Hva er den faktiske verdien av å benytte originale deler, og hvilke fordeler tilfører de til bedriften din?

Hva er den faktiske verdien av å benytte originale deler, og hvilke fordeler tilfører de til bedriften din? Er det så viktig, egentlig?

Hos Electrolux Professional slår vi oss ikke til ro med noe mindre enn den høyeste kvaliteten for kundene våre, og det er derfor for vi sørger for at alle delene som brukes i utstyret vårt er testet og imøtekommer den levetiden vi ønsker og utvikler for alle våre produkter.
Det kan likevel være enkelte situasjoner der noen deler må skiftes ut som følge av slitasje eller skade.
Under disse omstendighetene, hvordan vet du at din serviceleverandør leverer originale deler eller en kopi? Delene kan se like ut, men bare ekte reservedeler er godkjent for bruk i utstyret vårt.
Her forklarer vi noen av fordelene ved å etterspørre bruken av originale reservedeler, og noen av årsakene til at uoriginale eller ikke godkjente reservedeler ikke bør brukes i stedet.

1) ØKT SIKKERHET

Ikke bare for ansatte, men også for operatører og selve produktet. Ekte OEM (Original Equipment Manufacturer) deler har blitt testet ved spesialiserte laboratorier med sitt spesifikke utstyr, for å kunne garantere trygg funksjon og dermed sikre både den første investeringen og helsen og sikkerheten til staben som arbeider med den.

2) SERTIFISERT PÅLITELIGHET OG YTELSE

Det profesjonelle utstyret ditt er utviklet for å være robust, fungere ved full effektivitet og vare i mange år med betjening under krevende forhold, men uten overforbruk av energi og forsyninger, og uten unødvendige kostnader. Slik pålitelighet kommer fra montering av originale reservedeler, tilbehør og forbruksdeler som garanterer at de fungerer korrekt, som en kostnadseffektiv og høyeffektiv løsning, med en uomtvistelig positiv innvirkning på virksomheten din.

3) UTVIDET LEVETID

Profesjonelt utstyr er hjørnesteinen i alle storkjøkken og pleiesektoren, så det å holde utstyret aktivt og maksimere funksjonstiden er viktig for å ha en fungerende virksomhet. Ekte OEM-deler garanterer at utstyret fungerer akkurat som det skal og over lengre tid, slik at farene for uplanlagt nedetid reduseres og også de påfølgende virkningene dette kan ha på virksomheten din.

4) GARANTERT GARANTIBESKYTTELSE

Bruk av ikke OEM-deler kan føre til bortfall av produsentens garanti for utstyret, slik at apparatet kanskje ikke lenger har dekning for framtidige garantikrav. Dessuten vil du som kunde ikke kunne kreve tilbake kostnadene for delen i henhold til garantien, da disse uoriginale reservedelene ikke vil kunne dekkes av produsenten. Derfor, hvis du ber om at det blir brukt originale reservedeler, tilbehør og forbruksdeler forblir garantien gyldig, og vil gi deg dekning for eventuelle framtidige krav som måtte oppstå.

5) LAVERE TOTALE KOSTNADER

En uoriginal reservedel kan ha en billigere startkostnad. Dette kan gi en kortsiktig inntjening, men det tar ikke hensyn til de totale kostnadene fremover. En uoriginal reservedel kan påvirke utstyrets effektivitet og funksjon, og generere uante kostnader som vil stige over tid. Originale reservedeler er testet og fungerer optimalt, slik at man unngår ytterligere stanser og virksomhetstap, redusert nedetid og økte reparasjonskostnader.

Dessuten kan en ekte OEM-del forbedre inntjeningen på investeringene dine gjennom lengre levetid, økt verdi og mer profitt på virksomheten din.

På den andre siden har originale deler blitt testet for å passe og fungere korrekt på den aktuelle maskinen, slik at man unngår ytterligere stans, og det er stor sannsynlighet for at de varer lenger, reduserer nedetiden og garanterer kontinuitet i virksomheten.
Derfor kan en OEM-delen bedre dine avkastninger på investeringer, slik at du får mer verdi over tid.

KONKLUSJON

Sikkerhet, pålitelighet, lang levetid, garantibeskyttelse og lavere eierskapskostnader fører alle til økt verdi for virksomheten din.

Vær trygg, be om originale deler til utstyret ditt. Hvorfor si seg fornøyd med mindre?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Hva er den faktiske verdien av å benytte originale deler, og hvilke fordeler tilfører de til bedriften din? 2022-03-08T08:54:48+00:00 Electrolux Professional

Subscribe to our Newsletter