związanych jak i niezwiązanych z przetwórstwem żywności. Wdrażanie procedur HACCP dla prani jest niezwykle ważne w przemyśle spożywczym: czysta odzież robocza jest kluczowa dla utrzymania pod kontrolą wielu krytycznych punktów. W przypadku gdy operacje pralnicze nie mogą zapewnić czystej, niezanieczyszczonej odzieży i bielizny, mogą wręcz stanowić zagrożenie. Operacje pralnicze odgrywają jeszcze ważniejszą rolę w branży hotelarsko-gastronomicznej i medycznej, ponieważ sprzęt osobisty i odzież robocza same w sobie są krytycznymi punktami kontroli.

Wdrożenie HACCP w pralni jest kwestią działań i procesów, ponieważ kontrola krytycznych punktów zagrożenia obejmuje wszystkie działania, sposób ich prowadzenia oraz wykorzystywane urządzenia. Wybór właściwej pralnico-wirówki jest równie ważny, ponieważ procedury zarządzania mogą się zmieniać, a w przypadku gdy urządzenie nie spełnia standardów, właściciel pralni narażony będzie na konieczną, kosztowną wymianę sprzętu. Dlatego też, bardzo istotny jest wybór odpowiednich maszyn pralniczych.

Przemysłowe urządzenia pralnicze w obrębie systemu HACCP:

Krytyczne punkty kontrolne odnoszące się do urządzeń pralniczych:

  • Programy prania: w jaki sposób są zaprojektowane, czy pozwalają osiągnąć wystarczająco wysoką temperaturę, aby zabić patogeny?
  • Zastosowane środki chemiczne: czy środki chemiczne stosowane w cyklu prania są w stanie zabić patogeny?
  • Odwirowanie wody: na końcu cyklu prania, załadunek znajduje się w ciepłej wodzie. Wilgoć i ciepło sprzyja namnażaniu się bakterii i patogenów, dlatego ważne jest, aby zminimalizować czas ekspozycji na te warunki.
  • Temperatura suszenia: wysokie temperatury mogą zapewnić kontrolę nad namnażaniem się bakterii poprzez wykorzystanie ciepła do zniszczenia patogenów; jednak wysokie temperatury mogą również zniszczyć ubrania i pościel. Najlepszym rozwiązaniemjest przemysłowa suszarka, która szybko osiąga wysoką temperaturę, co maksymalnie skraca czas cyklu suszenia. Takie rozwiązanie jest najlepszą opcją efektywnego suszenia załadunku i neutralizacji patogenów.
  • Szybkie i bezpieczne obchodzenie się z bielizną zapobiega ewentualnemu ryzyku zanieczyszczenia; ergonomiczna konstrukcja może ułatwić te czynności.
  • Konserwacja: są dwie strony tego zagadnienia
    • Jeśli urządzenia mogą samodzielnie monitorować i zgłaszać usterki, można uniknąć nieświadomego wykorzystywania urządzenia, które nie działa prawidłowo i może stwarzać warunki sprzyjające powstawaniu zakażeń, np. poprzez mieszanie się czystej i brudnej wody w bębnie.
    • Szybki, profesjonalny serwis i konserwacja, najczęściej wykonywane przez dostawcę urządzeń, pozwala zniwelować powstawanie usterek i związane z nimi zagrożenia.

Ponadto, dobry producent stosuje wyłącznie materiały wysokiej jakości, tak aby pościel i ubrania nie miały możliwości kontaktu z uszkodzonymi podzespołami lub z zewnętrznymi częściami urządzeń.

 

Rozwiązania pralnicze z certyfikatem HACCP:

Podobnie jak rozwiązania pralnicze znane z Linii 5000, urządzenia Electrolux Professional Linii 6000 spełniają najsurowsze wymogi HACCP: przemysłowe pralnice i suszarki z tej linii (a także pralnico-wirówki barierowe oraz magle) są pierwszymi, i obecnie jedynymi rozwiązaniami dla pralni certyfikowanymi przez HACCP International.

HACCP w działalności pralniczej – dlaczego tak ważny jest wybór odpowiedniej przemysłowej pralnico-wirówki 2020-02-04T17:23:52+00:00 Electrolux Professional