Inbjudan till Electrolux Professional AB Q4 2020 presentation

Electrolux Professional AB publicerar bokslutskommuniké för perioden oktober – december 2020, onsdagen den 3 Februari kl 08:00.

En telefonkonferens hålls kl 09.00 där Alberto Zanata, VD och Fabio Zarpellon, CFO presenterar resultatet, följt av en frågestund. Presentationen kommer att vara tillgänglig på 
www.electroluxprofessional.com/corporate/

Vänligen använd följande telefonnummer för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 65.  

Telefonkonferens och presentationen kan även följas live via webben på electroluxprofessional.creo.se/210203

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Inbjudan till Electrolux Professional AB Q4 2020 presentation 2021-01-19T07:00:00+00:00 Electrolux Professional