banner-remuneration

Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet föreslår också ändringar i ersättningen till VD för beslut i styrelsen samt granskar och beslutar om ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen på förslag av VD. Utskottet består av följande tre styrelseledamöter:

Kai Wärn (ordförande)
Daniel Nodhäll
Martine Snels

Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.

Ersättningsutskott 2020-01-29T14:35:24+00:00 Electrolux Professional