Hoe een ergonomische keuken u kan helpen extra winst te maken?

De ergonomie van een keuken wordt soms over het hoofd gezien bij het plannen van een nieuwe, professionele keuken of bij de keuze van de apparatuur. Wanneer het gaat over welke apparatuur aangekocht wordt in de commerciële of industriële sector, worden de geavanceerde functies meestal beoordeeld op prijs in plaats van op betere prestaties. Maar is een goede redenering? Moet er ook niet op de ergonomie gefocust worden tijdens het aankoopproces?

“Efficiëntie” en “winstgevendheid” zijn bijna identiek begrippen in professionele keukens, wat betekent dat de winst kan toenemen als de ergonomie van de keukenapparatuur of de workflow in de keuken goed doordacht zijn.

De beste manier om hier over na te denken is door de verschillende manieren waarop ergonomie een impact kan hebben op de winstgevendheid op te lijsten en dit zo gemakkelijker te evalueren.

Ergonomie van voor winst zorgen door:

  • De werkingskosten te verlagen
  • De productiviteit te verhogen
  • De fouten, de risico’s en verspilling te verminderen
  • De storingen in de workflow te verminderen veroorzaakt door ongevallen en ziekte

Vooraleer u een nieuw toestel kiest, is het een goed idee om even naar de cijfers te kijken en te berekenen hoeveel u kunt besparen en/of hoeveel risico’s u kunt verminderen dankzij de ergonomie van de apparatuur. Zo kunt u een vergelijking maken tussen de premium vraagprijs en de verwachte winstgroei. Het is hierbij zeer belangrijk om rekening te houden met de toenemende winst gedurende de hele levensduur van het toestel: u betaalt slechts eenmalig voor het toestel, maar u gebruikt het wel voor lange tijd.

Een ergonomische keuken kan helpen tijd te besparen

Een ergonomische keuken of ergonomisch ontworpen apparatuur kunnen ervoor zorgen dat dezelfde dingen op een heel andere manier gedaan worden, wat het mogelijk maakt om nieuwe routines in de bestaande workflow van de keuken te integreren. Deze apparatuur kan een bepaalde taak eenvoudiger en/of sneller uit te voeren maken. Zo wordt de tijd en/of het kennisniveau nodig om het toestel te bedienen sterk verminderd.

Een ergonomische keuken kan helpen fouten, risico’s en verspilling te verminderen

In een ergonomische, professionele keuken is de apparatuur programmeerbaar of te bedienen vanop afstand, zodat fouten, risico’s en verspilling sterk verminderd worden.

Dit heeft 2 belangrijke gevolgen voor de winstgevendheid:

  • Sensoren, signalen en programma’s stroomlijnen de processen en de gegevensuitwisseling tussen de toestellen
  • De nood aan monitoring wordt geoptimaliseerd

Een ergonomische keuken kan helpen de werkingskosten te verminderen

De ergonomie van een keuken is rechtstreeks gelinkt aan de gebruiksvriendelijke interface van de  apparatuur. Intuïtieve interactie tussen mens en machine zorgen voor een kortere leertijd, zo kunnen meer mensen de apparatuur leren gebruiken. Met in het algemeen minder arbeid (voorbereidingstijd, optimalisatie van personeel, rendement per tijdseenheid).

Een ergonomische keuken kan helpen om de onderbrekingen in de workflow te verminderen

Ergonomie stimuleert de winstgevendheid want het heeft een impact op alle aspecten van de professionele keuken: de manier waarop het keukenpersoneel werkt en beweegt, de interactie met de apparatuur en met elkaar. Dit helpt de kwaliteit van de workflow vooruit, door ongevallen en ziekte te voorkomen en te verminderen.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd in:

Hoe een ergonomische keuken u kan helpen extra winst te maken? 2019-07-02T11:19:49+00:00 Electrolux Professional