Uppdatering om tidigare meddelade kostnadsbesparande åtgärder

Som kommunicerats i juli 2020, har Electrolux Professional genomfört en översyn för att identifiera strukturella kostnadsbesparande åtgärder om 100-150 Mkr som kommer att innebära engångskostnader. Åtgärderna har nu identifierats och tillsammans med redan implementerade åtgärder uppskattas de generera årliga kostnadsbesparingar om cirka 130 Mkr samt medför engångskostnader i tredje kvartalet 2020 om 75 Mkr.

Åtgärderna omfattar en minskning med cirka 210 medarbetare globalt, både i produktion och i övrig verksamhet. Sedvanliga fackliga förhandlingar kommer nu att påbörjas.

Besparingen förväntas uppgå till 110 Mkr per år från andra kvartalet 2021, och 130 Mkr per år från andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Uppdatering om tidigare meddelade kostnadsbesparande åtgärder 2020-09-29T11:00:00+00:00 Electrolux Professional