banner_share

Skuldinformation

Före separationen av Electrolux Professional från AB Electrolux har Electrolux Professional huvudsakligen finansierats av AB Electrolux.

Den 21 februari 2020 ingick Electrolux Professional en flervalutadenominerad revolverande kreditfacilitet om 250 miljoner euro med sina huvudbanker och den 6 mars 2020 ingicks ett bilateralt lån med AB Svensk Exportkredit. Den revolverande kreditfaciliteten har en löptid på fem år (med möjligheter till förlängning) och det bilaterala lånet har en löptid på sju år. Den 31 december 2020 var 40 miljoner euro av den revolverande kreditfaciliteten utnyttjad.

Skuldinformation 2020-01-30T14:47:15+00:00 Electrolux Professional