banner bording

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgifter är att övervaka processerna kring Electrolux Professionals finansiella rapportering och interna kontroll för att säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer. Revisionsutskottet består av följande tre styrelseledamöter:

Hans Ola Meyer (ordförande)
Lorna Donatone
Daniel Nodhäll

De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid varje ordinarie möte.

Revisionsutskott 2020-01-29T14:29:31+00:00 Electrolux Professional