Electrolux Professional offentliggör tilläggsprospekt med uppdatering avseende utbrottet av coronavirus

 

Mot bakgrund av att Electrolux Professional genom pressmeddelande den 15 mars 2020 lämnade en uppdatering gällande påverkan av utbrottet av coronavirus på Electrolux Professional har bolaget upprättat ett tillägg till det prospekt avseende upptagande till handel av aktierna i Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm som offentliggjordes den 10 mars 2020. Som framgår av pressmeddelandet den 15 mars 2020 utvecklas den föränderliga situationen snabbt. Sedan den 15 mars 2020 har till exempel franska myndigheter skärpt sina motåtgärder och Electrolux Professional har börjat att få svårigheter med att få komponenter till, samt i utflödet av produkter från, sina tillverkningsenheter i Frankrike och vidtar därför ytterligare åtgärder för att anpassa och reducera produktionen vid berörda enheter, inklusive tillfälliga nedstängningar.

Tillägget har godkänts av Finansinspektionen och finns nu, tillsammans med prospektet, tillgängligt på Electrolux Professionals (www.electroluxprofessional.com/corporate) och Electrolux (www.electroluxgroup.com) hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Om Electrolux Professional
Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolux Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda. Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate.

Electrolux Professional AB (publ)
Org. Nr: 556003-0354
Post- och besöksadress:
S:t Göransgatan 143,
112 17 Stockholm
Telefon: +46 8 41056450

Electrolux Professional offentliggör tilläggsprospekt med uppdatering avseende utbrottet av coronavirus 2020-03-20T12:00:00+00:00 Electrolux Professional