bord-of-directors

Koncernledning

Koncernledningen i Electrolux Professional består för närvarande av VD samt nio andra medlemmar presenterade nedan. Den utökade ledningsgruppen består också av chefsjurist, CIO, Vice President Global Marketing, Vice President Customer Care samt Chief Technology Officer, separat presenterade nedan.

Uppgifterna angående aktieinnehav nedan, anger eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Alberto Zanata

Koncernchef och VD sedan 2009.
Född 1960. Masterexamen i elektroteknik med företagsledning, Padua University, Italien.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: Chef för Professional Products samt Executive Vice President inom Electrolux-koncernen.
Innehav: 114 803 B-aktier.

Fabio Zarpellon

CFO sedan 2009.
Född 1967. Examen inom företagsledning, Ca’Foscari University of Venice, Italien.
Övriga uppdrag: VD, La Vela srl.
Tidigare befattningar: CFO för Professionella Produkter inom Electrolux-koncernen.
Innehav: 5 944 B-aktier

Pia Hovland

CHRO sedan 1 oktober 2020.
Född 1965. Examen i datavetenskap.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: Flera seniora HR-positioner i Britannia Airways, Effnet Group och Electrolux. Senast SVP HR, Communications & Continuous Improvement, Affärsområde Area Europe i Electrolux-koncernen.
Innehav: 1 882 B-aktier.

Jacob Broberg

SVP Investor Relations and Corporate Communication since 2019.
Född 1964. Fil. kand. i statsvetenskap och ekonomi, Lunds universitet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer AB.
Tidigare befattningar: SVP Corporate Communications & Investor Relations i Cloetta AB.
Innehav: 10 000 B-aktier.

Torsten Urban

SVP Product and Marketing sedan 2019.
Född 1970. Examen inom företagsledning med inriktning mot marknadsföring, VWA Munich, Tyskland.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen, inklusive SVP Product and Marketing och SVP Business Unit Food Service.
Innehav: 5 214 B-aktier.

Paolo Schira

SVP Global Business Development sedan 2019.
Född 1975. Masterexamen i ingenjörsvetenskap, University of Trieste, Italien.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen, inklusive SVP Business Development och Vice President Business Unit Laundry.
Innehav: 7 331 B-aktier.

Philippe Zavattiero

SVP & GM Europe sedan 2013.
Född 1961: Masterexamen i ingenjörsvetenskap, National Institute Polytechnique of Grenoble, Frankrike.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Institut Paul Bocuse, France.
Tidigare befattningar: SVP, Commercial Organization Europe inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen. Styrelseledamot i Institut Paul Bocuse, Frankrike.
Innehav: 8 084 B-aktier.

Douglas Walker

SVP & GM APAC & MEA sedan 2014.
Född 1960. Polymerteknologi, ingenjör inom plast- och polymerteknologi, University of North London, England.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen, inklusive SVP Commercial APAC och Head of Region UK.
Innehav: 4 385 B-aktier.

John Evans

VP & GM Americas sedan 2011.
Född 1967. Fil. kand. i masskommunikation och marknadsföring, Kings College, Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: Chef Americas inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen.
Innehav: 4 240 B-aktier.

Carlo Mario Caroni

COO (Operations & R&D) sedan 2014 (Operations) respektive 2019 (R&D).
Född 1968. Masterexamen inom maskinteknik med inriktning mot ekonomi och företagsledning, Politecnico di Torino, Italien.
Övriga uppdrag:
Tidigare befattningar: SVP Global Operations inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen.
Innehav: 10 972 B-aktier.

Utökad koncernledning

Paolo Marceca

Chief Technology Officer

Guilhem Senegas

Chief Information Officer

Esther Staskiewicz

Vice President Global Marketing

Magnus Sävenäs

Vice President Customer Care

Carolina Tendorf

Chefsjurist

Koncernledning 2020-01-29T12:20:20+00:00 Electrolux Professional