Inn-og utmatnings-
system

Et strømlinjeformet oppvaskområde

Bygg din egen kombinasjon fra de mange mulighetene som er tilgjengelig

Forvaskebenker med kum tilgjengelig i mange lengder
Inn-og utmatningsbenk tilgjengelig for opptil 3 kurver
Rullebaner, tilgjengelig i lengde opptil 2,6 meter
Inn-og utmatingssving, tilgjengelig i både 90° og 180°
Innleveringsbenk, både for manuell og automatisk sortering, opptil 8 kurver
Automatisk innleveringsbenk for både kurver og brett. Kan kombineres med hverandre

Ta kontakt med oss

Inn- og utmatningsbenker 2017-03-01T09:09:58+00:00 Electrolux Professional