Bolagsstyrningsrapport

Enligt kraven i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) beskriver denna bolagsstyrningsrapport de organisatoriska organ, regler och andra styrningsstrukturer genom vilka koncernen Electrolux Professional styrs och drivs.

Ladda ner en kopia (pdf) med länken nedan:

Bolagsstyringsrapport 2021-03-31T14:29:25+00:00 Electrolux Professional