Vi gratulerer Bykle med nytt vaskeri!

Bykle vaskeri er åpnet med et komplett barrierevaskeri fra Electrolux Professional

Bykle vaskeri er snart i drift og vi har kopiert fra kommunen sine nettsider om saken:

“Den Bykle kommune-initierte satsinga er eit samarbeid mellom kommunen, Setpro og NAV. Formålet med prosjektet er å redusere sosial ulikskap og utanforskap. Bykle vaskeri skal i første omgang ta seg av vasken for Bykle sjukeheim, men etter kvart går det tilbod om vasking ut både til lokalt næringsliv og folk flest.”

Maskinpark fra Electrolux Professional. Klikk på linkene for å laste ned vår produktoversiktsbrosjyre og lese mer om våre produkter.

1 x WB6-20 barrieremaskin

1 x WB6-27 barrieremaskin

2 x TD6-37 tørketromler

1 x IV648332FFS strykerulle

Takk for tilliten. Vi skal gjøre vårt beste for at dere blir fornøyde!

Dette prosjektet er det distriktssjef Stine Edvardsen som har levert. Er dette interessant for din kommune/Vekst-bedrift? Ta kontakt med oss via skjemaet, så vil din lokale distriktssjef ta kontakt med deg.

web_SEM

Kontakt oss for mer informasjon!

Vi gratulerer Bykle med nytt vaskeri! 2024-01-24T13:57:13+00:00 Electrolux Professional