corporate investor

Investeringscase

Electrolux Professional bedömer att det finns flera avgörande styrkor och konkurrensfördelar som har bidragit till vår utveckling och resultat och som utgör en stark grund för att vi ska kunna genomföra vår strategi som ett fristående bolag. Dessa styrkor och konkurrensfördelar omfattar bland annat följande:

  • Motståndskraftiga och strukturellt växande underliggande slutmarknader
  • Väl positionerat för att möta kundernas behov, med stöd av en uppkopplad digital plattform
  • Särställning på marknaden som helhetsleverantör
  • Innovationsfokus med attraktiv pipeline av produktlanseringar
  • Hållbarhetsledare i vår bransch genom innovation inom hållbarhet och energieffektivitet
  • Global tillverkningsbas och lokal försäljning för att stötta kunder
  • Attraktiv finansiell profil med stabil historik
  • Ytterligare finansiell uppsida genom tillväxt i kedjesegmentet
Investeringscase 2020-01-30T14:35:04+00:00 Electrolux Professional