Electrolux Professional ingår nytt låneavtal

Electrolux Professional har tecknat ett nytt syndikerat facilitetsavtal om 140 miljoner euro.

Lånefaciliteten är avsedd för allmän rörelsefinansiering och kommer att användas för att återställa nuvarande revolverande kreditfacilitet till dess fulla utrymme om 200 miljoner euro. Bolagets skuldsättning kommer inte att öka som ett resultat av den nya lånefaciliteten.

Lånet har en löptid på 18 månader från den 29 september, 2022, med två möjligheter till förlängning om 6 månader vardera. Lånet har inga finansiella covenanter.

Danske Bank A/S är samordnande ”mandated lead arranger” och ”bookrunner” och Citibank Europe plc, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amsterdam Branch samt Skandinaviska Enskilda Banken (publ) är ”mandated lead arrangers” och ”bookrunners”.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Chief Communication & Investor Relations Officer +46 70 190 00 33

Electrolux Professional ingår nytt låneavtal 2022-09-30T06:30:00+00:00 Electrolux Professional