Helse, smittevern og hygiene er viktig om dagen. Vi tar vare på de som tar vare på oss!

Leveranser til ambulansetjenester over hele landet.

I løpet av årets første måneder, og spesielt de siste ukene har vi levert profesjonelle vaskerimaskiner til mange av landets ambulansestasjoner.

Salgssjef Laundry, Jinsoo Kang, sier at det har blitt ekstra fokus på dette med hygienisk vask av arbeidstøy etter Covid-19 pandemien. Med en bevisstgjøring fra våre helsemyndigheter og nye forskrifter gjør at man må tenke annerledes enn tidligere når det gjelder korrekt vask av blant annet tekstiler og arbeidstøy.

Takket være våre salgs- og servicepartnere har vi levert til nesten 100 stasjoner siste del av fjoråret og hittil i år.

«Jeg tror at en avgjørende faktor for at vi har fått til disse avtalene er god kontakt med våre såpeleverandører og vårt landsdekkende salgs- og servicenettverk,» sier Jinsoo.

Mange av leveransene består av maskiner som er klare til å settes på plass etter en eksisterende maskin. 1-fas, 230V og avløpspumpe. Lik en husholdningsmaskin, men med en helt annen robust og profesjonell konstruksjon og som vasker i henhold til retningslinjene.

Les mer om frontmatede vaskemaskiner her.

Kontakt Jinsoo Kang på mail eller mobil for mer informasjon eller spørsmål.

Nyhet ambulansetjenesten! 2020-04-22T09:09:52+00:00 Electrolux Professional