Oppsummering av 2022

Kjære kunde/samarbeidspartner

Tar man et tilbakeblikk på året som vi nå snart legger bak oss, så har det vært nok et år med mange uforutsette utfordringer. Det har utviklet seg usikkerhet i markedet som vil gi en potensielt lavere vekst enn hva vi først antok for 2023. Det er svært høye energipriser som vi aldri har sett tidligere, renteoppgang som trolig vil fortsette å stige, rekordhøye drivstoffpriser, høy prisvekst samt mange byggeprosjekter utsatt på ubestemt tid.

 

Country Manager  og salgssjef BA Laundry, Jinsoo Kang

Utfordrende leveringssituasjon

Ingen kunne forutse at vi skulle møte på slike utfordringer, og skal man ta frem et eksempel som fikk konsekvenser for ettervirkninger av pandemien, er de store leveringsutfordringene vi har hatt i hele år. Enkelte av våre produkter har normalt hatt en leveringstid mellom 3-5 uker, mens det i det siste året ble forsinkelsene på hele 6-7 måneder. Det har selvsagt vært vanskelig å forholde seg til for alle involverte og vi takker ydmykt for at dere har vist forståelse i denne situasjonen.

Men tross et vanskelig år, så leverer vi et bunnsolid resultat som vi er meget stolte av. Vi har vært opptatt av å ha fornøyde kunder som første prioritet, vi har skapt gode relasjoner over tid og takket være en felles innsats og samarbeid har vi sammen kommet i mål og levert tidenes beste resultat. Vi er heldige som også har svært dedikerte medarbeidere som står på for å sørge for at hjulene går rundt, helt uavhengig av hvilke oppgaver som skal løses. Vi tar med oss mye lærdom fra hva vi har erfart i år, men også erfaring vi fikk under pandemien som var. Som et resultat av dette så er jeg overbevist om at vi har blitt sterkere rustet for å løse nye utfordringer som kommer.

Miljø og bærekraft

Der hvor det er utfordringer, vil også nye muligheter dukke opp. Det er ekstremt viktig for oss som en maskinleverandør at vi tar miljø og bærekraft på alvor. Her vil det bli større fokus på å synliggjøre hva vi gjør i dag for miljøarbeid og hva vi skal gjøre fremover, men samtidig må vi tenke nytt og være villig til en endring. Vi må stille strenge krav til oss selv for at miljø og bærekraft er høyt prioritert i måten vi jobber på og hvordan vi utvikler våre produkter.

Tiden er moden for å legge større vekt på tilby vedlikeholds- og serviceavtaler for at produktene vi selger skal vare lenger, samt at vi må ha et ekstra fokus på å tilby våre energibesparende produkter med varmepumpeteknologi. I Sverige selges det f.eks. over 60% tørketromler med den teknologien, mens vi i Norge kun selger under 5%. Her kan vi bare bli bedre! Vi har ambisiøse mål og sammen så er jeg overbevist om at tiden er inne for å øke denne andelen betraktelig i Norge. Jeg tror samtidig at å tilby gode finansieringsmodeller blir viktigere enn noen gang. En løsning der alt er inkludert (Functional Sales) og for at en sluttkunde, enten offentlig eller privat sektor,  skal kunne få en forutsigbarhet i sine kostnader i en usikker tid.

Digital reise

Ett av våre mange satsningsområder har også vært å utvikle oss i en mer digital retning og implementert et CRM-system internt samt at vi har lansert en ny spennende partnerplatform som er åpent ”24/7”. Vi er overbevist om at vi også må satse på digitalisering for å lykkes videre. Dette er et viktig strategisk satsningsområdet for å drive vår forretningsmodell fremover. Vi gleder oss stort til å utvikle den digitale reisen sammen.

Noen ord på tampen av året fra salgssjef BA Food, Knut R. Johannessen

For Food-avdelingen, som også har hatt ett meget godt år, er viktigheten av å eie vårt brand Electrolux Professional fortsatt høyt på vår agenda. Merkevarenavnet har en stor verdi i vårt arbeide.

Vi samhandler godt med vårt partnernettverk Storkjøkkensenteret AS og deres forhandlere og det har i løpet av 2022 gitt oss en vekst til ”the best year ever”.

Våre utfordringer med leveranser og annet er godt beskrevet i Jinsoo/Laundry sitt innlegg.

Jeg vil ellers berømme hver enkelt i vårt nettverk sin innsats gjennom året, dere har alle stått på mer enn det kan forventes, så tusen takk for det!

Våre satsningsområder gjennom dette året vil fortsette gjennom 2023. Kontinuerlig oppfølging på alle hold dekker det meste.

UMAMI 2023 vil være den store møteplassen for vår bransje, og vi vil på nytt kunne synes godt med spennende innhold og motiverte medarbeidere på plass – velkommen!

Så vil jeg også gi ros til mine lederkollegaer i Norge, takk for et godt år, og en fortsatt fin reise fremover mot samlede nye mål i 2023

Vi takker begge for et godt samarbeid så langt, og vi setter enormt pris på å ha deg/dere som kunde/partner. Ha en fredelig jul med familie og venner og et riktig Godt Nytt År!

Oppsummering av 2022 2022-12-21T12:39:55+00:00 Electrolux Professional

Subscribe to our Newsletter