banner_share

Insynshandel

Transaktioner genomförda personer i ledande ställning samt deras närstående ska enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) rapporteras  till Finansinspektionen, men Finansinspektionen håller ingen förteckning över personernas innehav. Som en service, tillhandahåller Electrolux Professional därför en lista över både personer i ledande ställnings innehav och de transaktioner med Electrolux Professional-aktier som har genomförts av de här personerna. Nedan innehav avser per den 28 februari, 2021, om inga senare förändringar är angivna.

Aktieinnehav* Senaste ändring
Namn Position A-aktier B-aktier +/- Datum
Kai Wärn Styrelseordförande 104 000 samt 778 816 köpoptioner utställda av Investor AB +778 816 14 maj 2020
Lorna Donatone Styrelseledamot
Hans Ola Meyer Styrelseledamot 9 000 +9 000 30 oktober 2020
Daniel Nodhäll Styrelseledamot 20 000 +4 000 4 februari 2021
Martine Snels Styrelseledamot
Carsten Voigtländer Styrelseledamot
Katharine Clark Styrelseledamot
Ulf Karlsson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Joachim Nord Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant 110
Per Magnusson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Alberto Zanata President and Chief Executive Officer 114 803 +75 000 25 mars 2020
Fabio Zarpellon CFO 5 944
Pia Hovland CHRO 1 882 30 oktober 2020
Jacob Broberg SVP Investor Relations and Corporate Communication 10 000 +2 000 2 november 2020
Torsten Urban SVP Product and Marketing 5 214
Paolo Schira SVP Business Development 7 330
Philippe Zavattiero SVP & GM Europe since 2013. 8 084
Douglas Walker SVP  GM APAC & MEA 4 385
John Evans SVP & GM Americas 4 240
Carlo Mario Caroni COO (Operations & R&D) 10 972

* Eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Aktieinnehav* Senaste ändring
Namn Position A-aktier B-aktier +/- Datum
Kai Wärn Styrelseordförande 104 000 +100 000 23 mars 2020
Lorna Donatone Styrelseledamot
Hans Ola Meyer Styrelseledamot
Daniel Nodhäll Styrelseledamot 6 000 +2 000 23 mars 2020
Martine Snels Styrelseledamot
Carsten Voigtländer Styrelseledamot
Katharine Clark Styrelseledamot
Ulf Karlsson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Joachim Nord Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant 110
Per Magnusson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Alberto Zanata President and Chief Executive Officer 114 803 +75 000 25 mars 2020
Fabio Zarpellon CFO 5 944
Marie-Thérèse Chaabane CHRO 7 878
Jacob Broberg SVP Investor Relations and Corporate Communication 7 000 +5 000 27 mars 2020
Torsten Urban SVP Product and Marketing 5 214
Paolo Schira SVP Business Development 7 331
Philippe Zavattiero SVP & GM Europe since 2013. 8 084
Douglas Walker SVP  GM APAC & MEA 4 385
John Evans SVP & GM Americas 4 240
Carlo Mario Caroni COO (Operations & R&D) 10 972
Insynshandel 2020-02-10T08:05:47+00:00 Electrolux Professional