banner-remuneration

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsens ledamöter föreslås av valberedningen och beslutas av årsstämman. Ledamöter i styrelsen som är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Årsstämman 2020, godkände följande arvoden till bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, och dess utskott:

Styrelsens ordförande: 1 500 000 kr
Styrelsens ledamöter: 500 000 kr
Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kr
Ledamöter i ersättningsutskottet: 75 000 kr
Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kr
Ledamöter i revisionsutskottet: 100 000 kr

Ersättning till styrelsen 2020-02-03T10:48:09+00:00 Electrolux Professional