Board-of-directors2

Ersättning till koncernledningen

Beslut om ersättningsriktlinjer för koncernledningen tas på årsstämman. Koncernledningen består av VD och nio andra medlemmar. Ersättningsvillkoren ska betona ”belöning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen för koncernledningen ska ha en stark anknytning till innehavd position, vara i linje med marknadspraxis och kan bestå av följande komponenter:

  • Fast ersättning
  • Rörlig ersättning
  • Pensioner och förmåner

Enligt principen ”belöning efter prestation” ska den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för koncernledningen. Rörlig ersättning ska alltid mätas mot förutbestämda mål och ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2020, som beslutades av Årsstämman 2020 finns i Riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2020.

Electrolux Professional Ersättningsrapport 2020 är inkluderad i Electrolux Professional Årsredovisning 2020 samt kan laddas ned separat: Electrolux Professional AR 2020 Ersättningsrapport

Ersättning till koncernledningen 2020-01-29T15:11:31+00:00 Electrolux Professional