Kommersiell kjøkkenplanlegging!

Helse-, sikkerhetsspørsmål og arbeidsflyt ved design av kjøkken

Kommersiell kjøkkenplanlegging involverer design av korrekt arbeidsflyt for å støtte operasjoner i et profesjonelt kjøkken.

Nå når designet av kommersielle kjøkkenprodukter fokuserer mer og mer på helse og sikkerhet er det tid for å se på planlegging av kommersielle kjøkken som enda en måte for å oppnå adekvat sikkerhet for arbeidere og beskytte kunders helse.

Forholdet mellom kjøkkenets størrelse og kjøkkenets utstyr

Kommersiell kjøkkenplanlegging involverer romdesign. Du vil bestemme planløsningen for kjøkkenrommene, hvordan du vil organisere produkter, sette opp rom og implementere prosedyrer. De fleste brukere tenker kun på smak og kvalitet på maten og på økonomi, men ved design av arbeidsflyten i et kommersielt kjøkken må du ha grundig kjennskap til kjøkkenprodukter og prosessene som involverer mennesker og materialer.

For å ivareta sikkerheten bør du:

  • Sette av nok rom til hver eneste prosess, spesielt under tilberedning av mat, hvor personell kommer i kontakt med kniver og andre skarpe kjøkkenredskaper, glass, manuelt betjente elektriske apparater og varme væsker.
  • Tenk på kombinasjonen ‘handlinger-produkter-rom’: samhandling må være så enkel som mulig ettersom enhver «unaturlig» bevegelse av arbeidere øker risikoen for ulykker og skader.

For å ivareta helse bør du:

  • Sette av nok rom for grundig rengjøring.
  • Hold farlige områder atskilt: det meste av kryss-forurensning skjer gjennom kontakt som kunne vært unngått mellom næringsmidler og kilder til smitten.
  • Ha produkter for matvaresikkerhet i senter for flyten: hurtigkjøler og frysere er sentrale for konservering. Plassering av disse bør være enkle for flyten og gi bevegelsesfordeler.

 

Konfigurasjon og reduksjon av gående trafikk:

En ytelsesorientert tilnærming til kommersiell kjøkkenplanlegging betyr å tydelig planlegge alle handlinger som arbeidere må utføre og hjelper deg med å redusere unødvendig gående trafikk og anstrengelser. Hva er implikasjonene i et helse- og sikkerhetsperspektiv?

Sikkerhet:

  • Arbeid i stående stilling på jevnlig basis kan forårsake helseproblemer for personalet. Burde du tenke på områder på kjøkkenet eller nærheten hvor personalet kan slappe av og «stresse ned»?
  • Redusere gående trafikk betyr å øke repetiviteten av samhandlinger mellom en enkelt ansatt og spesifikke produkter. Ved å velge de mest hensiktsmessige produktene og utstyr samt organisere disse korrekt, vil arbeidsflyten bli effektiv.

Helse:

  • Begrensning av gående trafikk betyr å ha alle nødvendige råvarer innen rekkevidde uten å påvirke evnen til å utføre grunnleggende oppgaver og unngå overflatesmitte.
  • Konfigureringen av hver arbeidsstasjon bør ta hensyn til handlingene som involveres i tilberedning av mat, men også de som involverer konservering: plassering av kjøle- eller fryseprodukter bør være hensiktsmessige for flyten.

Apparatdesign: del av løsningen

Sammenhengende produkter som er spesifikt designet for å fremme matvaresikkerhet og ergonomi kan spare deg for tid, plass og problemer. Med vår omfattende erfaring i markedet kan vi levere en komplett løsning for restauranter og støtte dine ønsker for design av arbeidsflyt i kjøkkenet med et stort utvalg av produkter og bred kjennskap til kjøkkenrelaterte spørsmål.

Kontaktskjema!

Kommersiell kjøkkenplanlegging! 2019-06-21T07:31:38+00:00 Electrolux Professional