Skuldnyckeltal

Nettoskuld / EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA under 2,5 x. Högre nivåer kan tillfälligt accepteras vid händelse av förvärv, under förutsättning att det finns en tydlig plan för minskad nettoskuldsättning.

Utfall 30 juni 2023
Nettoskuld/EBITDA-kvoten var 1,3 ggr i slutet av Juni 2023, vilket betyder att vi är bättre än, eller i linje med, vårt mål. Totalt uppgick nettoskulden till 2 086 Mkr den 30 juni 2023 jämfört med 2 050 Mkr per den 31 december 2021.

Skuldnyckeltal 2022-07-20T09:23:04+00:00 Electrolux Professional