corporate investor

Investeringscase – skäl att investera i Electrolux Professional Group

Flera betydande styrkor och konkurrensfördelar bidrar till vår utveckling och vårt resultat, och ger oss en stark grund att stå på när vi genomför vår strategi. Dessa styrkor och konkurrensfördelar är bland annat följande:

  • Stark ställning på strukturellt växande underliggande slutmarknader (före och efter coronaviruspandemin).
  • Väl positionerat för att möta kundernas behov.
  • Differentierad marknadsposition som leverantör av heltäckande lösningar.
  • Innovationsfokuserat med attraktiv pipeline av produktlanseringar.
  • Global tillverkningsbas och lokala säljorganisationer som stödjer kunderna.
  • Ytterligare tillväxt möjlig genom ökning i restaurangkedjor.
Investeringscase 2020-01-30T14:35:04+00:00 Electrolux Professional