side load barrier washer

เครื่องซักสลัดผ้า

เครื่องซักสลัดผ้า Electrolux
คู่คิดที่ถูกสุขอนามัยของคุณ

ประโยชน์จากการซักสลัดผ้าที่จำเป็นต่อคุณ

มีสุขอนามัยที่ดี

Electrolux Hygiene Watchdog (HW) รับประกันถึงการป้องกันการแพร่กระจายของจุลชีพและการติดเชื้อจากภายนอก

ถูกหลักการยศาสตร์สูงสุด

ประตูถังด้านในเปิดอัตโนมัติ มีขนาดใหญ่และเบาที่สุดในตลาด ซึ่งทำให้เครื่องทำงานง่ายและมีความปลอดภัยที่สุด

ต้นทุนดำเนินการต่ำ

การออกแบบถังซัก พร้อมด้วยระบบบอกปริมาณที่มีประสิทธิภาพของ Electrolux ช่วยประหยัดน้ำและน้ำยาซักผ้า

การควบคุมและการตรวจสอบย้อนกลับ

ระบบ Certus Management® Information System (CMIS) ทำให้มีการควบคุมและการตรวจสอบย้อนกลับระดับสูงสุดตลอดกระบวนการซัก

ค้นหาอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใช้สอยของเรา

เครื่องซักสลัดผ้า Hyvolution

การออกแบบตามหลักการยศาสตร์ตรงตามรูปแบบ Pullman คลาสสิก

Electrolux Professional แนะนำระบบการใส่และการนำผ้าออกที่พัฒนามาจากแนวความคิดของลูกค้า เพื่อให้ใช้งานง่าย

เข้าถึงง่าย

ประตู ERGO ขนาดใหญ่ช่วยให้เข้าถึงผ้าง่าย

ปลอดภัยและใช้ง่าย

การเปิดแบบอัตโนมัติและระบบ pneumatic ทำให้มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย

ความจุเพิ่มขึ้น

รูปทรงกะทัดรัดและบางเพิ่มความจุในพื้นที่การซักขนาดเล็ก

เครื่องซักสลัดผ้าความจุ 50 กก. ดีที่สุดในตลาด

เครื่องซักสลัดผ้ารุ่นใหม่

เครื่องซักสลัดผ้าความจุ 20 กก. เครื่องแรก – ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Pullman ออกแบบพิเศษมาเพื่อการซักผ้าในบ้านและช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยได้เต็มที่

รูปแบบตามหลักการยศาสตร์พร้อมด้วยสุขอนามัยเป็นสำคัญ

ค้นหาว่าเครื่องซักสลัดผ้าช่วยเหลือธุรกิจคุณได้อย่างไร

หาอุปกรณ์ที่เหมาะกับคุณ

Barrier Washers 2019-04-23T04:56:37+07:00 Electrolux Professional