Management team

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Electrolux Professionals styrelse, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter. Electrolux Professionals styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman samt, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, två arbetstagarrepresentanter jämte en suppleant.

Enligt valberedningen har alla ledamöter utsedda av bolagsstämman, utom Daniel Nodhäll ansetts vara oberoende gentemot bolaget och koncernledningen samt större aktieägare, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Uppgifterna angående aktieinnehaven avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav den 13 mars, 2023, om inte annat anges.

Kai Wärn

Född 1959. Svensk. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i  Sandvik AB, Mälarhamnar AB, Exandio Holding AB och Comparsio AB.
Pågående och tidigare befattningar: Tidigare VD och koncernchef på Husqvarna AB, partner på IK Investment Partners Norden AB, VD och koncernchef på Seco Tools AB, olika positioner på ABB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Innehav: 104 000 B-aktier samt 778 816 köpoptioner utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva Electrolux Professional B-aktier.

Katharine Clark

Född 1979. Brittisk. Styrelseledamot sedan 2020.
Utbildning: Kandidatexamen (Hons) i ledningsinformationssystem, Bournemouth University, Storbritannien. Diplom i professionell marknadsföring, Charted Institute of Marketing, Storbritannien.
Övriga styrelseuppdrag: –
Pågående och tidigare befattningar: VP BD, Innovation and Sustainability på Gunnebo. Tidigare VP Commercial Development/CCO, ASSA ABLOY Opening Solutions EMEAI.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.
Innehav: 9 000 B-aktier

Lorna Donatone

Född 1957. Amerikan. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning: MBA, Texas Christian University, USA. Kandidatexamen Tulane University, USA.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Dawn Food Products, Sbarro LLC & National Restaurant Association Educational Foundation, USA.
Pågående och tidigare befattningar: Tidigare flera ledande befattningar inom Sodexo-koncernen.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Innehav: 9 000 B-aktier

Josef Matosevic

Född 1971. Amerikan. Styrelseledamot sedan 2023.
Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik och materialvetenskap, Bayerische Julius-Maximilian’s Universität i Würzburg, Tyskland.
Övriga styrelseuppdrag:
Pågående och tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Helios Technologies. Tidigare VD och Operativ Chef samt interim Koncern-chef och Ekonomichef för Welbilt, Inc., Vice VD för Global Operations på The Manitowoc Company, Inc., Vice VD för Global Operations på Oshkosh Corporation, samt flera positioner i ledningsgruppen för Wynnchurch Capital.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Innehav:

Hans Ola Meyer

Född 1955. Svensk. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.
Utbildning:  Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Azelio AB.
Pågående och tidigare befattningar: Ekonomi- och finansdirektör på Atlas Copco AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Innehav: 9 000 B-aktier

Daniel Nodhäll

Född 1978. Svensk. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga styrelseuppdrag : Styrelseledamot i Husqvarna AB.
Pågående och tidigare befattningar: Chef Noterade bolag på Investor.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Innehav: 20 000 B-aktier.

Martine Snels

Född 1969. Belgisk. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning: Masterexamen i Agronomieteknik från Koninklijke universitet Leuven, campus Geel, Belgien. Studier inom matematik, Antwerpens universitet, Belgien. Avancerad finans, London Business School, England. Ekonomi för icke-ekonomer, Singapore Institute of Management, Singapore. B2B Marknadsföring, Vlerick Business School, Belgien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Resilux. Oberoende Non Executive Director i Vion Food Group. CEO och ägare i L´Advance B.V.
Pågående och tidigare befattningar: Medlem i GEA Groups koncernledning samt flera ledande befattningar inom FrieslandCampina, inklusive Chief Operating Officer och Executive Director för Ingredients.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Innehav: 7 000 B-aktier

Carsten Voigtländer

Född 1963. Tysk. Styrelseledamot sedan 2019.
Utbildning: Examen i maskinteknik, Technical University of Braunschweig, Tyskland. Teknologie doktorsexamen i simulering av process- och systemteknik, Technical University of Braunschweig, Tyskland. Avancerad företagsledning, INSEAD.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Arbonia AG och BBC Group AG. Icke verkställande direktör INNIO Group, OIKOS International och STULZ GmbH. Ledamot av Foundation Board i Friedhelm Loh Stiftung. Ledamot av Supervisory Board i Testo Management SE
Pågående och tidigare befattningar: VD och ägare av Voiglaender Board Advisory. VD för Vaillant Group.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.
Innehav: 10 000 B-aktier

Joachim Nord

Född 1966. Svensk. Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant, utsedd av PTK.
Innehav: 130 B-aktier

Jens Pierard

Född 1968. Svensk. Styrelseledamot sedan 2023. Arbetstagarrepresentant, utsedd av LO.
Innehav:

Per Magnusson

Född 1964. Svensk. Styrelsesuppleant sedan 2023. Arbetstagarrepresentant, utsedd av LO.
Innehav:

Styrelse 2020-01-29T09:02:20+00:00 Electrolux Professional