banner_share

Utdelning

Electrolux Professionals mål är att utdelningen ska motsvara cirka 30 procent av årets resultat. Beslut om vinstutdelning fattas normalt sett av årsstämman. Electrolux Professionals första årsstämma efter avknoppningen från AB Electrolux kommer att hållas 2021.

Utdelning 2020-02-10T08:03:46+00:00 Electrolux Professional