banner bording

Revisorer

Vid årsstämman 2020 valdes Deloitte AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2021. Auktoriserade revisorn Jan Berntsson är huvudansvarig för revisionen av Electrolux Professional.

Jan Berntsson
Deloitte AB

Född 1964. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.
Andra uppdrag: Boliden AB, Kinnevik AB, AB Electrolux.
Aktieinnehav i Electrolux Professional AB: –

Arvode

Revisionsarvode 2019:

4 Mkr

Revisorer 2020-02-10T17:00:14+00:00 Electrolux Professional