banner_share

Insynshandel

Transaktioner genomförda personer i ledande ställning samt deras närstående ska enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) rapporteras  till Finansinspektionen, men Finansinspektionen håller ingen förteckning över personernas innehav. Som en service, tillhandahåller Electrolux Professional därför en lista över både personer i ledande ställnings innehav och de transaktioner med Electrolux Professional-aktier som har genomförts av de här personerna. Nedan innehav avser per den 11 mars, 2022, om inga senare förändringar är angivna.

Aktieinnehav* Senaste ändring
Namn Position A-aktier B-aktier +/- Datum
Kai Wärn Styrelseordförande 104 000 samt 778 816 köpoptioner utställda av Investor AB +778 816 14 maj 2020
Lorna Donatone Styrelseledamot 9 000 +9 000 3 mars 2022
Hans Ola Meyer Styrelseledamot 9 000 +9 000 30 oktober 2020
Daniel Nodhäll Styrelseledamot 20 000 +4 000 4 februari 2021
Martine Snels Styrelseledamot 7 000 +7 000 6 december 2021
Carsten Voigtländer Styrelseledamot 10 000 +10 000 28 oktober 2021
Katharine Clark Styrelseledamot 9 000 +9 000 6 december 2021
Ulf Karlsson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Joachim Nord Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant 110 +20 2 november 2021
Per Magnusson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Alberto Zanata President and Chief Executive Officer 114 803 +75 000 25 mars 2020
Fabio Zarpellon CFO 5 944
Pia Hovland Chief Human Resources Officer (CHRO) 3 882 +2 000 1 November  2021
Jacob Broberg Chief Communication & Investor Relations Officer 10 000 +2 000 2 november 2020
Carolina Tendorf Chefsjurist 2 000 1 juli 2022
Paolo Schira President Business Area Laundry 7 330
Philippe Zavattiero President Business Area Food equipment and Beverage 8 084
Richard Flynn President Business Area Food APAC & MEA
Dave Herring President Business Area Food Americas
Carlo Mario Caroni Chief Operations Officer (COO) -10 972 18 november 2021
Guilhem Senegas Chief Information Officer (CIO) and Head of Digital Transformation

* Eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Aktieinnehav* Senaste ändring
Namn Position A-aktier B-aktier +/- Datum
Insynshandel 2020-02-10T08:05:47+00:00 Electrolux Professional