Uppdatering gällande påverkan av coronavirus på Electrolux Professional

Electrolux Professional bedömer för närvarande att det finns en betydande risk att utbrottet av coronavirus kommer att ha en väsentlig finansiell påverkan på bolaget under det första halvåret 2020. Som nämns i prospektet inför börsnoteringen kommer affärsaktiviteten under det andra kvartalet 2020 påverkas i högre utsträckning än det första kvartalet 2020. Utvecklingen kan ha en väsentlig påverkan på Electrolux Professionals tillverkningskapacitet och möjlighet att leverera till kunder. Därutöver förväntas den övergripande utvecklingen relaterad till spridningen av coronaviruset leda till avbrutna eller uppskjutna beställningar och investeringar hos kunder, framförallt hos hotell och restauranger.

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset som påverkar marknader där Electrolux Professional har en betydande närvaro när det gäller produktion och försäljning bedömer bolaget nu att riskerna relaterade till detta har ökat väsentligt. Dessa risker är relaterade till störningar i leverantörskedjan, motåtgärder som vidtas av regeringar och förändrat kundbeteende. Till följd av den föränderliga situationen är det för tillfället inte möjligt att förutse varaktigheten eller omfattningen av hälsokrisen och därför inte den fulla potentiella inverkan.
  

Eftersom Electrolux Professional ända från början har vidtagit omfattande åtgärder för att säkeställa de anställdas hälsa och säkerhet har spridningen av coranaviruset ännu inte orsakat några större störningar vid Electrolux Professionals två tillverkningsenheter i Italien. Situationen utvecklas dock snabbt och bolaget har börjat att få svårigheter med att få komponenter till enheten i Vallenoncello som är bolagets största enhet för produktion av storköksprodukter. Därför vidtar bolaget nu ytterligare åtgärder för att anpassa och reducera produktionstakten vid tillverkningsenheten.
  

För mer information om Electrolux Professional och börsnoteringen på Nasdaq Stockholm, vänligen se prospektet om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm som finns tillgängligt på Electrolux Professionals (www.electroluxprofessional.com/corporate) hemsida. Ett tillägg till prospektet kommer att tas fram och offentliggöras.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33
  

Om Electrolux Professional
Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolx Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda. Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate
  

Electrolux Professional AB (publ)
Org. Nr: 556003-0354
Post- och besöksadress: 
S:t Göransgatan 143,
112 17 Stockholm
Telefon: +46 8 41056450

 

 

Uppdatering gällande påverkan av coronavirus på Electrolux Professional 2020-03-15T17:02:00+00:00 Electrolux Professional