Skatteinformation

Angående fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Electrolux Professional och Electrolux 2020.

Den 23 mars 2020 distribuerades alla Electrolux Professional-aktier till Electrolux aktieägare, och den första dagen för handel med Electrolux Professional var den 23 mars 2020.

För allmänna råd om fördelning av anskaffningsavgift  mellan Electrolux Professional och Electrolux-aktier, se Skatteverkets information.

Information om dessa allmänna råd finns också på Electrolux Groups webbplats www.electroluxgroup.com/sv/skatteinformation.

Skatteinformation 2021-03-02T17:48:30+00:00 Electrolux Professional